Gönderen Konu: rönesans sanatı (mimarlık-resim-heykel) hk.temel kaynaklar  (Okunma sayısı 6189 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı ...:::£sra:::...

 • Yönetim K.Ü
 • Sanat Kurdu
 • *
 • İleti: 7.698
 • Karizma Puanı: 2742

rönesans sanatı (mimarlık-resim-heykel) hk.temel kaynaklar
 
ACKERMAN, James S. (1991), Distance Points: Essays in Theory and Renaissance Art and Architecture, MIT Pres, Cambridge, Mass.
AKYÜREK, Engin (1994), Ortaçağ?dan Yeniçağ?a Felsefe ve Sanat, Kabalcı Yayınları, İstanbul. ALBERTI, Leon Battista (1991), On Painting, Trans. Cecil Grayson, Penguin Classics, London. ALIGHIERI, Dante (2001), İlahi Komedya, Çev. Feridun Timur, MEB Yayınları, Ankara. ATTALI, Jacques (1999), 1492, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara.
BARKAN, Leonard (1999), Unearthing the Past Archaeology and Aesthetics in the Making of Renaissance Culture, Yale Univesity Press, New Haven and London.
BAXANDALL, Michael (1988), Painting and Experience in Fifteenth Century Italy, Oxford University Press, London.
BECK, James H. (1999), Italian Renaissance Painting, Könemann, Köln.
BERENSON, Bernhard (1966), The Italian Painters of the Renaissance, Collins, London.
BLOCH, Ernst (2002), Rönesans Felsefesi, Çev. Hüsen Portakal, Cem Yayınevi, İstanbul. BLUNT, Anthony (1978), Artistic Theory in Italy 1450-1600, Oxford University Pres, London. BRINTON, Crane; CHRISTOPHER John B.; WOLFF, Robert Lee (1960), A History of Civilization, V.1., Prentice Hall Inc., New Jersey.
BUMİN, Tülin (1996), Tartışılan Modernlik: Descartes ve Spinoza, Yapı Kredi Yayıncılık, İstanbul.
BURCKHARDT, Jacob (1957), İtalya?da Rönesans Kültürü I, II, Çev. Bekir Sıtkı Baykal, MEB Yayınları, İstanbul.
BURKE, Peter (2000), Rönesans, Çev. Özkan Akpınar, Babil Yayınları, İstanbul.
BURKE, Peter (2003), Avrupa?da Rönesans: Merkezler ve Çeperler, Çev. Uygar Abacı, Literatür, Yayıncılık, İstanbul.
CAPELLE, Wilhelm, Sokrates?ten Önce Felsefe, C.1, Çev. Oğuz Özügül, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1994.
CASSIRER, Ernst (1953), The Platonic Renaissance in England, Trans. J.P.Pettegrove, University of Texas Pres, Great Britain.
CASSIRER, Ernst (1963), The Individual and the Cosmos in Renaissance Philosophy, Trans. Maria Domandi, Barnest Noble Inc., New York.
CASSIRER, Ernst (1984), Devlet Efsanesi, Çev. Necla Arat, Remzi Kitabevi, İstanbul.
CHASTEL, André (1965), The Glowing of the Italian Renaissance, Trans. Jonathan Griffin, Odyssey Pres, New York.
COLLINGWOOD, R.G. (1994), Doğa Tasarımı, Çev. Kurtuluş Dinçer, İmge Kitabevi, İstanbul. COPERNICUS, Nicolaus (2002), Gökcisimlerinin Dönüşleri Üzerine, Çev. Saffet Babür, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
CÖMERT, Bedrettin (1999), Mitoloji ve İkonografi, Ayraç Yayınları, Ankara.
DE WULF, Maurice (1953), Philosophy and Civilization in the Middle Ages, Dover Publications, Inc. New York.
FAURE, Elie (1993), Yeniden Doğan Sanat, Çev. Bertan Onaran, Kabalcı Yayınları, İstanbul. (I. Baskı, Rönesans Sanatı adıyla, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1979.)
FEBVRE, Lucien (1995), Rönesans İnsanı, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara. FREEDBERG, S.J. (1993), Painting in Italy 1500-1600, Yale University Press, New Haven and London.
FUMAROLI, Marc (2004), Edebiyat Cumhuriyeti, Dost Kitabevi, Ankara.
GOMBRICH, Ernst (1972), Symbolic Images: Studies in the art of the Renaissance, Phaidon Press, London.
GOMBRICH, Ernst (1998), Sanatın Öyküsü, Çev. Erol Erduran,Ömer Erduran, Remzi Kitabevi, İstanbul.
