Gönderen Konu: SANAT TARİHİ SORU BANKASI  (Okunma sayısı 108726 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı •« Mа√i »•

 • Moderator
 • Uzman
 • *
 • İleti: 3.637
 • Karizma Puanı: 1012
 • Güzel Bakan Güzel Görür.
SANAT TARİHİ SORU BANKASI
« : 13 Eylül 2009, 18:02:03 »
SANAT TARİHİ SORU BANKASI
2. I-I
   1-Sanat nedir?
   2-Sanatın oluşmasında etkili olan toplumsal etkenlerden dördünü yazınız.
   3-Paleolitik (yontma taş) Çağ insanları ne tür sanatsal etkinliklerde
      bulunmuştur?
      Bu dönemle ilgili bir yerleşim yeri yazınız
   4-Megaron nedir? İlk defa görüldüğü yerlerden birini yazınız.
   5-Hitit şehirlerine savunma amacıyla özel düzenlenmiş kapılardan girilir. 
      Bunlardan dördünü yazınız
   6-Hitit kabartmalarında insan figürlerinin duruşları nasıl betimlenmiştir(tasvir
      edilmiştir)?
   7-Tümülüs ile höyüğü karşılaştırdığımızda, benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
   8-Lidya sikkelerini hangi özelliklerinden biliriz?
   9-Kalkolitik(bakır taş) çağı Hacılar seramiklerinin önemini belirtiniz.
 10-Mağara dönemi idolünden, Frigler zamanındaki Kibele’ye kadar anatanrıça   
      imgesi nasıl bir aşama geçirmiştir?   
 11-Sanatın oluşmasında etkili olan kültürel etkenlerden dördünü yazınız.
 12-Neolitik (yeni taş) çağı insanlarının sanatsal etkinliklerinden birini yazarak,   
      önemli yerleşim merkezlerinden birini örnek veriniz.
 13-Sanatın oluşum aşamalarını çizerek gösteriniz.
 14-Hitit heykel sanatının iki türünü örnek vererek yazınız.
 15- Hitit heykeltıraşlığı kaç gruba ayrılır?
 16-Neolitik (Cilali/Yeni taş) Çağ insanları hangi sanat türleriyle uğraşmaya
      başlamışlardır, niçin?
 17- Megaron, höyük, idol, tümülüs, mikrolit, fibula, rithon/bibru nedir? Bu   
      terimlerden seçtiğiniz, yalnızca ikisinin anlamlarını yazınız.
 18-Sanat tarihi ile mitoloji arasındaki ilişkiyi yazınız
 19-Görsel (plastik) sanatlar, hangi sanat türlerinden oluşur?
 20-Alacahöyük kazılarının ve Çatalhöyük yerleşiminin arkeoloji bilimi açısından
      önemini yazınız.
 21-Neolitik (Cilali/Yeni taş) Çağ insanları hangi sanat türleriyle uğraşmaya
      başlamışlardır, niçin?
 22-Şişman kadın görünümünden idole kadar, Ana tanrıça  figürlerinde estetik
      ya da anatomik kurallar göz önünde bulundurulmamıştır. Niçin?
 23-Paleolitik (yontma taş) Çağ ve Neolitik Çağda resim sanatı nerelere       
      yapılmıştır, konuları nelerden oluşmaktadır, bulundukları yere birer örnek   
      vererek, yazınız.

2. I-II
      1. Hellenistik dönem heykeltıraşlığının genel özelliklerinden ikisini yazınız.
      2. Kentlerin planlanması konusunda Hippodamos ne yapmıştır? Açıklayınız.
      3. Arkaik dönem heykellerine iki örnek yazınız.
      4. Dor tapınaklarını tanımamızı sağlayan özelliklerinden birini yazınız.
      5. İyon tapınaklarına (yer belirterek) iki örnek yazınız.
      6. Heykeltraş Miron’un heykel sanatına olan katkısını ve bir yapıtının adını   
          yazınız.
      7. Heykeltraş Praksiteles ne tür çalışmalar yapmıştır? Bir eserinin adıyla   
          birlikte yazınız.
      8. Antik kentlerde bulunan mimari yapılardan dördünü yazınız.
      9. Sümer mimarlığında görülen teknik yeniliklerin adlarını ve anlamlarını
          yazınız.
     10. Mısır Piramitlerinin adlarını ve geçirmiş olduğu gelişim aşamalarını yazınız.
     11. Arkaik dönem heykellerinin genel özelliklerinden ikisini yazınız.
     12 .Hellenistik dönem heykellerine iki örnek yazınız.
     13. İyon tapınaklarını tanımamızı sağlayan özelliklerden birini yazınız.
     14 .Dor tapınaklarına (yer belirterek) iki örnek yazınız.
     15. Heykeltraş Polikletos yapıtlarında ne tür uygulamalarda bulunmuştur?     
          Bir eseriyle birlikte yazınız.
     16. Heykeltraş Fidyas’ı hangi özelliklerinden tanırız? Bir yapıtıyla birlikte 
          yazınız.
     17. Hippodamos’un kentleşmeye ilişkin görüşü nedir?
     18. Sümer tapınaklarına ne denir? Biçim olarak nasıl yapılmışlardır?
     19. Mısır heykel sanatında duruş ve yüz ifadesi nasıl betimlenmiştir?
     20. Hitit, Frig, Mısır ve Sümer kabartmalarındaki insan figürlerinin   
          betimlenişleri birbirine benzer. Bu benzerlik nedir? Yazınız.
     21. Mezopotamya-Sümer mimarlığında görülen üç önemli yeniliğin adlarını ve
          anlamlarını yazınız.
     22. Mezopotamya-Sümer mimarlığının en önemli tapınak biçimi nedir, nasıldır?
     23. Antik kentlerde bulunan mimari yapılardan beşini yazınız.
     24. Antik dönem Anadolu ve Yunan mimarlığında kaç tür tapınak düzeni vardır?
          Adlarını ve başlık tiplerini yazınız.
     25. Aşağıdaki tapınakların türlerini yazınız
          Assos Atena Tapınağı, Efes Artemis Tapınağı, Silifke Uzuncaburç Olba   
          Zeus Tapınağı, Didim Apollon Tapınağı
     26. Aşağıdaki terimlerin anlamlarını yazınız
           Sfenks, portre, obelisk, lahit
     27.  Kalkolitik (bakırtaş) Dönemde Beycesultan’da bulunan en önemli mimari   
           yenilik nedir?
     28.  Hitit kabartmalarında insan figürleri nasıl betimlenmiştir (tasvir
           edilmiştir)?
     29.  Neolitik (Cilali/Yeni taş) Çağ insanları hangi sanat türleriyle uğraşmaya 
           başlamışlardır, ikisini yazınız?
     30.  Tunç çağının en önemli merkezlerinden ikisini yazınız.
     31.  Paleolitik (yontmataş) Çağ ve Neolitik Çağda resim sanatı nerelere   
           yapılmıştır,  bu tür resimlerin bulundukları yerlere birer örnek yazınız.
     32.  Alacahöyük kazılarından çıkarılan buluntulardan ikisini yazınız.

3. I-I
 1 .Hun sanatına ilişkin buluntular ne tür mezarlardan çıkarılmıştır? Bunların en   
    ünlülerinden birinin adını yazınız.
 2. Eski Türk çadırlarına verilen isimlerden dördünü yazınız.
 3. Göktürk anıtlarının adlarını yapılış sırasına göre yazınız.
 4. Uygur heykel sanatında insan ve hayvan figürlerinde nasıl bir ifade üslubu 
     kullanılmıştır ? Ayrı ayrı belirterek yazınız.
 5. Malviye’nin  zigguratlara benzemesini, sanat eserinin oluşmasını etkileyen
    faktörlerden hangisiyle açıklarsınız.
 6.“Türk Üçgeni”ni geliştiren uygarlığın adını yazarak, nerede kullanıldığını
     belirtiniz.
 7. İslam mimarisindeki ilk anıtsal yapının adını, yerini ve hangi uygarlığın
     yaptırdığını    yazınız.
 8.  Elhamra Sarayı’nın nerede ( şehir ve ülke olarak ) bulunduğunu ve hangi     
     uygarlığın yaptırdığını yazınız.       
 9.  Gur Mir nedir, nerede bulunur?
10. Tac mahal’i  kim kimin adına yaptırmıştır?
11.  Hun Sanatında hangi sanat türü az görülür, niçin?
12. Sanat eserini belirleyen kültürel etkenlerden ikisini yazınız.
13. Balbal nedir? Hangi uygarlığın sanatında görülür?
14. Türk Üçgeni nedir, hangi uygarlık döneminde görülmeye başlar?
15. Cami mimarisinde farklı ülkelerde farklı biçimlerin ve plan özelliklerinin
     uygulanmasının nedenini yazınız.
16. Uygur sanatında hangi tür resim teknikler uygulanmıştır? Yalnızca adlarını
     yazınız.
17 .Kubbet Üs Sahra, nerede, hangi uygarlık zamanında, neden yapıldığını yazınız?
18. Kutup Minar, nerede, hangi uygarlık zamanında yapılmıştır? Hangi özelliği ile
     tanınır?
19.Tolunoğlu Cami, nerede , hangi uygarlık döneminde yapılmıştır? Hangi özelliği
     ile bizim için önemlidir?
20. Eski Türk çadır sanatına ilişkin bilgilerimizi sağladığımız kaynaklardan birini
     yazınız.
21. Uygurların mimariye kazandırdığı en önemli teknik yenilik nedir, nerede
     kullanılır?
22. Kutup Minar nedir, nerede bulunur?
23. Hun süsleme sanatında ne tür konular işlenmiştir, burada kullanılan figürler   
     nasıl yapılmıştır? 
24. Orhun Anıtlarının adlarını yapılış sırasına göre yazınız.
25. Samarra Ulucami nerede ( şehir ve ülke olarak ) bulunur, hangi uygarlık   
      tarafından yapılmıştır?
26. Hun sanatında  anıtsal mimarlığın olmamasını , sanat eserinin oluşmasını   
      etkileyen faktörlerden hangisiyle açıklarsınız?
27. Çadır sanatı hakkında bilgi veren kaynaklardan birini yazınız.
28. Sanat eserinin oluşmasını belirleyen toplumsal etkenlerden ikisini yazınız.
29. Uygur mimarlığında kubbeli yapılarda nasıl bir yenilik uygulanmıştır? 
     Açıklayınız.
30. İlk dönem camilerin ordugah özellikli olmasını neresinden anlarız?
31. Gur Mir (Kurganı Emir),nedir, nerededir?
32. Hun süsleme (at koşumları, çadır, dövme, kemer tokası…) sanatlarında en çok   
     işlenen konu nedir, burada yer alan figürler nasıl betimlenmiştir (tasvir   
     edilmiştir)?
33. Anadolu Selçuklu mimarisinde süslemeler nerelerde yoğunlaşmıştır, bunlar ne
     tür süslemelerdir?
34. Göktürk (Orhun) anıtlarının adlarını ve nasıl bir tasarımla yapıldıklarını 
      yazınız.
35.Samarra Ulu Cami’nin minaresinin zigguratlarla benzerlik göstermesini nasıl
     açıklarsınız?
36.Ortaçağ sanatlarında figürlü süslemeler görülmesine karşın İslam süsleme
     sanatlarında daha çok soyut konulara yer verilmesini nasıl açıklarsınız
37.AŞAĞIDAKİ ANITSAL MİMARLIK ÖRNEKLERİNİN HANGİ UYGARLIK   
     DÖNEMİNDE YAPILDIĞINI, NEREDE OLDUĞUNU VE BİR ÖZELLİĞİNİ   
     YAZINIZ
     Kubbet-Üs Sahra (Kubbet- El Sahra)
     Elhamra Sarayı
     Tac mahal

