Forumun Konu Konu İleti
Facebook Sayfamız 0 8994
Facebook Grubumuz 0 8146
Dersimize sahip çıkıyoruz 129 2600
Forum Kullanımı Mutlaka incelenmesi gereken bir bölüm. Forum kuralları, mesajlara resim, dosya, video ekleme ve diğer anlatımlar. 102 983
Site Yorumları (öneri, istek, şikayet, yardım) Site hakkında yorumlar, öneri, istek, şikayet ve yardım çağrılarınızı yapabileceğiniz bir bölüm. 824 4623
Öğrenci Üye Özel Bölüm Öğrenci (İlköğretim, Lise) üyelerimizin mesaj yazabildikleri ve konu açabildikleri tek bölüm burasıdır. Bölüm açıklaması ve öğrenci üye özel bölüm kurallarını okuyunuz. 261 2858
Görsel Sanatlar Etkinlik Örnekleri Havuzu Görsel Sanatlar Dersine ait etkinlik örneklerinin paylaşıldığı bölüm. Öğrenci çalışmalarını Galeri bölümüne gönderiniz. 83 691
5. Sınıflar 74 605
6. Sınıflar 78 742
7. Sınıflar 77 706
8. Sınıflar 52 483
Görsel Sanatlar 5.6.7.8. Sınıf Dokümanları Görsel Sanatlar Dersi 5.6.7. ve 8. sınıflar için gerekli tüm dokümanlar. 87 830
Yıllık Planlar 419 8733
Günlük Planlar 107 2642
Zümre Toplantı Tutanakları 203 4534
Proje Ödevleri 27 730
Egzersiz 135 1747
Not Çizelgeleri, Değerlendirme Formları 143 1701
Seminer Çalışmaları 103 1598
Seçmeli Görsel Sanatlar Dersi Dokümanları Ortaokul ve Lise Seçmeli Görsel Sanatlar Dersi Dokümanları. 60 571
Görsel Sanatlar Destekleme ve Yetiştirme Kursu Dokümanları Ortaokul ve Lise Destekleme ve Yetiştirme Kursuna Ait Yıllık Plan ve Dokümanlar. 30 224
Görsel Sanatlar 1.2.3.4. Sınıf Dokümanları Görsel Sanatlar Dersine giren Sınıf Öğretmenleri için kaynaklar. 19 114
Görsel Sanatlar 9. 10. 11. 12. Sınıf Dokümanları Lise Görel Sanatlar, Sanat Tarihi, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri dokümanları. 70 589
Görsel Sanatlar Dersi Yıllık, Günlük Planlar, Zümre 259 3199
Sanat Tarihi Dersi Yıllık, Günlük Planlar, Zümre 106 653
Ortaöğretim Resim Egzersiz 25 130
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Dokümanları 97 310
Anadolu Öğretmen Liseleri Dokümanları 17 93
Bilim ve Sanat Merkezi Dokümanları 9 30
Sosyal Kulüp Dokümanları İlköğretim ve Ortaöğretim Resim (Görsel Sanatlar) ve Fotoğrafçılık kulüpleri dokümanları. 123 2361
Sanat Etkinlikleri Dokümanları Görsel Sanatlar öğretmenlerinin yan alanı, ilköğretim seçmeli Sanat Etkinlikleri dersi dokümanları. 69 786
Teknoloji ve Tasarım Dokümanları Teknoloji ve Tasarım dersine ait plan ve diğer dokümanlar. 307 3086
Eğitim Dokümanları Öğretmenlerinin kullanabileceği yardımcı kaynaklar. Stajyer Öğretmen Kaynakları, Belirli Gün ve Haftalar, Sınıf Rehberliği, Rehberlik Test ve Envanterleri 346 1803
Halk Eğitim Merkezi Kurs Planları 19 163
BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) Dokümanları Görsel Sanatlar BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) plan ve dokümanları. 41 458
Resim Resim teknikleri üzerine anlatım, uygulama ve örnekler. 592 7508
Özgün Baskı Resim Çeşitli basım teknikleriyle çoğaltılmış resimsel sanat yapıtı. Gravür, serigrafi, taş ve ağaç baskı teknikleri üzerine örnekler. 40 421
Heykel Heykel teknikleri üzerine anlatım, uygulama ve örnekler. 367 4466
Seramik ve Cam İnorganik malzemelerin oluşturduğu bileşimlerin, çeşitli yöntemlerle şekillendirilip pişirilmesiyle yapılan eserler. 52 464
Fotoğrafçılık Bir fotoğraf, yalnızca makinanın düğmesine basmaktan ibaret değildir. Biraz düşünmektir, düşündüğünü aktarabilmektir. Fotoğrafçılık üzerine teknik bilgiler ve sanatçılardan örnekler. 233 1895
Grafik Resimlerin stilize edilmiş halleri, metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde organize edilmesidir. 570 3574
Geleneksel El Sanatları Toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtan "geleneksel" sanatlar. Minyatür, ebru, çini, tezhip ve hat sanatları üzerine örnekler. 278 2199
Temel Tasarım Sanatın Elemanları :Çizgi,Renk,Biçim,Form,Doku,Valör,Espas.
