Forumun Konu Konu İleti
Dersimize sahip çıkıyoruz 115 2554
Forum Kullanımı Mutlaka incelenmesi gereken bir bölüm. Forum kuralları, mesajlara resim, dosya, video ekleme ve diğer anlatımlar. 93 960
Site Yorumları (öneri, istek, şikayet, yardım) Site hakkında yorumlar, öneri, istek, şikayet ve yardım çağrılarınızı yapabileceğiniz bir bölüm. 805 4568
Öğrenci Üye Özel Bölüm Öğrenci (İlköğretim, Lise) üyelerimizin mesaj yazabildikleri ve konu açabildikleri tek bölüm burasıdır. Bölüm açıklaması ve öğrenci üye özel bölüm kurallarını okuyunuz. 260 2855
Görsel Sanatlar Etkinlik Örnekleri Havuzu Görsel Sanatlar Dersine ait etkinlik örneklerinin paylaşıldığı bölüm. Öğrenci çalışmalarını Galeri bölümüne gönderiniz. 68 621
5. Sınıflar 75 592
6. Sınıflar 77 718
7. Sınıflar 73 688
8. Sınıflar 56 508
Görsel Sanatlar 5.6.7.8. Sınıf Dokümanları Görsel Sanatlar Dersi 5.6.7. ve 8. sınıflar için gerekli tüm dokümanlar. 73 750
Yıllık Planlar 344 7583
Günlük Planlar 92 2455
Zümre Toplantı Tutanakları 177 4185
Proje Ödevleri 26 713
Egzersiz 125 1691
Not Çizelgeleri, Değerlendirme Formları 129 1562
Seminer Çalışmaları 98 1569
Seçmeli Görsel Sanatlar Dersi Dokümanları Ortaokul ve Lise Seçmeli Görsel Sanatlar Dersi Dokümanları. 45 491
Görsel Sanatlar Yetiştirme Kursu Dokümanları Ortaokul ve Lise Yetiştirme Kursuna Ait Yıllık Plan ve Dokümanlar. 18 129
Görsel Sanatlar 1.2.3.4. Sınıf Dokümanları Görsel Sanatlar Dersine giren Sınıf Öğretmenleri için kaynaklar. 17 110
Görsel Sanatlar 9. 10. 11. 12. Sınıf Dokümanları Lise Görel Sanatlar, Sanat Tarihi, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri dokümanları. 50 330
Görsel Sanatlar Dersi Yıllık, Günlük Planlar, Zümre 212 2681
Sanat Tarihi Dersi Yıllık, Günlük Planlar, Zümre 103 642
Ortaöğretim Resim Egzersiz 21 124
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Dokümanları 79 253
Anadolu Öğretmen Liseleri Dokümanları 16 88
Bilim ve Sanat Merkezi Dokümanları 9 27
Sosyal Kulüp Dokümanları İlköğretim ve Ortaöğretim Resim (Görsel Sanatlar) ve Fotoğrafçılık kulüpleri dokümanları. 117 2315
Sanat Etkinlikleri Dokümanları Görsel Sanatlar öğretmenlerinin yan alanı, ilköğretim seçmeli Sanat Etkinlikleri dersi dokümanları. 69 784
Teknoloji ve Tasarım Dokümanları Teknoloji ve Tasarım dersine ait plan ve diğer dokümanlar. 306 3081
Eğitim Dokümanları Öğretmenlerinin kullanabileceği yardımcı kaynaklar. Stajyer Öğretmen Kaynakları, Belirli Gün ve Haftalar, Sınıf Rehberliği, Rehberlik Test ve Envanterleri 344 1796
Halk Eğitim Merkezi Kurs Planları 12 138
BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) Dokümanları Görsel Sanatlar BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) plan ve dokümanları. 29 402
Resim Resim teknikleri üzerine anlatım, uygulama ve örnekler. 570 7477
Özgün Baskı Resim Çeşitli basım teknikleriyle çoğaltılmış resimsel sanat yapıtı. Gravür, serigrafi, taş ve ağaç baskı teknikleri üzerine örnekler. 38 414
Heykel Heykel teknikleri üzerine anlatım, uygulama ve örnekler. 364 4456
Seramik ve Cam İnorganik malzemelerin oluşturduğu bileşimlerin, çeşitli yöntemlerle şekillendirilip pişirilmesiyle yapılan eserler. 52 464
Fotoğrafçılık Bir fotoğraf, yalnızca makinanın düğmesine basmaktan ibaret değildir. Biraz düşünmektir, düşündüğünü aktarabilmektir. Fotoğrafçılık üzerine teknik bilgiler ve sanatçılardan örnekler. 233 1895
Grafik Resimlerin stilize edilmiş halleri, metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde organize edilmesidir. 560 3560
Geleneksel El Sanatları Toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtan "geleneksel" sanatlar. Minyatür, ebru, çini, tezhip ve hat sanatları üzerine örnekler. 278 2207
Temel Tasarım Sanatın Elemanları :Çizgi,Renk,Biçim,Form,Doku,Valör,Espas.