3. I-II
 1. Büyük Selçuklu mimarlığında; avlu etrafında dört eyvan ve revaklar bulunan   
    plan düzenlemesi hangi tür yapılarda uygulanmıştır?
 2.Anadolu Selçuklu mimarlığı açısından taçkapının önemini yazınız.
 3.Anadolu Selçukluları’nda  çini süslemeleriyle tanınmış iki eser adı (yer
    belirterek) yazınız.
 4.An. Selçuklu Hanları ne kadar mesafelik aralıklarla yapılmışlardır. Bu yol
    sisteminin merkezi neresidir?
 5.Açık avlulu medreselerin kapalı mekan ihtiyaçları nasıl karşılanmıştır?
 6.Kapalı avlulu medreselere (yer belirterek) iki örnek yazınız.
 7.Çardak Han (Abat Han), hangi tarihte, kim tarafından yaptırlmıştır?
 8.An. Selçuklu kümbetlerine iki örnek yazınız.
 9.Büyük Selçukluların Anadolu’da yaptırdığı ilk caminin adını, tarihini (yüzyıl
    olarak) yazınız.
10.Divriği Ulucami’yi kim yaptırmıştır. Mimarı kimdir?
11. Kapalı avlulu medreseleri hangi özelliğinden tanıyarak ayırabiliriz?
12.Anadolu Selçuklu Hanlarının gelir gider işleri hangi sistemle düzenlenir? Yol
    güvenlikleri için ne yapılır?
13.Büyük Selçuklular’da ribat, Mescidi Cuma, medrese gibi yapılarda uygulanan 
    yaygın avlu planı nasıldır?
14.An. Selçuklu mimarlığında bir eseri gördüğümüzde, öncelikle hangi
    özelliğinden tanırız?
15.Kubad Abad Sarayının duvar çinileri niçin önemlidir?
16.Açık avlulu medreselere (yer belirterek) iki örnek yazınız.
17.Akhan Kervansarayı hangi tarihte, kim tarafından yaptırılmıştır?
18.An. Selçuklarının yaptırdığı ilk caminin adını ve mimarını yazınız.
19.Beyşehir Eşrefoğlu Camisini kim yaptırmıştır? Malzeme özelliğini belirtiniz.
20.Çini süslemeleri  bakımından özellikli olan Anadolu Selçuklu medreselerine   
     iki örnek yazınız.
21. Divriği Ulucami’nin en belirgin (karekteristik) mimari özelliklerinden birini   
    yazınız.
22.Denizli’den Konya yönüne giden Selçuklu kervan yolunda bulunan ilk  iki  han-     
     ın adlarını  sırasıyla  yazınız.
23.Büyük Selçukluların geliştirdiği anıt mezar türüne ne denir?Bunlara iki örnek
     veriniz.
24.Ahlat çevresinde Anadolu Selçuklu sanatıyla ilgili bulunan en önemli eser
     türleri nelerdir?
25.Anadolu Selçuklu mimarisinde dış cephe süslemeleri nerede yoğunlaşmıştır?
     a- adını:                             
     b-süslemede kullanılan motifleri:
     c-bunların görülebileceği örnek bir eser adını yazınız:
26.Aşağıdaki eserlerin tür adları boş bırakılmıştır. Uygun olanı yazınız.
     Konya İnceminareli..............................................
     Kırşehir Melik Gazi..............................................
     Sivas Gök...............................................................
27.Anadolu Selçuklu medreseleri ,
     a-hangi özelliklerine bakılarak gruplandırılır:
     b-bu grupların adlarını birer örnekle yazınız:
28.Anadolu Selçuklu mimarisinde süslemeler nerelerde yoğunlaşmıştır, bunlar ne   
    tür süslemelerdir?
29.Anadolu Selçuklu mimarisindeki duvarlarda pencere açıklığı az veya dardır.   
     Niçin?
30.“Barok kapısı” ile ünlü Selçuklu eserinin adını yazınız.
31. Selçuk İsa Bey Camisinde görülen, Beylikler Dönemi mimarisinin ortaya 
     koyduğu yeniliklerden ikisini yazınız.
32.Antalya Yivli Minare Camisinde, Beylikler Dönemi mimarisinin ortaya koyduğu
     yeniliklerden hangisini görebiliriz.
33. Anadolu Selçuklu Medreseleri hangi özelliklerine göre gruplandırılır?
34. Anadolu Selçuklu Hanlarının avlusunda bulunan mimari mekanlardan ikisini
     Yazınız.
35. Kubatabat Sarayının duvar çinileri niçin önemlidir?
36. Anadolu Selçuklu sivil mimarisindeki yapı türlerinden ikisine, birer örnek
     veriniz.
37. Anadolu Selçuklu dinsel mimarisindeki yapı türlerinden ikisine, birer örnek veriniz.