Sanatın İlkeleri :Denge,Ritm,Hareket,Zıtlık,Bütünlük,Vurgu,Motif.
141 2209
Tasarımlar 74 799
Teknik Resim, Perspektif Derinliğin, bütünlüğün, devamlılığın, renk, biçim ve çizgilerle yada fotoğraf makinesi aracılıyla bilimsel olarak elde edilmesinde izlenilen yöntemler. 30 548
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Sanatsal ve bilimsel yönden donanımlı tasarımlar oluşturarak, mekansal ve çevresel düzenlemeler yapmak. 38 349
Sanat Tarihine Giriş Sanat nedir; sanatın ortaya çıkışı; sanat tarihinin diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri; sanat tarihinin içerdiği konular. 44 313
Ön Asya Uygarlıkları Sanatı M.Ö. 5000-2000 yılları arasında hüküm süren Mezopotamya, M.Ö 3000-332 yıllarında hüküm süren Mısır uygarlığının ve diğer Ön Asya uygarlıklarının sanatları. 39 231
Ege Uygarlıkları, Helen ve Yunan Sanatı M.Ö. 3000-1100 yılları arasında hüküm süren Ege uygarlıkları, M.Ö 1000-500 Helen ve M.Ö 5-4. yy Yunan uygarlıkları sanatları. 14 66
Anadolu Uygarlıkları Sanatı M.Ö 1200'lerden Anadolu'ya Türklerin gelmesine kadarki dönem. 20 118
Roma ve Bizans Sanatı M.Ö.753 - M.S.395 Roma ve M.S.395-1453 Bizans uygarlıkları (İstanbul'un fethine kadarki son eserlerinin verildiği dönem). 9 24
Doğu ve Uzakdoğu Sanatları Çin, Hint ve Japon sanatları. 37 224
İslam Sanatı 7-10. yy. erken İslam ve Avrupa'da İslam sanatları. 21 57
Avrupa Sanatı 9.yy da Roman sanatıyla başlayan ve 12.yy Gotik, 15.yy Rönesans, 16.yy Maniyerizm, 17-18.yy Barok ve 1880'lerin ekspresyonizmine kadar süren dönem. 89 502
Batı Sanatında Modern Akımlar 1880'lerin izlenimcilerinden 1960-70'lere kadar devam eden sanat. Modernizm. 152 855
Çağdaş Sanat 1960'lı veya 1970'li yıllardan (modern sanatın veya Modernist dönemin bittiği kabul edilen zamandan sonra) günümüze kadar süregelen sanat.Günümüz Dünya Sanatı. 63 470
Türk Sanatı M.Ö 318'de kurulan, tarihin bilinen en eski Türk devleti Hunlardan, günümüz çağdaş sanatına kadar, Türk sanatı. 262 1403
Mitoloji ve İkonografi Mitolojinin kaynakları ve sanatın ikonolojik olarak incelenmesi. 85 516
Sanat Eleştirisi Eleştirinin işlevi yapıtın ne anlama geldiğini göstermek değil, nasıl o şey olduğunu, hatta onun o şey olduğunu, göstermek olmalıdır; Susan Sontag. 58 427
İnsanın Sanatsal Gelişimi İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin resimsel evreleri, öğrencilerin özellikleri, sanatsal yönelimleri ve sanatı öğrenme biçimleri. 204 945
Yaratıcı Drama ve Tiyatro Görsel Sanatlar Dersinin disiplinlerinden bir tanesi, yaratıcı drama ve tiyatro. 65 279
Okul Öncesinde ve Özel Eğitime Gereksinimli Öğrencilerde Sanat Eğitimi Okul öncesi ve özel eğitime gereksinimli çocuklarda resimsel evreler ve sanat eğitimi. 53 498
Müzeler ve Müze Eğitimi Sanat eğitiminde müzelerden uygulamalarla yararlanma. 178 1269
Mimari Türk ve dünya mimarlık tarihi. Mimari eserlerden örnekler. 60 328
Antik Şehirler Antik şehirlerin tarihi ve mimari özellikleri. 100 260
Güzel Sanatlar Fakülteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri için kaynak ve paylaşımlar. Yetenek sınavları duyuruları ve sınavlar hakkında bilgi ve tüyolar. 90 403
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri için kaynak ve paylaşımlar. Yetenek sınavları duyuruları ve sınavlar hakkında bilgi ve tüyolar. 52 673
Sanata Gönül Verenler Öğretmen olmayan üyelerimiz, çalışmalarını bu bölüme gönderebilirler. 422 4216
Grafiti Sanatı 130 977
Öğrenci Çalışmaları Öğrencilerinizin çalışmalarını bu bölüme gönderebilirsiniz. 132 1604