GREENHILL, Elian Hooper (2004), Museums and the Shaping of Knowledge, Routledge, London and New York.
HAGEN, Rainer -HAGEN, Rose-Marie (2000), What Great Paintings Say, Taschen.
HALE, John R. (1993), The Civilization of Europe in the Renaissance, Harper Collins Publishers, London.
HARTT, Frederick (1987), History of Italian Renaissance Art, Thames and Hudson, New York. HOLT, Elizabeth Gilmore (1957), A Documentary History of Art Volume I: The Middle Ages and the Renaissance, Anchor Books, New York.
HUNT, Jocelyn (1999), The Renaissance, Routledge, New York and London.
İPŞİROĞLU, Mahzar Şevket (1946), Avrupa Sanatı ve Problemleri, C.1, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul.
İPŞİROĞLU, Mahzar Şevket- EYÜBOĞLU, Sabahattin (1972), Avrupa Sanatında Gerçek Duygusu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul.
JACOBİ, J. (ed.) (1958), Paracelcus Selected Writings, Pantheon Books, USA. JANSON, H.W. (1991), History of Art, Vol. II, Harry N. Abrams, Inc., Prentice Hall Inc., New York. KAUFMANN, Thomas Da Costa (1993), The Mastery of Nature: Aspects of Art, Science and Humanism in the Renaissance, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
KEMP, M.-WALKER, M. (ed.) (1989), Leonardo on Painting, New Haven and London.
Kitabı Mukaddes Eski ve Yeni Ahit (1997), Kitabı Mukaddes Şirketi Yayınları, İstanbul.
KOYRÉ, Alexandre (2000), Bilim Tarihi Yazıları I, Çev. Kurtuluş Dinçer, Tübitak Popüler Bilim Kitapları, İstanbul.
KRISTELLER, Paul Oskar (1961), Renaissance Thought The Classic, Scholastic and Humanist Strains, Harper&Row Publishers, New York.
KUHN, Thomas S. (1957), The Copernican Revolution, Harvard University Press, Cambridge. LEE, Stephen J. (2002), Avrupa Tarihinden Kesitler, Çev. Ertürk Demirel, Dost Kitabevi, Ankara.
LENOIR, Beatrice (2003), Sanat Yapıtı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
LEONARDO DA VINCI (1992), Defterler, Çev. Turhan Ilgaz, Hakan Yılmaz, Hil Yayıncılık, İstanbul.
LERNER, Robert E.-MEACHAM, Standish (and others) (1993), Western Civilizations, W.W. Norton&Company, Inc., New York and London.
LEVEY, Michael (1979), Early Renaissance, Penguin Books, London.
LEWIS, Francis- Ames (2002), The Intellectuel Life of the Early Renaissance Artist, Yale University Press, London.
MACHIAVELLİ (1999), Hükümdar, Çev. Selahattin Bağdatlı, Der Yayınları, İstanbul. MICHELET, J. (1996), Rönesans, Çev. Kazım Berker, MEB Yayınları, İstanbul.
MIRANDOLA, Pico della (1965), On the Dignity of Man, Trans, C.G. Wallis, The Bobbs-Merrill Company, USA.
MURRAY, Chris (ed.) (2003), Key Writers on Art: From Antiquity to the Nineteenth Century, Routledge, London and New York.
MURRAY, Linda; MURRAY Peter (1978), The Art of the Renaissance, Thames and Hudson, London.
MURRAY, Linda (1988), The High Renaissance and Mannerism, Thames and Hudson, London. ÖNDİN, Nilüfer (2003), Biçim Sorunu Varlıkta, Bilgide ve Sanatta, İnsancıl Yayınları, İstanbul. PANOFSKY, Erwin (1955), Meaning in the Visual Arts, Anchor Books, New York.
PANOFSKY, Erwin (1960), Renaissnace and Renascenses in Western Art, Almqvist&Wiksell, Stockholm.
PANOFSKY, Erwin (1967), Studies in Iconology, Harper&Row Publishers, New York. PANOFSKY, Erwin (1995), Gotik Mimarlık ve Skolastik Felsefe, Çev. Engin Akyürek, Kabalcı Yayınları, İstanbul.
PATER, Walter (2002), Rönesans, Çev. Ahmet Aydoğan, İz Yayıncılık, İstanbul.
PİRİM, Nurettin (ed.) (2005), Rönesansın Serüveni, Yapı Kredi Yayıncılık, İstanbul.
RONAN, Colin (2003), Bilim Tarihi, Çev. Ekmeleddin İhsanoğlu, Feza Günergun, Tübitak Akademik Dizi, İstanbul.