3-1
1-  Hun sanatında  çadır, belleme ve eyer süslemelerinde kullanılan  süsleme 
     Tekniğine ne ad verilir? a-fresk  b-stüko  c-aplike  d- minyatür
2-  Aşağıdakilerden hangisi Hun sanatında görülmez ?     a- çadır süslemeleri
     b- kemer tokaları  c-at koşum takımları  d- anıtsal mimarlık
3-  Hun sanatı örneklerinin  çıkarıldığı mezar türüne ne denir?
     a-türbe  b- kurgan  c- piramit  d- kümbet
4-  Aşağıdakilerden hangisi Hun sanatıyla  ilgili bir bilgi  DEĞİLDİR?
a-  birbirini parçalayan hayvan figürleri vardır b- figürlü dövmeler yapılmıştır
c-  mozayik resimler yapılmıştır   d- sitilize edilmiş figürler yapılmıştır
5-  Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yerleşik hayata geçmesinden kaynaklanan 
     bir yenilik  DEĞİLDİR? a- pagoda  b-şehir suru  c- saray  d-minyatür
6-  Uygur mimarisinde görülen en önemli teknik yenilik nedir?
     a- sutupa   b- türbe  c- Türk üçgeni   d- kurgan
7-  Uygur resim sanatı için  hangisi EN DOĞRUDUR? a-minyatür ve freskler
     yapılmıştır  b-Buda ve mani dinlerinin etkisi vardır  c-vakıfçıların törenleri
     işlenmiştir  d- hepsi
8-  Eski Türk çadırlarıyla hangi mimari yapı arasında biçimsel benzerlik vardır?
     a-kümbet  b-sutupa   c-bark  d-kurgan
9-  Göktürk(Orhun) Anıtlarının yapılış sıralamasını yazdığımızda hangisi doğru
     olur? a-Tonyukuk-Kültigin-Bilge Kağan  b-Kültigin-Bilge Kağan-Tonyukuk
     c-BilgeKağan- Tonyukuk-Kültigin  d-Tonyukuk-Bilge Kağan- Kültigin
10-Aşağıdakilerden hangisi balballarla ilgili bir bilgi DEĞİLDİR?
     a-frontal duruşludur b-arkaik ifadelidir c-öldürülen düşmanı simgeler
     d-sanatsal değeri yüksek bir heykel görünümündedirler
11- Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem camilerinden değildir?
      a-Emeviye cami  b-Basra cami   c-Amr cami d-Medine cami
12- Hangisi ilk dönem camilerinin  özelliklerinden  DEĞİLDİR?
      a-hendek veya surla çevrili olması b-kubbe örtülü olması c- gölgelikli kapalı
      bölümü olması  d- açık avlusu bulunması
13- Samarra Ulu caminin Malviyesinin  ziggurata benzemesini nasıl açıklarız?
      a-önceki uygarlıkların etkisi  b- malzemeden kaynaklanan zorunluluk 
b-   iklimsel özelliklerin zorlaması  d- mimari bir üslup yaratma düşüncesi
14- İslam mimarisinin ilk anıtsal yapısı nedir? a-samarra Kubbet Üs Suleybiye     
      b-Mekke’de Kabe  c- Kudüs Kubbet Üs  Sahra  d-Gırnata Elhamra Sarayı
15- Endülüs Emevilerinin en ünlü sarayının adı nedir?
      a-Meşatta  b- Kuseyri Amra c-Elhamra  d-Balkuvara
16- Emevi camilerinin en belirgin mimari özelliği nedir?  a-büyük kubbeli olması
      b-ordugah özellikte olması c- büyük olması  d- hepsinin kiliseye benzemesi
17- Abbasiler döneminde yapılan dünyanın en büyük camisinin adı nedir?
      a-Tolunoğlu cami b-Samarra Ulucami c-Kurtuba cami d-Mescidi Aksa Cami
18- Mısırda bulunan ilk Türk eserinin adını nedir? a-Emeviye cami b-kurtuba     
      cami  c-Samarra Ulucami   d- Tolunoğlu Ahmet Cami
19 -İslam mimarisinde yapılmış olan ilk türbenin adı nedir?
      a-Elhamra b-Kubbet Üs Suleybiye c-Mescidül Haram  d-Kubbet üs Sahra
20- Abbasiler döneminde, uygarlığın gelişmesini hangi etkinlikler daha iyi     
      anlatır? a-sarayların yapılması  b-Bağdat ve Samarra kentlerinin kurulması
      c-büyük camilerin yapılması  d- ilk türbenin yapılması
21- Aşağıdakilerden hangisi Emevi sarayıdır?
      a-Balkuvara   b- Ukheydir  c-Meşatta  d- Topkapı  sarayı
22- Avlu etrafına, sütun ve kemer dizisi biçiminde yapılmış olan mimari
      düzenlemelere ne denir? a-Eyvan  b- revak   c-sahın   d- mihrap
23- İslam süsleme sanatlarında sonsuzluğu anlatan,geometrik,içiçe geçmeli ve
      soyut motiflere verilen adları yazdığımızda , hangisi yanlış olur?
      a-arabesk  b- girift  c- girişik bezeme  d- stüko
24- Bir sanat esrinin  oluşmasında  EN AZ etkili olan  hangisidir?
      a-sanatçının  konuşma dili  b- toplumsal yapının etkisi   c- önceki
      uygarlıkların  etkisi   d- eserin yapıldığı coğrafi ortam
25- Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler dönemi sarayıdır?
      a-Elhamra  b- Kuseyri Amra  c- Meşatta  d- Balkuvara

3-2
1-İslam mimarisinin ilk anıtsal yapısı nedir?
     a-samarra Kubbet Üs Suleybiye  b-Mekke’de Kabe     
     c- Kudüs Kubbet Üs  Sahra  d-Gırnata Elhamra Sarayı
2-Emevi camilerinin en belirgin mimari özelliği nedir?  a-büyük kubbeli olması
     b-ordugah özellikte olması c- büyük olması  d- hesinin kiliseye benzemesi
3-Mısırda bulunan ilk Türk eserinin adını nedir? a-Emeviye cami b-kurtuba     
    cami  c-Samarra Ulucami   d- Tolunoğlu Ahmet Cami
4-Abbasiler döneminde, uygarlığın gelişmesini hangi etkinlikler daha iyi     
     anlatır?
    a-sarayların yapılması  b-Bağdat ve Samarra kentlerinin kurulması
    c-büyük camilerin yapılması  d- ilk türbenin yapılması
5-Avlu etrafına, sütun ve kemer dizisi biçiminde yapılmış olan mimari
     düzenlemelere ne denir? a-Eyvan  b- revak   c-sahın   d- mihrap
6-Bir sanat esrinin  oluşmasında  EN AZ etkili olan  hangisidir?
     a-sanatçının  konuşma dili  b- toplumsal yapının etkisi   
     c- önceki uygarlıkların  etkisi   d- eserin yapıldığı coğrafi ortam
7-Hangisi ilk dönem camilerinin  özelliklerinden  DEĞİLDİR?
    a-hendek veya surla çevrili olması b-kubbe örtülü olması c- gölgelikli kapalı
     bölümü olması  d- açık avlusu bulunması
8-Aşağıdakilerden hangisi balballarla ilgili bir bilgi DEĞİLDİR?
     a-frontal duruşludur b-arkaik ifadelidir c-öldürülen düşmanı simgeler
     d-sanatsal değeri yüksek bir heykel görünümündedirler
9-Eski Türk çadırlarıyla hangi mimari yapı arasında biçimsel benzerlik vardır?
     a-kümbet  b-sutupa   c-bark  d-kurgan
10-Uygur mimarisinde görülen en önemli teknik yenilik nedir?
     a- sutupa   b- türbe  c- Türk üçgeni   d- kurgan
11-Aşağıdakilerden hangisi Hun sanatıyla  ilgili bir bilgi  DEĞİLDİR?
     a-birbirini parçalayan hayvan figürleri vardır b- figürlü dövmeler yapılmıştır
     c-mozayik resimler yapılmıştır   d- sitilize edilmiş figürler yapılmıştır
12-Aşağıdakilerden hangisi Hun sanatında görülmez ?     a- çadır süslemeleri
     b- kemer tokaları  c-at koşum takımları  d- anıtsal mimarlık
13-Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler dönemi sarayıdır?
      a-Elhamra  b- Kuseyri Amra  c- Meşatta  d- Balkuvara
14-İslam süsleme sanatlarında sonsuzluğu anlatan,geometrik,içiçe geçmeli ve
     soyut motiflere verilen adları yazdığımızda , hangisi yanlış olur?
      a-arabesk  b- girift  c- girişik bezeme  d- stüko
15-Aşağıdakilerden hangisi Emevi sarayıdır?
      a-Balkuvara   b- Ukheydir  c-Meşatta  d- Topkapı  sarayı
16-İslam mimarisinde yapılmış olan ilk türbenin adı nedir?
     a-Elhamra b-Kubbet Üs Suleybiye c-Mescidül Haram  d-Kubbet üs Sahra
17-Endülüs Emevilerinin en ünlü sarayının adı nedir?
     a-Meşatta  b- Kuseyri Amra c-Elhamra  d-Balkuvara
18-Abbasiler döneminde yapılan dünyanın en büyük camisinin adı nedir?
     a-Tolunoğlu cami b-Samarra Ulucami c-Kurtuba cami d-Mescidi Aksa Cami
19-Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem camilerinden değildir?
      a-Emeviye cami  b-Basra cami   c-Amr cami d-Medine cami,
20-Samarra Ulu caminin Malviyesinin  ziggurata benzemesini nasıl açıklarız?
     a-önceki uygarlıkların etkisi  b- malzemeden kaynaklanan zorunluluk 
     c-iklimsel özelliklerin zorlaması  d- mimari bir üslup yaratma düşüncesi
21-Hun sanatında  çadır, belleme ve eyer süslemelerinde kullanılan  süsleme 
     Tekniğine ne ad verilir?
     a-fresk  b-stüko  c-aplike  d- minyatür
22-Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yerleşik hayata geçmesinden kaynaklanan 
     bir yenilik değildir?
     a- pagoda  b-şehir suru  c- saray  d-minyatür
23-Hun sanatı örneklerinin  çıkarıldığı mezar türüne ne denir?
     a-türbe  b- kurgan  c- piramit  d- kümbet
24-Uygur resim sanatı için  hangisi EN DOĞRUDUR? a-minyatür ve freskler
     yapılmıştır  b-Buda ve mani dinlerinin etkisi vardır  c-vakıfçıların törenleri
     işlenmiştir  d- hepsi
25-Göktürk(Orhun) Anıtlarının yapılış sıralamasını yazdığımızda hangisi doğru
     olur?
     a-Tonyukuk-Kültigin-Bilge Kağan  b-Kültigin-Bilge Kağan-Tonyukuk
     c-BilgeKağan- Tonyukuk-Kültigin  d-Tonyukuk-Bilge Kağan- Kültigin