1.2.3. Sınıflar Öğrenci Çalışmaları 48 629
4. Sınıf Öğrenci Çalışmaları 181 2325
5. Sınıf Öğrenci Çalışmaları 193 2591
6. Sınıf Öğrenci Çalışmaları 221 3619
7. Sınıf Öğrenci Çalışmaları 212 3030
8. Sınıf Öğrenci Çalışmaları 234 3783
Lise Öğrenci Çalışmaları 92 1024
Egzersiz Sınıfı ve Ders Dışı Çalışmaları 266 4230
Öğretmen Çalışmaları Bizim eserlerimiz. 86 1211
Kara Kalem Çalışmaları 217 2856
Yağlı Boya Çalışmaları 403 5967
Suluboya, Guaj ve Lavi Çalışmaları 130 1760
Kuru Boya ve Pastel Boya Çalışmaları 65 846
Akrilik Çalışmaları 101 1718
Grafik Çalışmaları 135 1708
Özgün Baskı Resim Çalışmaları 29 386
Fotoğraf Çalışmaları 43 462
Heykel Çalışmaları 41 752
Rölyef Çalışmaları 49 1018
Seramik Çalışmaları 11 95
Ebru Çalışmaları 49 624
Hat Çalışmaları 57 421
Eğitim ve Güzel Sanatlar Fakülteleri Öğrenci Çalışmaları Şu an üniversitelerin Eğitim ve Güzel Sanatlar Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin çalışmaları. 26 331
Her Türlü Etkinlik Görüntüleri Okullarınızın her türlü etkinliklerini paylaşabilirsiniz. 170 2168
Sergilerimiz Görsel Sanatlar sergilerimiz. 228 3296
Duvar Resimlerimiz Bir resim öğretmeni, duvar resmi yapmadan duramaz. Okullarımıza yaptığımız duvar resimlerinin görüntülerini paylaşıyoruz. 459 8275
Görsel Sanatlar Atölyelerimiz Resim öğretmeni, atölyesinde mutludur...Görsel Sanatlar atölyelerimize ait görüntüler. 29 698
Sanat Haberleri Ulusal ve yerel basında çıkan sanat haberleri. 368 1576
Görsel Sanatlar Yayınları Ücretli yayınları paylaşmak yasaktır! Lütfen telif haklarına dikkat ediniz. 97 710
Sinema Güzel sanatların dalı olarak yansıtılmaya uygun olan filmleri gerçekleştirme ve yaratma sanatı, beyaz perde. 65 639
Sanat Market Görsel ve Plastik Sanatlar malzemeleriyle ilgili bilgi ve tüyolar. 63 279
Hobilerimiz Boş zamanlarımızda yapmaktan zevk aldığımız çalışmalar, hobilerimiz. 150 1902
Görsel Sanatlar Sözlüğü Alfabetik Görsel Sanatlar Sözlüğü. Ekşi Sözlük misali... 992 1222
Eğitim Haberleri Eğitim dünyasıyla ilgili haberler, yenilikler, yorumlar. 422 2213
Eğitim Psikolojisi ve Rehberlik Psikolojinin bulgularının eğitim ve öğretime uygulanarak kolaylıklar ve ilerlemeler sağlanması. 91 275
Görsel Sanatlar Dersi Hukuki Konuları, Polemik ve Şikayetler Görsel Sanatlar Dersi müfredat, hukuki konuları tartışma, sohbet ve şikayet bölümü. E-Okul kullanımı hakkında sorularınıza alt bölümde cevap bulabilirsiniz. 287 4145
E- Okul 27 471
Sohbet Sohbet bölümümüz. Bir çok forum sitesinde olan bilindik konuları lütfen buraya göndermeyiniz! 724 33061
Anılarımız ve Tecrübelerimiz Üniversite ve öğretmenlik anılarımızı burada paylaşıyoruz. 23 611
Özel Günler, Tebrik ve Kutlamalar Üyelerimizin doğum günlerini, diğer özel günlerini ve bayramları burada kutluyoruz. 295 3994
Kendi Kendimizi Geliştiriyoruz Öğretmenlik mesleği ve özellikle Görsel Sanatlar Öğretmenliği hakkında tüyoları burada paylaşıyoruz. 22 286
Atama ve Yer Değiştirme Kaç hizmet puanıyla, nereye tayin istiyorsunuz? Tayin anı ve tecrübeleri. Tayin dönemleri, şartları ve hukuki konular. Önceki dönemlere ait istatistiki bilgiler. 124 1444
Mustafa Kemal ATATÜRK Atatürk'ün sanata ve sanatçıya bakış açısı. 110 668
GorselSanatlar.Org Aktiviteler Düzenli olarak yapılan forum aktiviteleri, sosyal projeleri. 162 6895
Üniversite Fan Kulüpler Eski arkadaşlıklar yeniden yeşerecek... Üniversitelerin Resim-iş, Görsel Sanatlar ve Güzel Sanatlar fakültesi mezunları buluşma noktası. 96 4707
Arşiv Güncelliğini yitirmiş konuların toplandığı bölüm. Sadece okunabilir. 4222 19376