Sanatın İlkeleri :Denge,Ritm,Hareket,Zıtlık,Bütünlük,Vurgu,Motif.
141 2208
Tasarımlar 74 799
Teknik Resim, Perspektif Derinliğin, bütünlüğün, devamlılığın, renk, biçim ve çizgilerle yada fotoğraf makinesi aracılıyla bilimsel olarak elde edilmesinde izlenilen yöntemler. 30 544
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Sanatsal ve bilimsel yönden donanımlı tasarımlar oluşturarak, mekansal ve çevresel düzenlemeler yapmak. 38 349
Sanat Tarihine Giriş Sanat nedir; sanatın ortaya çıkışı; sanat tarihinin diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri; sanat tarihinin içerdiği konular. 41 307
Ön Asya Uygarlıkları Sanatı M.Ö. 5000-2000 yılları arasında hüküm süren Mezopotamya, M.Ö 3000-332 yıllarında hüküm süren Mısır uygarlığının ve diğer Ön Asya uygarlıklarının sanatları. 39 231
Ege Uygarlıkları, Helen ve Yunan Sanatı M.Ö. 3000-1100 yılları arasında hüküm süren Ege uygarlıkları, M.Ö 1000-500 Helen ve M.Ö 5-4. yy Yunan uygarlıkları sanatları. 14 66
Anadolu Uygarlıkları Sanatı M.Ö 1200'lerden Anadolu'ya Türklerin gelmesine kadarki dönem. 20 118
Roma ve Bizans Sanatı M.Ö.753 - M.S.395 Roma ve M.S.395-1453 Bizans uygarlıkları (İstanbul'un fethine kadarki son eserlerinin verildiği dönem). 9 24
Doğu ve Uzakdoğu Sanatları Çin, Hint ve Japon sanatları. 37 224
İslam Sanatı 7-10. yy. erken İslam ve Avrupa'da İslam sanatları. 21 57
Avrupa Sanatı 9.yy da Roman sanatıyla başlayan ve 12.yy Gotik, 15.yy Rönesans, 16.yy Maniyerizm, 17-18.yy Barok ve 1880'lerin ekspresyonizmine kadar süren dönem. 89 502
Batı Sanatında Modern Akımlar 1880'lerin izlenimcilerinden 1960-70'lere kadar devam eden sanat. Modernizm. 152 855
Çağdaş Sanat 1960'lı veya 1970'li yıllardan (modern sanatın veya Modernist dönemin bittiği kabul edilen zamandan sonra) günümüze kadar süregelen sanat.Günümüz Dünya Sanatı. 63 469
Türk Sanatı M.Ö 318'de kurulan, tarihin bilinen en eski Türk devleti Hunlardan, günümüz çağdaş sanatına kadar, Türk sanatı. 262 1403
Mitoloji ve İkonografi Mitolojinin kaynakları ve sanatın ikonolojik olarak incelenmesi. 85 516
Sanat Eleştirisi Eleştirinin işlevi yapıtın ne anlama geldiğini göstermek değil, nasıl o şey olduğunu, hatta onun o şey olduğunu, göstermek olmalıdır; Susan Sontag. 58 427
İnsanın Sanatsal Gelişimi İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin resimsel evreleri, öğrencilerin özellikleri, sanatsal yönelimleri ve sanatı öğrenme biçimleri. 204 945
Yaratıcı Drama ve Tiyatro Görsel Sanatlar Dersinin disiplinlerinden bir tanesi, yaratıcı drama ve tiyatro. 64 277
Okul Öncesinde ve Özel Eğitime Gereksinimli Öğrencilerde Sanat Eğitimi Okul öncesi ve özel eğitime gereksinimli çocuklarda resimsel evreler ve sanat eğitimi. 53 493
Müzeler ve Müze Eğitimi Sanat eğitiminde müzelerden uygulamalarla yararlanma. 179 1275
Mimari Türk ve dünya mimarlık tarihi. Mimari eserlerden örnekler. 60 328
Antik Şehirler Antik şehirlerin tarihi ve mimari özellikleri. 100 260
Güzel Sanatlar Fakülteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri için kaynak ve paylaşımlar. Yetenek sınavları duyuruları ve sınavlar hakkında bilgi ve tüyolar. 89 401
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri için kaynak ve paylaşımlar. Yetenek sınavları duyuruları ve sınavlar hakkında bilgi ve tüyolar. 52 672
Sanata Gönül Verenler Öğretmen olmayan üyelerimiz, çalışmalarını bu bölüme gönderebilirler. 421 4212
Grafiti Sanatı 130 977
Öğrenci Çalışmaları Öğrencilerinizin çalışmalarını bu bölüme gönderebilirsiniz. 132 1603