3-3

1-Hangisi Büyük Selçuklu anıt mezarı değildir?
   a-Samanoğlu Türbesi  b-Kişmar Kümbeti  c-Demavent Kümbeti  d-S.Sencer Türbesi
2-Büyük Selçuklular döneminde, hangi mimari yapıda  “avlu,eyvan ve revak düzenlemesi”
   yoktur?  a- camilerde  b- anıtmezarlarda  c- medreselerde  d- ribatlarda
3-Hangisi Semarkant’da   bulunmaz?
   a-Uluğbey Rasathanesi  b- Şahı Zinde Külliyes  c-Leşkeri Bazar Sarayı  d- Guri Mir 
4-Timur’un  Türbesine ne denir?
   a-Radkan Kümbeti  b-Kutup Minar  c- Guri  Mir  d- Karagan Kümbeti
5-Delhi Sultanlığı zamanında yapılan dünyanın en yüksek minaresinin adı nedir?
   a-Sultan Mesut Minaresi  b- Malviye  c- Şahı  Zinde   d- Kutup Minar?
6-Tac Mahal için hangi bilgi yanlıştır? 
   a-Mümtaz Mahal’in Türbesidir  b-Şah Cihan tarafından  yaptırılmıştır 
   c-Büyük Selçuklu eseridir  d- Hindistan’da bulunur.
7-Tac Mahal’in özelliklerini sıralarsak hangisi yanlış olur? 
   a-mimarı Mehmet İsa Efendi’dir      b-çokgen gövdeli kümbetlere benzer
   c-Peyzaj mimarlığı çok önemlidir d-dört cephesinde eyvanlı düzenlemeler vardır
8-Büyük Selçukluların geliştirdiği mimari yapı tiplerini yazdığımızda hangisi yanlış olur?   
   a-minare  b- eyvanlı cami  c-kümbet  d- medrese
9-Aşağıdaki mimari yapılardan hangisi sivil mimarlık eseridir?
    a- ribat  b-medrese   c- cami  d- kümbet
10-Asya’da ki Türk mimari eserlerinin süslemelerinde en az  kullanılan hangisidir?
    a- sırlı tuğla  b- Turkuaz   c- çini mozaik   d- figürlü kabartma     
11-Anadolu Selçuklu mimari eserlerini tanımamızı sağlayan özellikleri sıraladığımızda
     hangisi yanlış olur? 
    a-Duvarlar çok pencerelidir  b-Taçkapısı(portali) vardır
    c-aydınlatma feneri vardır   d- duvarlar sağlam ve sade görünüşlüdür
12-Büyük Selçukluların Anadolu’da yaptırdıkları ilk cami hangisidir?
     a-Konya Alaeddin Cami b-Diyarbakır Ulucami c-Kızıltepe Ulucami d-Malatya Ulucami
13-Divriği Ulucami’nin özelliklerini sıraladığımızda hangisi yanlış olur?
    a-mimarı Hürrem Şah’tır    b-külliyedir   c-Mengücüklü  eseridir   d- kubbe örtülüdür
14-Divriği Ulucami’nin en ünlü taçkapısı (portali) hangisidir?
    a- Selçuklu kapısı   b- Tekstil kapı   c- Barok kapı    d- Şifahane kapısı
15-Konya Alaeddin Cami için hangisi yanlıştır?  a-Anadolu Selçuklularının ilk camisidir
    b-Danişmentli eseridir  c-mimarı Dımişki’dir  d-minber ustası Mengümberti’dir
16-Anadolu Selçuklularının ilk külliyesi hangisidir?
     a-Konya Alaeddin C.  b-Kayseri Huand Hatun C. c-Malatya Ulucami  d-Niğde Alaeddin C.
17-Hangisi ahşap direkli  camilerden değildir?           
     a-Kızıltepe Ulucami   b-Beyşehir Eşrefoğlu cami 
     c-Ankara Arslanhane Cami d-Konya Sahip Ata Cami
18-Anadolu Selçuklu medreseleri hangi özelliğine bakılarak ayırt edilir?
     a- eyvanına   b-revağına   c- kubbesine   d- avlusuna
19-Hangisi kapalı avlulu medrese değildir?   
     a- Konya İnce Minareli Medrese b-Kırşehir Caca Bey Medresesi   
     C-Konya Karatay Medresesi  d-Konya  Sırçalı Medrese 
20-Hangisi  açık avlulu medrese değildir?
     a- Sivas Gök Medrese   b- Konya Karatay Med.
     c- Konya Sırçalı Medrese    d-  Kayseri  çifte Medrese   
21-Kümbetlerde hangi bölüm  bulunmaz?
    a-mumyalık/ kaide    b- gövde / sanduka   c- çatı/içkubbe    d- revak/ eyvan
22-Aşağıdaki Anadolu Selçuklu Medreselerinden  hangisi  çifte minareli değildir?
    a-Sivas Gök Medrese  b-Erzurum Hatuniye Medresesi 
    c-Konya İnce Minareli Medrese  d-Sivas Çifte Minareli Medrese
23-Hangisi Anadolu Selçuklu kümbeti değildir?
    a-Kişmar  Kümbeti  b-Döner Kümbet   c-Ulu Kümbet    d-Hasan Padişah Kümbeti
24-Aşağıdakilerden hangisi  taçkapı süslemelerinde bulunmaz?
    a-figürlü plastik   b-sırlı tuğla   c-hayat ağacı motifi   d-geometrik geçmeli taş işlemeciliği   
25-Etrafında avlusu bulunan ünlü Anadolu Selçuklu kümbeti hangisidir?
   a-Mama Hatun Kümbeti b-Melik Gazi Kümbeti c-Kılıçaslan Kümbeti d-Çifte Kümbetler

     
2. II-II
________________________________________
1.  Aşağıdaki dönemleri eşleştiriniz
        Arkaik                           Barok
        Klasik                            Ortaçağ
        Hellenistik                      Rönesans
    2.  Anadolu’daki antik kentlerde bulunan mimari yapılardan dördünü yazınız.
    3.  Antik dönem tapınakları öncelikle hangi özelliklerine göre gruplandırılır, 
         Nasıl?
    4.  Klasik dönem heykeltıraşlığının özelliklerinden birini yazınız.
    5.  Hellenistik dönem heykeltıraşlığının özelliklerinden birini yazınız.
         Aşağıdaki Klasik dönem heykeltıraşlarının özelliklerinden ve eserlerinden   
         birini yazınız:
    6.  Miron
    7.  Fidyas
    8.  Polikletos
    9.  Praksiteles
   10. Hellenistik dönemin ünlü heykeltıraşı kimdir? Eserlerinin özelliklerinden
         birini yazınız.

3. II-I
________________________________________
1. Türk Resim Sanatının ortaya çıkmasını hazırlayan etkenlerden dördünü yazınız.
2. İlk ressamlarımızın asker kökenli olmasının nedenini yazınız.
3. Osman Hamdi Bey’in sanat eğitimi ve arkeoloji alanlarında yapmış olduğu 
    çalışmaları yazınız.
4. Osman Hamdi Bey’in resimlerinde kullandığı yöntemi ve konu seçimindeki 
    tercihini anlatınız.
5. Çallı Kuşağı ressamlarının işlemiş olduğu konuları ve getirdikleri yenilikleri
    yazınız.
6. Cumhuriyet Kuşağı ressamlarından ikisinin adını ve etkilendikleri sanat 
    akımlarının adını yazınız.
7.“ Yeniler”in sanatçılarını ve ortaya koydukları sanat anlayışını yazınız.
8.“ D” grubunun sanatçılarından ikisini ve sanat anlayışını yazınız.
9.  Birinci kuşak Asker Ressamlarımızın adlarını ve konu türlerini yazınız.   
10.Ulusal Kültürümüzün folklorik zenginliklerinden, konu olarak, evrensel sanat
     malzemesi çıkartılabilir mi ? Örneklerle açıklayınız
11.Mimar Sinan’ın sanatıyla ilgili özelliklerden (ilk iki soru için):
    Yapıtlarında çağını aşan yenilikler uygulamasını,
    Tüm yapıtlarında uyguladığı mimarlığın üç temel öğesini yazınız.
12.Mimar Sinan’ın sanatının aşamalarını ve bunu temsil eden yapıtlarını yazınız.
13. Edirne Selimiye Camisi, niçin Mimar Sinan’ın en olgun yapıtıdır?
14. Çini sanatında; aşağıdaki dönemlerin en karakteristik renklerini, motiflerini ve
     uygulandığı birer örneğini yazınız .
     Selçuklu dönemi
     Erken Osmanlı (Bursa) dönemi
     Klasik Osmanlı dönemi
15. Topkapı Sarayı’nın 2., 3., ve 4. avlusunda bulunan yapılardan ikişer adetinin
      adını yazınız.
 16.Yeni klasik (neoklasik-1.ulusal mimarlık) dönem Türk Mimarisinin ortaya çıkış     
     nedenini, sanat anlayışını ve sona ermesinin nedenini yazınız.
17. Kubat Abat Sarayının duvar çinilerinin önemini belirtiniz.
18. Minyatürler nereye, niçin yapılırlar?
19. Minyatür sanatında mekan, oran ve perspektif sorunu nasıl ele alınmıştır?
20. Minyatür sanatının ve nakkaşlığın bugün olmamasının nedenini yazınız
21. Lale devri minyatüründe ortaya çıkan yenilikler nelerdir?
22. Kanuni dönemi nakkaşlarına iki örnek yazınız.
23. Mimar Sinan’ın,
     Yapıtlarında çağını aşan teknolojik yenilikler uygulamasını,
     Tüm yapıtlarında doğaya ve çevreye saygılı olmasını 
     Tarihsel mirasa ve kentsel bütünlüğe önem vermesini, birer örnekle     
     açıklayınız.

