Gönderen Konu: tarih öncesi-ege sanatı için temel kaynaklar  (Okunma sayısı 7083 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı ...:::£sra:::...

  • Yönetim K.Ü
  • Sanat Kurdu
  • *
  • İleti: 7.698
  • Karizma Puanı: 2742
tarih öncesi-ege sanatı için temel kaynaklar
« : 03 Mayıs 2008, 16:28:26 »

tarih öncesi-ege sanatı için temel kaynaklar
 

TARİH ÖNCESİ-EGE SANATI KAYNAKÇA

Yrd. Doç. Dr. Aykut Gürçağlar-Burcu Pelvanoğlu

Yanında * işareti olan kaynakların okunması zorunludur.

GENEL KAYNAKLAR

HERODOTOS, Heredot Tarihi, Çev. Müntekim Ökmen, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1991.*

Belkıs MUTLU, Efsanelerin İzinde, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayını No:29, İstanbul, 1965.

William H. Mc NEIL, Dünya Tarihi, Çev. Alaeddin Şenel, İmge Kitabevi, İstanbul, 2005.

Donna ROSENBERG, Dünya Mitolojisi, İmge Kitabevi, İstanbul, 1998.TARİH ÖNCESİ DÖNEM

Gordon CHILDE, Tarihte Neler Oldu, Çev. Mete Tunçay, Alaeddin Şenel, Alan Yayıncılık, İstanbul, 1995.*

Gordon CHILDE, Kendini Yaratan İnsan, Çev. Filiz Ofluoğlu, Varlık Yayınları, İstanbul, 1996.*MEZOPOTAMYA SANATI

Jeremy BLACK, Anthony GREEN, Mezopotamya Mitolojisi Sözlüğü: Tanrılar, İfritler, Semboller, Aram Yayıncılık, İstanbul, 2003.

Jean BOTTERO, Joseph Steve MARIE, Evvel Zaman İçinde Mezopotamya, Çev. Anita Tatlıer, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002.*

Jean BOTTERO, Mezopatamya: Yazı, Akıl ve Tanrılar, Çev. Emin Özcan, Ayşen Er, Dost Kitabevi, Ankara, 2003.


Altay GÜNDÜZ, Mezopatamya ve Mısır: Bilim, Teknoloji, Toplumsal Yapı ve Kültür, Büke Yayıncılık, İstanbul, 2002.

Hans J. NISSEN, Mezopotamya: Anahatlarıyla Yakındoğu Arkeolojisinin İlk Dönemleri, Çev. Z. Zühre İlkgelen, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2004.

Samuel N. KRAMER, Tarih Sümer’de Başlar, Çev. Muazzez İlmiye Çığ, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1998.*


MISIR SANATI

John BAINES, Jaromir MALEK, Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi 2: Eski Mısır, İletişim Yayınları, İstanbul, 1986.

Belkıs DİNÇOL, Eski Önasya ve Mısır’da Müzik, Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 1999.

Charles FREEMAN, Mısır, Yunan ve Roma: Antik Akdeniz Uygarlıkları, Çev. Kemal Angı, Dost Kitabevi, Ankara, 2003. *

Afet İNAN, Eski Mısır Tarihi ve Medeniyeti, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1992.

Arif Müfid MANSEL, Mısır ve Ege Tarihi Notları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1938.

Dominique VALBELLE, Eski Mısır’da Yaşam, Çev. Cem Muhtaroğlu, İletişim Yayınları Cep Üniversitesi Dizisi, İstanbul, 1992.*

Jean VERCOUTTER, Eski Mısır, Çev. Emine Çaykara, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003.

ANADOLU SANATI

· Ekrem AKURGAL, Anadolu Kültür Tarihi, Tübitak Yayınları, İstanbul, 1998.

· Ekrem AKURGAL, Anadolu Uygarlıkları, Net Yayıncılık, İstanbul, 1998.

· Sevgi AKTÜRE, Anadolu’da Bronz Çağı Kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1992.*

· U.Bahadır ALKIM, The Ancient Civilization of Anatolia I, Barrie&Rockliff:The Cresset Press, London, 1969.

· Sedat ALP, Hitit Çağında Anadolu, Tübitak Yayınları, İstanbul, 2002.

· Sedat ALP, Hitit Güneşi, Tübitak Yayınları, İstanbul, 2002.

· İlhan AKŞİT, Batı Anadolu Uygarlığı, Fatih Yayınları, İstanbul, 1980.

· Remzi Oğuz ARIK, Turuva Klavuzu, MEB Yayınevi , İstanbul, 1953.

· Birgit BRANDAU, Harmut Schickert, Hititler, Arkadaş Yayınları, Ankara, 2002.
· Birgit BRANDAU, Troya, Arkadaş Yayınları, Ankara, 2002.

· Trevor BRYCE, Hitit Dünyasında Yaşam ve Toplum, Dost Kitabevi, Ankara, 2003.

· Fatma CANPOLAT (haz.), Boğazköy’den Karatepe’ye Hititbilim ve Hitit Dünyasının Keşfi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001. (Sergi, 25 Nisan-30 Haziran 2001)

· C.W.CERAM, Tanrıların Vatanı Anadolu, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1994.