1.2.3. Sınıflar Öğrenci Çalışmaları 46 627
4. Sınıf Öğrenci Çalışmaları 181 2325
5. Sınıf Öğrenci Çalışmaları 193 2588
6. Sınıf Öğrenci Çalışmaları 221 3617
7. Sınıf Öğrenci Çalışmaları 211 3027
8. Sınıf Öğrenci Çalışmaları 234 3779
Lise Öğrenci Çalışmaları 90 1018
Egzersiz Sınıfı ve Ders Dışı Çalışmaları 265 4229
Öğretmen Çalışmaları Bizim eserlerimiz. 85 1210
Kara Kalem Çalışmaları 215 2850
Yağlı Boya Çalışmaları 402 5966
Suluboya, Guaj ve Lavi Çalışmaları 129 1757
Kuru Boya ve Pastel Boya Çalışmaları 63 843
Akrilik Çalışmaları 101 1718
Grafik Çalışmaları 136 1790
Özgün Baskı Resim Çalışmaları 29 386
Fotoğraf Çalışmaları 43 462
Heykel Çalışmaları 41 752
Rölyef Çalışmaları 49 1017
Seramik Çalışmaları 11 95
Ebru Çalışmaları 48 621
Hat Çalışmaları 53 415
Eğitim ve Güzel Sanatlar Fakülteleri Öğrenci Çalışmaları Şu an üniversitelerin Eğitim ve Güzel Sanatlar Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin çalışmaları. 26 331
Her Türlü Etkinlik Görüntüleri Okullarınızın her türlü etkinliklerini paylaşabilirsiniz. 170 2167
Sergilerimiz Görsel Sanatlar sergilerimiz. 226 3291
Duvar Resimlerimiz Bir resim öğretmeni, duvar resmi yapmadan duramaz. Okullarımıza yaptığımız duvar resimlerinin görüntülerini paylaşıyoruz. 458 8265
Görsel Sanatlar Atölyelerimiz Resim öğretmeni, atölyesinde mutludur...Görsel Sanatlar atölyelerimize ait görüntüler. 29 696
Sanat Haberleri Ulusal ve yerel basında çıkan sanat haberleri. 368 1576
Görsel Sanatlar Yayınları Ücretli yayınları paylaşmak yasaktır! Lütfen telif haklarına dikkat ediniz. 97 710
Sinema Güzel sanatların dalı olarak yansıtılmaya uygun olan filmleri gerçekleştirme ve yaratma sanatı, beyaz perde. 65 639
Sanat Market Görsel ve Plastik Sanatlar malzemeleriyle ilgili bilgi ve tüyolar. 63 279
Hobilerimiz Boş zamanlarımızda yapmaktan zevk aldığımız çalışmalar, hobilerimiz. 150 1902
Görsel Sanatlar Sözlüğü Alfabetik Görsel Sanatlar Sözlüğü. Ekşi Sözlük misali... 992 1222
Eğitim Haberleri Eğitim dünyasıyla ilgili haberler, yenilikler, yorumlar. 419 2209
Eğitim Psikolojisi ve Rehberlik Psikolojinin bulgularının eğitim ve öğretime uygulanarak kolaylıklar ve ilerlemeler sağlanması. 91 275
Görsel Sanatlar Dersi Hukuki Konuları, Polemik ve Şikayetler Görsel Sanatlar Dersi müfredat, hukuki konuları tartışma, sohbet ve şikayet bölümü. E-Okul kullanımı hakkında sorularınıza alt bölümde cevap bulabilirsiniz. 281 4131
E- Okul 27 471
Sohbet Sohbet bölümümüz. Bir çok forum sitesinde olan bilindik konuları lütfen buraya göndermeyiniz! 709 33025
Anılarımız ve Tecrübelerimiz Üniversite ve öğretmenlik anılarımızı burada paylaşıyoruz. 23 611
Özel Günler, Tebrik ve Kutlamalar Üyelerimizin doğum günlerini, diğer özel günlerini ve bayramları burada kutluyoruz. 295 3994
Kendi Kendimizi Geliştiriyoruz Öğretmenlik mesleği ve özellikle Görsel Sanatlar Öğretmenliği hakkında tüyoları burada paylaşıyoruz. 20 284
Atama ve Yer Değiştirme Kaç hizmet puanıyla, nereye tayin istiyorsunuz? Tayin anı ve tecrübeleri. Tayin dönemleri, şartları ve hukuki konular. Önceki dönemlere ait istatistiki bilgiler. 119 1373
Mustafa Kemal ATATÜRK Atatürk'ün sanata ve sanatçıya bakış açısı. 105 662
GorselSanatlar.Org Aktiviteler Düzenli olarak yapılan forum aktiviteleri, sosyal projeleri. 161 6888
Üniversite Fan Kulüpler Eski arkadaşlıklar yeniden yeşerecek... Üniversitelerin Resim-iş, Görsel Sanatlar ve Güzel Sanatlar fakültesi mezunları buluşma noktası. 96 4703
Arşiv Güncelliğini yitirmiş konuların toplandığı bölüm. Sadece okunabilir. 4220 19360