3. II-II
________________________________________
1.  Mimar Sinan’ın sanatıyla ilgili özelliklerden:
     Kentleşmeye ve önceki uygarlıklara verdiği önemi,
     Yapıtlarında çağını aşan yenilikler uygulamasını,
     Tüm yapıtlarında uyguladığı mimarlığın üç temel ögesini,
     Sanatının aşamalarını ve bunu temsil eden yapıtlarını yazınız.
2. Edirne Selimiye Camisi, niçin Mimar Sinan’ın en olgun yapıtıdır?
3. Minyatür sanatının özellikleri içinde; resim sanatının teknik sorunları (renk,   
    ışık, perspektif, kompozisyon) nasıl ele alınmıştır?
4. Minyatürlerde mekan, nesneler ve figürler nasıl betimlenmiştir?
5. Fatih Dönemi minyatür sanatını etkileyen iki sanatçı hakkında bilgi veriniz.
6. Kanuni Dönemi nakkaşlarının adlarını ve yapıtlarından birer örnek yazınız
7. Nakkaş Levni, minyatürden resim sanatına geçişte nasıl bir öneme sahiptir?
8. Minyatürden, resim sanatına geçişte, en etkili olan nakkaş kimdir, niçin?
9. Ülkemizde ilk resim sergisini açan sanatçının adını, dönemini ve bir eserini   
    yazınız.
10.1914 kuşağının sanatçılarından ikisini eserleriyle birlikte yazınız.
11.“Müstakil (Bağımsız)  Ressamlar ve heykeltıraşlar Birliği”  sanatçıları 
    eserlerinde ne tür konuları işlemişlerdir?
12.Bedri Rahmi Eyüboğlu hangi dönem sanatçısıdır, ne tür konuları işlemiştir?
    Bir eseriyle birlikte yazınız.
13.“Yeniler” ne tür konuları işlemişlerdir? İki sanatçısıyla birlikte yazınız.
14.“Müstakil (Bağımsız)  Ressamlar ve heykeltıraşlar Birliği”  sanatçılarından
     ikisini birer eseriyle birlikte yazınız.
15.Osman Hamdi Bey’in sanat eğitimi, müzecilik ve arkeoloji alanlarında yapmış
    olduğu çalışmaları yazınız
16.Osman Hamdi Bey’in konu seçimindeki tercihini iki eseriyle birlikte yazınız.
17.Bugün, Türkiye’de sanatçılara yön verebilen bir gücünüz olsaydı, onların neler 
    yapmasını isterdiniz?
18. Çini sanatında; aşağıdaki dönemlerin en karakteristik renklerini,   
     motiflerini  ve  uygulandığı birer örneğini yazınız (6.,7., ve 8. sorular için ).
     Selçuklu dönemi
     Erken Osmanlı (Bursa) dönemi
     Klasik Osmanlı dönemi
19. Topkapı Sarayı’nın 2., 3., ve 4. avlusunda bulunan yapılardan ikişer adetinin
      adını yazınız.
20.Yeni klasik (neoklasik-1.ulusal mimarlık) dönem Türk Mimarisinin ortaya çıkış   
     nedenini, sanat anlayışını ve sona ermesinin nedenini yazınız.
21.Kubat Abat Sarayının duvar çinilerinin önemini belirtiniz.
22.Türk resim sanatının ortaya çıkmasını hazırlayan etkenlerden dördünü 
     yazınız.
23.Birinci kuşak Asker Ressamlarımızın adlarını ve yoğunlaştıkları konu türlerini 
        yazınız.
24.Fatih Dönemi minyatür sanatını etkileyen gelişmeler nelerdir?
25.Kanuni Dönemi minyatür sanatçılarının (nakkaşlarının) adlarını ve  ne tür
    eserler ortaya koyduklarını yazınız.
26.Minyatür sanatının ortaya çıkış nedenini, yöntemlerini ve sona eriş nedenini   
    yazınız.
27.Minyatürden resim sanatına geçiş aşamasını, Avrupa resmindeki hangi
    dönemlerin ilişkilerine benzetebiliriz? Örnek vererek açıklayınız.
28.İlk ressamlarımızın asker kökenli olmasının nedenini yazınız.
29.Geleneksel sanatlarımızın zenginliğini çağdaş sanatlara nasıl taşıyabiliriz?
     Ya da başka bir deyişle ulusal kültür zenginliğimizi  evrensel sanat değerleri
     düzeyine nasıl çıkartabiliriz?
30.1914 kuşağı ressamlarından dördünün adını yazınız.
31.Osman Hamdi Bey’in müzecilik ve eski eser korumacılığı yönünü yazınız.
32.Türk resim sanatının oluşmasında etkili olan okulların adlarını ve nasıl etkili 
    olduklarını yazınız.
33.Osman Hamdi Bey’in resimlerini hangi özelliğinden tanırsınız? Birini yazınız.
34.Çallı Kuşağı ressamlarının  özelliklerinden birini tazınız.
35.Nakkaş Nigari’nin dönemini, yaptığı minyatürlerin özelliklerini ve bir eserini
    yazınız.
36.Edirne Selimiye Cami, Mimar Sinan’ın hangi dönem eseridir? Plan özelliğini
    yazınız.
37.Minyatürün genel özelliklerinden birini yazınız.
38.Cumhuriyet Kuşağı ressamlarından dördünün adını yazınız.
39.Minyatür sanatında görülen özelliklerden birini yazınız.
40.Osman Hamdi Bey’in arkeolog olarak ve eğitimci olarak yaptığı çalışmaları   
    yazınız.
41.Türk resim sanatının oluşmasında, Fatih dönemindeki hangi olaylar etkili
    olmuştur? İkisini yazınız.
42.İstanbul Süleymaniye Cami, Mimar Sinan’ın hangi dönem eseridir? plan 
    özelliğini yazınız.
43.1914 Meşrutiyet Kuşağı sanatçılarının genel özelliklerinden birini yazınız.
44.Kanuni dönemi nakkaşlarından dördünün adını yazınız.
45.Osman Hamdi Bey’in resimlerinde olayların geçtiği mekan ve kullandığı figür   
    konusunda bilgi veriniz.
46.II. Kuşak Asker ressamlardan üçünün adını yazınız
47.Türk resim sanatının oluşmasında, minyatür sanatı bakımından en etkili 
    dönem ve sanatçı kimdir?                           

3-2
________________________________________
1- Aşağıdaki terimlerden hangisi Osmanlı mimarlığı ile ilgili değildir?
     a-paye   b-revzen   c- eksedra   d-bazilika
2-Aşağıdakilerden hangisi Denizli çevresinde bulunan bir Selçuklu kervansarayı değildir?
     a-Akhan  b-Sultahan  c-Çardak Han d-Han Abat
3-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu eseridir?
     a-Elhamra Sarayı b-Meşatta Sarayı c-Leşkeri Bazaar Sarayı d-Kubat Abat Sarayı
4-Hangisi Edirne Üçşerefeli Cami’nin özelliklerinden biri değildir?   
     a-minareye üç şerefe uygulanmıştır b-kubbeyi altı ayak taşır c-Mimar Sinan’ın eseridir
     d-Mimar sinan dönemini hazırlayan bir eserdir
5-Aşağıdakilerden hangisi beylikler dönemi eseri değildir?
     a-Divriği Ulu Cami b-Balat İlyas Bey Cami
     c-Kırşehir Aşık Paşa Türbesi d-Selçuk İsa Bey Cami 
6-Aşağıdakilerden hangisi Topkapı Sarayı’nın kapılarından biri değildir?
     a-Babı Hümayun b-Babıali  c-Babüsselam d-Babüssaade
7-Aşağıdakilerden hangisinde “dört ayağın taşıdığı ana kubbe önce dört yarımşar kubbeyle
     sonra ikişer çeyrek kubbeyle genişletilmiş” bir örtü sistemi kullanılmamıştır?
    a-Edine Üçşerefeli Cami b-İst.Şehzade Camisi c-İst.Sultan Ahmet Camisi d-İst. Yeni Cami
8--Hangisi İst.Süleymaniye Camisi’ne ilişkin bir bilgi değildir?
     a-Kanuni adına yapılmıştır b-dört ayağın taşıdığı ana kubbe yalnız iki yönde yarımşar
     kubbe ile açılmıştır c-sekiz ayaklı bir kubbeyle örtülüdür d-M. Sinan’ın kalfalık eseridir
9-Aşağıdakilerden hangisi Bursa’da zaviyeli (ters T tipli) bir cami örneği değildir?
     a-Ulu Cami b-Hüdavendigar Cami c-Yeşil Cami d-Yıldırım Cami
10-Hangisi Bursa Ulu Cami’nin özelliklerinden biri değildir?
     a-çok kubbelidir b-Mimarı İvaz ve Rüstem Paşadır c-geç dönem Osmanlı mimarlığı
     eseridir d-erken dönem Osmanlı mimarlığı eseridir
11-Aşağıdakilerden hangisi İznik Yeşil Cami’nin özelliklerinden biri değildir?   
     a-Selçuklu eseridir b-tek kubbelidir c-mimarı Hacı Musa’dır d-Çandarlı Hayrettin Paşa yaptırmıştır
12-Aşağıdakilerden hangisi neoklasik dönem Osmanlı mimarlığının özelliklerinden değildir?.
     a-geleneksel Selçuklu-Osmanlı mimarlığından etkilenmek b-Barok üsluba karşı olmak
    c-betonarme yapı tekniğiyle sona ermek d-Avrupa mimarlığının etkisinde kalmak
13-Hangisi neoklasik dönem eseri değildir?                                                                                           
a-Gazi İlkokulu b-Eski Denizli Lisesi binası c-Dolmabahçe Sarayı d-Eski meclis binası
14-Aşağıdakilerden hangisi Sultan Ahmet Camisi’ne ilişkin bir özellik değildir?
    a-Mimar Sinan’ın eseridir b-altı minarelidir c-Mimarı sedefkar Mehmet Ağa’dır
    d- planı Şehzade Caminin şemasına benzer
15-Hangisi Mimar Sinan’ın eserlerinde mutlaka uyduğu mimarlığın üç temel kuralından biri     
     değildir?                                   
     a-sağlamlık b-estetiklik c-işlevsellik d-ucuzluk
16-Hangisi Mimar Sinan’ın yaptığı bir türbe değildir?
     a-Hürrem Sultan Türbesi b-Kanuni Türbesi c-Şehzade Mehmet Türbesi d-Yeşil Türbe
17-Aşağıdaki köprülerden hangisi Mimar Sinan’ın eseri değildir?
     a-Malabadi Köprüsü b-Mostar Köprüsü c-Büyük Çekmece Köprüsü d-Moğlova Su Köprüsü
18- Aşağıdaki bilgilerden hangisi Edirne Selimiye Camisi’ne ait değildir?
     a-sekiz ayaklı merkezi kubbeli b-dört ayağın taşıdığı ana kubbe yarımşar kubbelerle açılır
     c-Sinan’ın ustalık dönemi eseridir d-klasik Osmanlı mimarlık dönemi eseridir
19-Hangisi beylikler döneminde görülen mimari yeniliklerden biri değildir?
     a-taçkapının süslemeleri tüm cepheye dağılmıştır b- taçkapının  önemi daha da artmıştır
     c-merkezi kubbe önem kazanmıştır d- camilerde soncemaat yeri görülmeye başlar
20-Hangisi Topkapı Sarayı’nın ikinci avlusunda bulunur?
     a-Kutsal Emanetler b-Kubbe Altı  c-Arz Odası  d-Çinili Köşk   

