Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 4 ... 10
1
meryemS hocam rapor için teşekkür ederiz.
2
Evet taslakta Atatürkçülük konuları yer almıyor .Fatmadilek hocam dediğiniz gibi sadece 9.sinifllarda Atatürk'ün sanata ve sanatçıya verdiği önem kazanımı işlenmiş.
3
GÖRSEL SANATLAR DERSİ
1-   Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı bir önceki ders programı ile benzerlikler taşımaktadır. Ancak bazı eksikliklerin olduğu tespiti yapılmıştır.
2-   Öğretim Programının genel amaçlarına “Sanatın evrensel değerlerini ve Dünya Sanat Tarihi hakkında bilgi sahibi olabilmeyi eklenmelidir.
3-   Öğretim Programının Temel Becerileri Bölümüne soyut kavramlar ile soyut sanatta katılmalıdır.
4-   Öğretim Programında Değerler Eğitimi Bölümüne sanatı seçmek, sanat eserini korumak, sanatçıya sahip çıkmak ayrıca Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği önemi vurgulamak ve milli bayramların önemi eklenmelidir.
5-   Öğretim Programında ölçme ve değerlendirme yaklaşımına öğrencilerin ders araç ve gereçleri ile çalışmalarını düzenli yapıp yapmadığını takip etmek için kontrol listeleri tutulması eklenmelidir.
6-   Sınıf düzeylerine göre belirli gün ve haftalar içeriğine uygun okul içi resim yarışmaları, sergiler ile Atatürk ve milli bayramlara yönelik çalışma konuları eklenmelidir. Atatürk portreleri, Cumhuriyet değerleri ile Atatürk Devrimlerine yönelik çalışmalar konulmalıdır.
7-   5,6,7 ve 8. Sınıflarda mutlaka her öğrenci eskiz-karalama defteri kullanma alışkanlığı kazandırılması için zorunlu tutulmalıdır.
8-   Öğretim Programı renkli görsellerle örneklendirilerek mutlaka desteklenmeli ve Çağdaş Sanat anlayışı ile örtüşen bir yol izlenmesine özen gösterilmelidir.
Görsel Sanatlar Dersi diğer derslerden farklı olarak teorinin yanısıra daha çok uygulama yönüne ağırlık verilmeli.
Sıkıcı olmaktan çıkarılarak notla değerlendirme kaygısından uzak tutulmalıdır.
Yaratıcılığa dayalı, özgünlüğün ihtiyacından dolayı, ders sürelerinin azlığı dersin varlığını sürdürmesine ve etkisini göstermesine en büyük engeldir.
Bu yüzden en az iki ders saati şeklinde olmalıdır.
Ders sayısı artarsa ve bol çizim yaptırılma zamanı da artar ve dersten sonuç alma oranı daha da verimli olur.
İlkokul 1,2,3 ve 4. Sınıflardan itibaren mutlaka Görsel Sanatlar Öğretmeni tarafından bu dersler okutulmalıdır.
Okulların fiziki şartları zorlanmalı ve resim atölyeleri mutlaka oluşturulmalıdır.
4
Bizim branşcilar tembel çıktı..diğer branşların çoğunun hazır..arkadaşlar indirdiler hemen..bilgisi olan yardımcı olursanız çok sevinirim..
5
Teşekkürler. Tespitler yerinde olmuş ama bu raporlar  ne oranda değerlendirilir bilemiyorum. Bunca zamandır yapılan ilçe ve il zümre raporları ile dillendirdiğimiz sorun ve ihtiyaçlara cevap verildiğini maalesef henüz görmedim.
6
Arkadaşlar taslak programda Atatürkçülük ile ilgili kazanımlar bir hayli azaltılmış. 9. sınıfta sadece Atatürk'ün sanata ve sanatçıya verdiği önem kazanımı işlenmiş. Başka var mı ben mi kaçırdım....
7
Görsel Sanatlar Müfredat Değerlendirme Raporu
tesekkür ederim hocam
8
arkadaşlar bende böyle bir rapor yazdım.isteyenlere....

DİNAR YAVUZ SULTAN SELİM ANADOLU LİSESİ ORTA ÖĞRETİM GÖRSEL SANATLAR DERSİ   2017 TASLAK ÖĞRETİM PROĞRAMI
 DEĞERLENDİRME RAPORU


Yenilenen orta öğretim görsel sanatlar dersi öğretim programında yapılan değişiklikler
atölye  ortamında rahatlıkla ve öğrencilerin severek çalışabileceği bir program olduğundan olumludur.
Kazanımlar (9-12)tüm sınıflar için, öğrencilerin ilgi ve istekle yaparak yaşayarak öğrenmelerine, sanatsal anlamda düzenleme yapmalarına, muhakeme yapmalarına imkan sağlayacak   niteliktedir.
Konular ve kazanımlar birbirini destekler, etkinlik esnasında öğrenci katılımını sağlar, ve öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmelerini destekler niteliktedir. Görsel sanatlar dersinin Uygulamalı   ve atölye ortamında işlenen bir ders olması nedeniyle  en az 2(iki) ders saati olduğu taktirde öğrenci ve öğretmen açısından, dersi daha iyi anlama ve anlatımı, kavrama  kavratma açısından daha faydalı olacaktır.
Öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerin kullanımına olanak tanımaktadır.
                                                       
                                                                                                               
                                                                                                                       
                                                                                                                       19/01/2017
   
                                                                                              RAZİYE ÇETİN 
                                                                         Dinar Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi   
                                                                        Görsel Sanatlar Öğretmeni       
9
Görsel Sanatlar Müfredat Değerlendirme Raporu
10
Bu set ben de var isteyen arkadaşlar adresime flash gönderebilirlerse flash belleğe yükleyip onlara geri gönderebilirim

Sayfa: [1] 2 3 4 ... 10