· C.W.CERAM, Tanrılar, Mezarlar ve Bilginler, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1994.

· Mustafa CEZAR, Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, Erol Kerim Aksoy Vakfı Yayınları, İstanbul, 1995. (Osman Hamdi döneminde Anadolu’da yapılan kazılarla ilgili bilgi bulunabilir.)

· Emine ÇAYKARA (haz.), Arkeolojinin Delikanlısı Muhibbe Darga Kitabı, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2002.

· Muazzez İlmiye ÇIĞ, Hititler ve Hattuşa, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2000.

· Muazzez İlmiye ÇIĞ, Ortadoğu Uygarlık Mirası, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2002.

· Muazzez İlmiye ÇIĞ, Ortadoğu Uygarlık Mirası II, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2003.

· Muazzez İlmiye ÇIĞ, Çivi Çiviyi Söker, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2002.

· Muhibbe DARGA, Hitit Sanatı, Akbank Yayınları, İstanbul, 1992.

· Düş ve Gerçek:Troia, Homer Kitabevi, İstanbul, 2003.

· Ufuk ESİN (Haz.), Henrich Schliemann Kazı Raporları ve Mektuplarından Seçme Parçalarla Troya, Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul, 1991.

· Ufuk ESİN, “İstanbul’un En Eski Buluntu Yerleri ve Kültürleri”, Semavi Eyice Armağanı, İstanbul, 1992, s.55-71.

· Oliver Robert GURNEY, The Hittites and their contemporaries in Asia Minor, Thames and Hudson, London, 1986.

· Oliver Robert GURNEY, Hititler, Dost Kitabevi, Ankara, 2001.

Ian HODDLER, Çatalhöyük, Leoparların Öyküsü, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2006.


· HOMEROS, İlyada, Çev. Azra Erhat, Can Yayınları, İstanbul, 1992.· HOMEROS, Odysseia, Çev. Azra Erhat, Can Yayınları, İstanbul, 1990.

· Marcella Frang IPANE, Yakındoğu’da Devletin Doğuşu, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2002.

· Güngör KARAUĞUZ, Hitit Devleti’nin Siyasi Antlaşma Metinleri, Çizgi Kitabevi, İstanbul, 2002.

· Firuzan KINAL, Eski Anadolu Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1998.

· Seton LLOYD, Türkiye’nin Tarihi, Tübitak Yayınları, İstanbul, 1998.

· J.G.MACQUEEN, The Hittites and their contemporaries in Asia Minor, Thames and Hudson, London, 1986 (1975).

· J.G.MACQUEEN, Hititler, Arkadaş Yayınları, Ankara, 2001.

· James MELLAART, Yakındoğu’nun En Eski Uygarlıkları, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1988.

· James MELLAART, Çatalhöyük Anadolu’da Bir Neolitik Kent, (Çev. Gökçe Bige Yazıcıoğlu), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2003.

· R.NAUMANN, Eski Anadolu Mimarlığı, Çev. Beral Madra, Ankara, 1975.

· Mehmet ÖZDOĞAN, “Tarih Öncesi Çağlarda İstanbul”, Dünya Kenti İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, 1996.*

· Mehmet ÖZDOĞAN, “Tarihöncesi Dönemde İstanbul”, Semavi Eyice Armağanı, İstanbul, 1992, s.39-54.

· Mehmet ÖZDOĞAN’ın Arkeometri Sonuçları Toplantısı Kitapları’nda yer lan Tarih öncesi İstanbul’u konu alan makaleleri

· Savaş Özkan SAVAŞ, Anadolu (Hitit-Luvi) Hiyeroglif Yazıtlarında Geçen Tanrı, Şahıs ve Coğrafya Adları, Ege Yayınları, İstanbul, 2000.

· Jürgen SEEHER, Hattuşa Rehberi "Hitit Başkentinde Bir Gün", Ege Yayınları, İstanbul, 1999.

· Veli SEVİN, Anadolu Arkeolojisi, Der Yayınları, İstanbul, 1999.

· STRABON, Antik Anadolu Coğrafyası, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2001.*

· Charles Felix-Marie TEXIER, Küçük Asya Seyahatnamesi, Kazım Yaşar Kopraman Enformasyon ve Dökümantasyon Hizmetleri Vakfı, 2002 (3 cilt).

· Troya:Efsane ile Gerçek Arası Bir Kente Yolculuk, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002. (Sergi, 3 Ekim 2002-5 Ocak 2003)

· Ahmet ÜNAL, Hititler Devrinde Anadolu, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2002.

· Ahmet ÜNAL, Hititler Devrinde Anadolu II, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2003.

· http://www.catalhoyuk.com/

EGE SANATI

· Arif Müfid MANSEL, Mısır ve Ege Tarihi Notları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1938.


· Arif Müfid MANSEL, Ege ve Yunan Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1991.

· Stylianos ALEXIOU, Minos Uygarlığı, Çev. Elif Tül Tulunay, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1991.*

alıntıdır:http://sanattarihidersnotlari.blogspot.com/2005/09/tarih-ncesi-ege-sanat-dersi-iin-temel.html
« Son Düzenleme: 18 Mayıs 2008, 15:36:19 Gönderen: ...:::£sra:::... »
çok çalışmak zamanı