NİZAMİ ÇUBUK Hoca'ya teşekkür ederiz...
alıntı adresi: www.tarihcininyeri.net
« Son Düzenleme: 13 Eylül 2009, 21:09:39 Gönderen: µа√ϊ »
"Cehalet insanı çirkinleştirir. Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek cevabım vardır. Lakin, lafa bakarım laf mı diye, adama bakarım adam mı diye." Mevlana

Çevrimdışı •« Mа√i »•

 • Moderator
 • Uzman
 • *
 • İleti: 3.637
 • Karizma Puanı: 1012
 • Güzel Bakan Güzel Görür.
Ynt: SANAT TARİHİ SORU BANKASI
« Yanıtla #1 : 13 Eylül 2009, 18:06:04 »
2. II-II

1. Sözcük anlamı izlenimcilik olan sanat akımı hangisidir?
A. Empresyonizm B. Ekspresyonizm C. Realizm D. Romantizm

2.Bir resmin bünyesine uygun olarak yapıştırılan çeşitli kağıt parçaları ya da buna benzer gereçlerle yapılan yapıtlara ne ad verilir?
A. vitray B. gravür C. Kolaj D. Ready made

3. kübizmin en tanınmış ressamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) George Braque B. Matisse C. Juan Gris D. Pablo Picasso

4. Aşağıdakilerden hangisi romantizmin özelliklerinden değildir?
A) sanat sanat içindir anlayışının seçilmesi
B) adını orta çağ romanslarından alması
C) esin kaynağı olarak Eski Yunan ve Roma yapıtlarının seçilmesi
D) insanların duygularını, düşüncelerini , düş gücünü yansıtması

5. mantıklı olanı reddeden ve akıl karıştıran şeylere ilgi gösteren sanat akımı hangisidir?
A. Sürrealizm B. Metafizik C. Dadaizm D. kübizm

6. Uyku adıyla bilinen tablo hangi sanatçının yapıtıdır?
A. Matisse B. Pablo Picasso C. Salvodore Dali D. Hans Arp

7. Aşağıdaki tablolardan hangisi Edward Munch’a aittir?
A. Çığlık B. Pisuvar C. Büyük Kule D. Ayçiçekleri

8. Gustave Courbert’in Taş Kırıcıları adlı tablosu hangi sanat akımının etkisiyle yapılmıştır?
A.Empresyonizm B. Ekspresyonizm C. Realizm D. Romantizm

9. Aşağıdakilerden hangisi fovizmin özellikleridendir?
A. figürler sürekli hareket halindedir.
B. zihinlere yöneliktir.
C. toplumu bilinçlendirmeye yöneliktir.
D. renk şiddeti ve bunların yan yana konulması söz konusudur.

10. Empresyonizmim tanınmış yapıtlarıdan olan Yıldızlı Gece adlı tablo hangi sanatçıya aittir?
A. Hans Arp B. Van Gogh C. Matisse d. George Braque

11. aşağıdakilerden hangisi Maniyerizmin en önemli temsilcisidir?
A. rubens B. El greco C. Borromini D. Bernini

12. Aşağıdakilerden hangisi barok resim sanatının özelliklerinden biri değildir?
A. manzara ressamlığının önemini kaybetmesi
B. ölü doğa ve ev içi ressamlığının gelişmesi
C. Grup portreciliğinin gelişmesi
D. resimde sıcak renklerin kullanılması

13. sözcük anlamı yeniden doğuş olan akım hangisidir?
A. Rönesans B. Realizm C. Barok D. Roman

14. Mona Lisa hangi sanatçıya aittr?
A. vecellio B. Brueghel C. Leonardo da vinci D. A. Dürer

15. pieta adlı yapıtın konusu nedir?
A. İsa’nın çarmıha gerilişi
B. İsa’nın Doğumu
C. isa’nın ruhunun göğe yükselmesi
D. ölü İsa’nın Meryemin kucağında gösterilmesi

16. gece nöbeti, Apollon ve Daphne, Saint Ivo Kilisesi
A. maniyerizm B. Rönesans C. Gotik D. Borak

17. Aşağıdakilerden hangisi Maniyerizmin özelliklerinden biri değildir?
A. Abartılı ve hareketli biçimlerin önem kazanması
B. soğuk ve a renklerin kullanılması
C. insan vücudunun önem kazanması
D. sanatçının huzursuz dünyasının ışık ve renkle anlatılması

18. Yoz sanatçının portresi adlı resim hangi sanatçıya aittir?
A. Oscar kokoschka B. Pablo Picasso C. Juan Gris D. Bernini

19. Resme anlam(ifade) katmak ilkesi olan sanat akımı hangisidir?
A. Gelecekçilik B. Metafizik C. Dışavurumculuk D. Kübizm

20. Francisco Goya hangi sanat akımının temsilcisidir?
A. Empresyonizm B. Ekspresyonizm C. Realizm D. Romantizm
2. I-II

S-1) Aşağıdakilerden hangisi Neolitik Çağ yerleşimlerinden biri değildir?
A) Fikirtepe B) Hacılar C) Çatalhöyük
D) Çayönü E) Canhasan

S-2) Asurlu tüccarların kurmuş olduğu Pazar yerlerine aşağıdaki isimlerden hangisi verilmektedir?
A) Rölyef B) Keramik C) Kültepe
D) Sard E) Karum

S-3) Aşağıdaki eserlerden hangisi Hititlere ait bir eser değilidir?
A) Aslanlı Kapı B) Kral Kapı C) Midas Anıtı
C) Yazılıkaya Kabartması E) İvriz Kaya Kabartması

S-4) “Aslan Kabartması” adlı Orthostat hangi devlete aittir?
A) Mısır B) Frigya C) Urartu
D) Hitit E) Lidya

S-5) Antilop, Çift başlı ördek, boğa, kuş… gibi hayvan biçimli kaplara aşağıdaki isimlerden hangisi verilir?
A) Mozaik B) Kybele C) Kabartma
D) Orthostat E) Ryton

S-6) Aşağıdakilerden hangisi Hititlerin başkentidir?
A) Lidya B) Gordion C) Sard
D) Tuşpa E) Boğazköy

S-7) Elbiselerde kumaş parçalarını birbirini tutturmak ya da süs olarak kullanılan eserlere aşağıdaki isimlerden hangisi verilir?
A) Tümülüs B) Grifon C) Rölyef
D) Fibula E) Sfenks

S-8) Frigyalılara ait geometrik desenlerle süslü yün kilimlere hangi isim verilir?
A) Arkeometri B) İdol C) Topotes
D) Potern E) Mikrolit

S-9) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?
A) Ziggurat: Hitit tapınaklarına denir.
B) Tümülüs: Soylular ve yöneticiler için yapılmış anıt mezarlara denir.
C) Grifon: Başı kartal, gövdesi aslan biçimli mitolojik varlıklara denir.
D) Mastaba: Üstü yatay olarak kesilmiş piramitlere denir.
E) Höyük: Üst üste birikmiş kültür katmanlarına denir.

S-10) Abu Simbel Kaya Tapınağı aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?
A) Hitit B) Mısır C) Sümer
D) Firya E) İyonya

S-11) Mısırda mumyacılığın gelişmesi aşağıdaki sonuçlardan hangisine neden olmamıştır?
A) Heykel sanatının gelişmesi
B) Mezar taşı yapımının gelişmesi
C) Tıp, biyoloji gibi bilimlerin gelişmesi
D) Mısır medeniyetinin gelişmesi
E) Ahiret inancının gelişmesi

S-12) Fırat ve Dicle Nehirlerinin arasında kalan bölge hangisidir?
A) Mezopotamya B) Maveraünnehir C) Güneydoğu
D) Suriye E) Mısır


S-13) Romalılarda Gladyatörlerin birbirleriyle ve hayvanlarla savaştıkları alanlara hangi isim verilir?
A) Forum B) Bazilika C) Tiyatro
D) Amfitiyatro E) Stadium

S-14) Yunan mimarisinde, etrafı kalın surlarla çevrili korumalı yüksek tepelerin çevresinde oluşturulmuş yöneticilerin oturduğu yerleşimlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Temenos B) Krepis C) Akropolis
D) Sella E) Dipteros

S-15) Aşağıdaki eserlerden hangisi Dor Nizamına göre yapılmıştır?
A) Parthenon Tapınağı
B) Sard Artemis Tapınağı
C) Didim Apollon Tapınağı
D) Priene Tiyatrosu
E) Zeus Olympos Tapınağı

S-16) Aşağıdakilerden hangisi Dor Nizamı’nın özelliklerinden biri değildir?
A) Dor Tapınakları, birkaç basamakla çıkılan bir zemin üzerinde yer alır.
B) Sütunlar doğrudan tapınağın tabanına oturur.
C) Sütunları birbirine bağlayan taş bir kiriş vardır.
D) Genel görünümleri ağır ve basıktır.
E) Sütun başlıkları koç boynuzuna benzeyen kıvrımlar şeklindedir.