RUSSELL, Bertrand (2000), Batı Felsefesi Tarihi, C.1, Çev. Muammer Sencer, Say Yayınları, İstanbul.
RUSSEL, Bertrand (2000), Batı Felsefesi Tarihi, C.2, Çev. Muammer Sencer, Say Yayınları, İstanbul.
SHINER, Larry (2004), Sanatın İcadı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
SKINNER, Quentin (1999), Sanatçının Bir Siyaset Düşünürü Olarak Portresi: Ambrogio Lorenzetti, Çev. Erol Öz, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.
SMITH, Preserved (2001), Rönesans ve Reform Çağı Bir Sosyal Arka Plan Çalışması, Çev. Serpil Çağlayan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
STUKENBROCK, Christiane; TÖPPER, Barbara (1999), 1000 Masterpieces of European Painting from 1300 to 1850, Könemann, Köln.
SUMMERSON, John (1991), The Classical Language of Architecture, Thames and Hudson, London.
ŞENEL, Alaeddin (2004), Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları, İstanbul. TANSEY, Richard G.-KLEINER, Fred S. (1997), Gardner?s Art Through the Ages, Harcourt Brace College Publishers, New York.
THOMPSON, James Westfall (and others) (1959), The Civilization of the Renaissance, Ungar, New York.
TOMAN, Rolf (ed.) (1995), The Art of the Italian Renaissance, Könemann, Spain.
TOYNBEE, Arnold (1975), Tarih Bilinci, Çev. Murat Belge, e Yayınları, İstanbul.
VASARI, Giorgio (1926), Lives of Seventy of the Most Eminent Painters, Sculptors and Architects, ed. E.W. Blashfield, A.A.Hopkins, Volume I, New York.
VASARI, Giorgio (1926), Lives of Seventy of the Most Eminent Painters, Sculptors and Architects, ed. E.W. Blashfield, A.A.Hopkins, Volume II, New York.
VASARI, Giorgio (1926), Lives of Seventy of the Most Eminent Painters, Sculptors and Architects, ed. E.W. Blashfield, A.A.Hopkins, Volume III, New York.
VASARI, Giorgio (1926), Lives of Seventy of the Most Eminent Painters, Sculptors and Architects, ed. E.W. Blashfield, A.A.Hopkins, Volume IV, New York.
VERMEULE, Cornelius (1964), European Art and the Classical Past, Harvard University Pres, Cambridge and Massachusetts.
WEISS, Roberto (1969), The Renaissance Discovery of Classical Antiquity, Humanities Pres, New York.
WIND, Edgar (1968), Pagan Mysteries in the Renaissance, Faber and Faber Limited, London. WOLHEIM, Richard (1987), Painting as an Art, Thames and Hudson, London.
WOODFIELD, Richard (ed.) (1996), The Essential Gombrich Selected Writings on Art and Culture, Phaidon Press, London.
MILLEN, Ronald- WOLF Robert Erich (1968), Renaissance and Mannerist Art, Harry N. Abrams Inc., New York.
WÖLFFLIN, Henri (1953), Classic Art:an introduction to the Italian Renaissance, Trans. Peter and Linda Murray, Phaidon Pres, London.
ZEKİYAN, Bogos (1982), Hümanizm Düşünsel İçlem ve Tarihsel Kökenler, İnkılap ve Aka, İstanbul.
çok çalışmak zamanı

Çevrimdışı yoldaş

 • Moderator
 • Üstad
 • *
 • İleti: 14.438
 • Karizma Puanı: 4091
 • görsel tasarım uzmanı
Ynt: rönesans sanatı (mimarlık-resim-heykel) hk.temel kaynaklar
« Yanıtla #1 : 22 Mart 2011, 19:00:56 »
teşekkürler esracığım paylaşımların için

Çevrimdışı dbhi

 • Yönetim K.Ü
 • Sanat Kurdu
 • *
 • İleti: 7.074
 • Karizma Puanı: 2256
 • Dünyaya karşı nazik olun...
  • http://alanay-alanaysblog.blogspot.com/
Ynt: rönesans sanatı (mimarlık-resim-heykel) hk.temel kaynaklar
« Yanıtla #2 : 23 Mart 2011, 08:42:25 »
teşekkürler paylaşım için....
İyi ki gökyüzünde yıldızlar,Çiçekler şükür ki yeryüzünde...Yoksa kimbilir ne zahmetle toplayabilirdik onları renk renk...Kimbilir nasıl getirilirdi gökyüzünden , sevdiklerimize götürülecek çiçekler!