S-17) Aşağıdakilerden hangisi spor karşılaşmalarının yapıldığı alanlara verilen isimdir.
A) Gymnasium B) Stadium C) Odeion
D) Agora E) Nymphaeum

S-18) Agora kavramının anlamı nedir?
A) Pazar yeri
B) Liman girişlerinde gemilere yol göstermek amacıyla inşa edilen anıtsal kulelerdir.
C) Tiyatroların küçük ölçüde yapılmış bir örneği olan konser binalarıdır.
D) Kent Meclisinin toplandığı yer.
E) Anıtsal Çeşme

S-19) Yunan heykel sanatı üslup ve teknik açıdan üç dönemde incelenir. Aşağıdakilerden hangisinde bu dönemlerin sıralanışı doğru olarak verilmiştir?
A) Arkaik Dönem - Klasik Dönem - Helenistik Dönem
B) Klasik Dönem – Helenistik Dönem – Arkaik Dönem
C) Arkaik Dönem – Helenistik Dönem – Klasik Dönem
D) Klasik Dönem – Arkaik Dönem – Helenistik Dönem
E) Helenistik Dönem – Klasik Dönem – Arkaik Dönem

S-20 “Hermes Heykeli” aşağıdaki heykeltıraşlardan hangisine aiitir?
A) Phidias B) Polykleitos C) Praksiteles
D) Miron E) Briyaksis

2. I-II

S-1) Aşağıdakilerden hangisi Kalkolitik Çağ yerleşimlerinden biridir?
A) Çayönü * * * B) Hacılar C) Çatalhöyük
D) Beycesultan * * * E) Canhasan

S-2) Asurlu tüccarların kurmuş olduğu Pazar yerlerine aşağıdaki isimlerden hangisi verilmektedir?
A) Rölyef * * *B) Keramik C) Karum
D) Sard * * *E) Kültepe

S-3) Aşağıdaki eserlerden hangisi Hititlere ait bir eser değilidir?
A) Aslanlı Kapı * * * B) Midas Anıtı C) Kral Kapı
C) Yazılıkaya Kabartması E) İvriz Kaya Kabartması

S-4) “Kraliçe Heçepsut Tapınağı” *hangi devlete aittir?
A) Mısır * * * B) Frigya C) Urartu
D) Hitit * * * E) Lidya

S-5) Antilop, Çift başlı ördek, boğa, kuş… gibi hayvan biçimli kaplara aşağıdaki isimlerden hangisi verilir?
A) Ryton * * *B) Kybele C) Kabartma
D) Orthostat * * *E) Mozaik

S-6) Aşağıdakilerden hangisi Lidyalıların başkentidir?
A) Lidya * * B) Gordion C) Sard
D) Tuşpa * * E) Boğazköy

S-7) Elbiselerde kumaş parçalarını birbirini tutturmak ya da süs olarak kullanılan eserlere aşağıdaki isimlerden hangisi verilir?
A) Tümülüs * *B) Grifon C) Fibula
D) Rölyef * *E) Sfenks

S-8) Frigyalılara ait geometrik desenlerle süslü yün kilimlere hangi isim verilir?
A) Arkeometri * B) İdol C) Mikrolit
D) Potern * E) Topotes

S-9) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?
A) Höyük: Üst üste birikmiş kültür katmanlarına denir.
B) Tümülüs: Soylular ve yöneticiler için yapılmış anıt mezarlara denir.
C) Grifon: Başı kartal, gövdesi aslan biçimli mitolojik varlıklara denir.
D) Mastaba: Üstü yatay olarak kesilmiş piramitlere denir.
E) Ziggurat: Hitit tapınaklarına denir.

S-10) Abu Simbel Kaya Tapınağı, Kraliçe Heçepsut Tapınağı aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?
A) Hitit B) Mısır C) Sümer
D) Firya E) İyonya

S-11) Mısırda mumyacılığın gelişmesi aşağıdaki sonuçlardan hangisine neden olmamıştır?
A) Heykel sanatının gelişmesi
B) Mezar taşı yapımının gelişmesi
C) Tıp, biyoloji gibi bilimlerin gelişmesi
D) Mısır medeniyetinin gelişmesi
E) Ahiret inancının gelişmesi

S-12) Yunan mimarisinde, etrafı kalın surlarla çevrili korumalı yüksek tepelerin çevresinde oluşturulmuş yöneticilerin oturduğu yerleşimlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Temenos * * * * *B) Krepis C) Akropolis
D) Sella * * * * *E) Dipteros
S-13) Roamalılarda halkın toplandığı ve resmi işlerin görüşüldüğü yerlere aşağıdaki isimlerden hangisi verilir?
A) Stadium * * B) Forum C) Bazilika
D) Tiyatro * * E) Zafer takı

S-14) Fırat ve Dicle Nehirlerinin arasında kalan bölge hangisidir?
A) Mezopotamya * * B) Maveraünnehir C) Güneydoğu
D) Suriye * * E) Mısır

S-15) Aşağıdaki eserlerden hangisi Dor Nizamına göre yapılmıştır?
A) Parthenon Tapınağı
B) Sard Artemis Tapınağı
C) Didim Apollon Tapınağı
D) Priene Tiyatrosu
E) Zeus Olympos Tapınağı

S-16) Aşağıdakilerden hangisi Dor Nizamı’nın özelliklerinden biri değildir?
A) Dor Tapınakları, birkaç basamakla çıkılan bir zemin üzerinde yer alır.
B) Sütunlar doğrudan tapınağın tabanına oturur.
C) Sütunları birbirine bağlayan taş bir kiriş vardır.
D) Genel görünümleri ağır ve basıktır.
E) Sütun başlıkları koç boynuzuna benzeyen kıvrımlar şeklindedir.

S-17) Aşağıdakilerden hangisi spor karşılaşmalarının yapıldığı alanlara verilen isimdir. *
A) Gymnasium * * * * * * *B) Stadium * *C) Odeion
D) Agora E) Nymphaeum

S-18) Nymphaeum kavramının anlamı nedir?
A) Pazar yeri
B) Liman girişlerinde gemilere yol göstermek amacıyla inşa edilen anıtsal kulelerdir.
C) Tiyatroların küçük ölçüde yapılmış bir örneği olan konser binalarıdır.
D) Kent Meclisinin toplandığı yer.
E) Anıtsal Çeşme

S-19) Yunan heykel sanatı üslup ve teknik açıdan üç dönemde incelenir. Aşağıdakilerden hangisinde bu dönemlerin sıralanışı doğru olarak verilmiştir?
A) Arkaik Dönem - Klasik Dönem - Helenistik Dönem
B) Klasik Dönem – Helenistik Dönem – Arkaik Dönem
C) Arkaik Dönem – Helenistik Dönem – Klasik Dönem
D) Klasik Dönem – Arkaik Dönem – Helenistik Dönem
E) Helenistik Dönem – Klasik Dönem – Arkaik Dönem

S-20 *“İskender Büstü” *aşağıdaki heykeltıraşlardan hangisine aiitir?
A) Phidias * * *B) Polykleitos C) Praksiteles
D) Lisippos * * *E) Briyaksis

2. I-I - A
1) Aşağıdakilerin hangisinde Tarih öncesi çağların sıralanışı doğru olarak 12) -En önemli mimari yapı türü Tümülüslerdir.
verilmiştir? -Heykel ve kabartmalarda Hellen kültürü etkileri görülür.
A) Mezolitik, Paleolitik, Kalkolitik, Neolitik -Yapmış oldukları madeni eşyalarda üst düzeyde işçilik vardır.
B) Paleolitik, Kalkolitik, Mezolitik, Neolitik Yukarıda özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
C) Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Kalkolitik A) Frigya uygarlığı B) Hitit uygarlığı C) Mezopotamya uygarlığı
D) Paleolitik, Neolitik, Mezolitik, Kalkolitik D) Lidya uygarlığı E) Mısır uygarlığı
E) Kalkolitik, Neolitik, Mezolitik, Paleolitik
13) Aşağıda verilen Hititlerle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
2) Aşağıdakilerden hangisinde Sanat’ın tarifi tam olarak verilmiştir? A) Mimari anıtsal bir nitelik kazanmıştır.
A) Duygu veya düşüncelerin söz veya yazıyla ortaya çıkarılmasıdır. B) Yapılan kazılarda, çok tanrılı dine mensup oldukları anlaşılmıştır.
B) Duygu veya düşüncelerin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamına C) Keramikleri genelde düzgün yüzeyli ve bezemesizdir.
Sanat denir. D) Savunma sistemine önem verdikleri görülür.
C) Bir duygunun, düşüncenin, tasarının veya güzelliğin anlatımında E) En önemli merkezleri Yassıhöyük’tür.
kullanılan yöntemlerin tamamı ve ortaya çıkan üstün yaratıcılıktır.
D) Bir güzelliği ortaya koymadaki azim ve kararlılıktır. 14) ‘’Peyzaj’’ ne demektir?
E) Tasarlanan olguların ses, görüntü veya hareket olarak, estetik kurallar A) Ölü doğa resmi B) Kabartma resim C) Sürrealist resim
çerçevesinde ortaya çıkarılmasına Sanat denir. D) Günlük yaşam sahnelerinin işlendiği resim E) Manzara resmi

3) -İlk köy ve kent oluşumları bu çağa aittir 15) Aşağıdakilerden hangisi Ritmik sanatlardan değildir?
-Yerleşim yeri olarak su kenarları ve verimli ovalar tercih edilmiştir. A) Opera B) Bale C) Operet D) Caz E) Tiyatro
-Anadolu’da ki en önemli yerleşim yerleri Diyarbakır-Çayönü ve
Konya-Çatalhöyük’tür. 16) M.Ö. 40000 yıllarına ait olan heykel, taş ve fildişinden yapılmış olup
Yukarıda özellikleri verilen çağ aşağıdakilerden hangisidir? ‘’Bereketi ve Çoğalmayı’’ temsil eder.
Yukarıda özelliklerinden bahsedilen heykel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paleolitik çağ B) Mezolitik çağ C) Kalkolitik çağ A) Kybele(Kibele) B) Afrodit venüsü C) Gygeis (Giges)
D) Neolitik çağ E) Maden çağı D) Willendorf venüsü E) Artemis

4) -Çakmak taşının yerini bakır madeni almıştır. 17) ‘’Orthostat’’ aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir terimdir?
-Bu dönemde bakırın, dokuma ve seramik ürünleriyle takas edilmesi A) Fresko B) Friz C) Enteriör D) Heykel E) Rölyef
sonucu Ticaret ortaya çıkmıştır.
-Megaron planlı evler ilk kez bu çağda görülür. 18) Kültür nedir? Kültür ile Sanat arasında nasıl bir ilişki vardır? Yazınız.
Yukarıda özellikleri verilen çağ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalkolitik çağ B) Neolitik Çağ C) Maden çağı
D) Mezolitik çağ E) Paleolitik çağ

5) Yapılan kazılar da çok sayıda tapınak ve tanrı heykellerin bulunması
sanatın ‘’Dinsel‘’nitelik taşıdığının göstergesidir. Sanatı, politik gücün
önemli bir propaganda amacı olarak gömüşler ve özgün eserler
yaratmışlardır.
Yukarıda özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Frigya uygarlığı B) Hitit uygarlığı C) Lidya uygarlığı
D) Mezopotamya uygarlığı E) Mısır uygarlığı

6) ’’Fresko’’ ne demektir?
A) Saçak B) Sütun başlığı C) Yaş sıva üzerine yapılan duvar resmi
D) Kabartma resim(Duvar üzerine) E) Heykel türü

7) Kültür varlıkları olarak nitelendirilen sanat eserleri, toplumların
en önemli zenginlik kaynaklarıdır. Ülkemizde sanat eserlerinin korunması
konusunda ilk atılımı gerçekleştiren ve Türk Müzeciliğinin kuruculuğunu
yapan kişi ………………………………………………….’dir.

8 ) Bazı nedenlerden ötürü(sel,deprem v.s.) yıkılan yerleşim yerleri üzerinde
başka yapılar inşa edilerek oluşan yapay tepelere……………….denir.

9) Hititler döneminde savunma amacıyla yapılmış ,taştan yer altı
tünellerine ………………………………denir.

10) Maden çağında görülen, ölülerin konduğu küp biçimindeki
mezar yada sandukalara ………………….denir.
11) Hititlerin dini inancına göre, yakılan ölünün küllerinin keramik NOT: 18. Soru 15 puan, diğer sorular 5’er puan değerindedir.
kaplarda saklanmasına………………………., ölünün yeraltındaki BAŞARI LAR
sanduka mezarlara gömülmesine…………………………...denir.2. I-I B
1) -Çakmak taşının yerini bakır madeni almıştır. 12) M.Ö. 40000 yıllarına ait olan heykel, taş ve fildişinden yapılmış olup
-Bu dönemde bakırın, dokuma ve seramik ürünleriyle takas edilmesi ‘’Bereketi ve Çoğalmayı’’ temsil eder.
sonucu Ticaret ortaya çıkmıştır. Yukarıda özelliklerinden bahsedilen heykel aşağıdakilerden hangisidir?
-Megaron planlı evler ilk kez bu çağda görülür. A) Kybele(Kibele) B) Afrodit venüsü C) Willendorf venüsü Yukarıda özellikleri verilen çağ aşağıdakilerden hangisidir? D) Gygeis (Giges) E) Artemis
A) Mezolitik çağ B) Paleolitik çağ C) Maden çağı
D) Kalkolitik çağ E) Neolitik Çağ

2) Bazı nedenlerden ötürü(sel,deprem v.s.) yıkılan yerleşim yerleri üzerinde 13) -En önemli mimari yapı türü Tümülüslerdir.
başka yapılar inşa edilerek oluşan yapay tepelere……………….denir. -Heykel ve kabartmalarda Hellen kültürü etkileri görülür.
-Yapmış oldukları madeni eşyalarda üst düzeyde işçilik vardır.
3) -İlk köy ve kent oluşumları bu çağa aittir Yukarıda özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
-Yerleşim yeri olarak su kenarları ve verimli ovalar tercih edilmiştir.
-Anadolu’da ki en önemli yerleşim yerleri Diyarbakır-Çayönü ve A) Hitit uygarlığı B) Frigya uygarlığı C) Mezopotamya uygar
Konya-Çatalhöyük’tür. D) Mısır uygarlığı E) Lidya uygarlığı
Yukarıda özellikleri verilen çağ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paleolitik çağ B) Kalkolitik çağ C) Maden çağı 14) Hititler döneminde savunma amacıyla yapılmış ,taştan yer altı
D) Neolitik çağ E) Mezolitik çağ tünellerine ………………………………denir.
4) Aşağıdakilerin hangisinde Tarih öncesi çağların sıralanışı doğru olarak
verilmiştir? 15) ’’Fresko’’ ne demektir?
A) Sütun başlığı B) Saçak C) Heykel türü
D) Kabartma resim(Duvar üzerine) E) Yaş sıva üzerine yapılan duvar resmi
A) Paleolitik, Kalkolitik, Mezolitik, Neolitik
B) Mezolitik, Paleolitik, Kalkolitik, Neolitik
C) Kalkolitik, Neolitik, Mezolitik, Paleolitik
D) Paleolitik, Neolitik, Mezolitik, Kalkolitik 16)Aşağıda verilen Hititlerle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
E) Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Kalkolitik A) Mimari anıtsal bir nitelik kazanmıştır.
B) Yapılan kazılarda, çok tanrılı dine mensup oldukları anlaşılmıştır.
5) Yapılan kazılar da çok sayıda tapınak ve tanrı heykellerin bulunması C) En önemli merkezleri Yassıhöyük’tür.
Sanatın ‘’Dinsel‘’nitelik taşıdığının göstergesidir. Sanatı, politik gücün D) Savunma sistemine önem verdikleri görülür.
önemli bir propaganda amacı olarak gömüşler ve özgün eserler E) Savunma sistemine önem verdikleri görülür.
yaratmışlardır.
Yukarıda özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mısır uygarlığı B) Mezopotamya uygarlığı C) Lidya uygarlığı 17) ‘’Peyzaj’’ ne demektir?
D) Hitit uygarlığı E) Frigya uygarlığı A) Manzara resmi B) Sürrealist resim C) Kabartma resim
D) Günlük yaşam sahnelerinin işlendiği resim E) Ölü doğa resmi 6 ) Hititlerin dini inancına göre, yakılan ölünün küllerinin keramik 18) Kültür nedir? Kültür ile Sanat arasında nasıl bir ilişki vardır? Yazınız.
kaplarda saklanmasına………………………., ölünün yeraltındaki
sanduka mezarlara gömülmesine…………………………...denir

7) Kültür varlıkları olarak nitelendirilen sanat eserleri, toplumların
en önemli zenginlik kaynaklarıdır. Ülkemizde sanat eserlerinin korunması
konusunda ilk atılımı gerçekleştiren ve Türk Müzeciliğinin kuruculuğunu
yapan kişi ………………………………………………….’dir.

8 ) Aşağıdakilerden hangisinde Sanat’ın tarifi tam olarak verilmiştir?
A) Tasarlanan olguların ses, görüntü veya hareket olarak, estetik kurallar
çerçevesinde ortaya çıkarılmasına Sanat denir.
B) Bir duygunun, düşüncenin, tasarının veya güzelliğin anlatımında
kullanılan yöntemlerin tamamı ve ortaya çıkan üstün yaratıcılıktır.
C) Duygu veya düşüncelerin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamına
Sanat denir.
D) Duygu veya düşüncelerin söz veya yazıyla ortaya çıkarılmasıdır.
E) Bir güzelliği ortaya koymadaki azim ve kararlılıktır.

9) ‘’Orthostat’’ aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir terimdir?
A) Enteriör B) Rölyef C) Fresko D) Friz E) Heykel

10) Maden çağında görülen, ölülerin konduğu küp biçimindeki
mezar yada sandukalara ………………….denir.
11) Aşağıdakilerden hangisi Ritmik sanatlardan değildir? NOT: 18. Soru 15 puan, diğer sorular 5’er puan değerindedir.
A) Caz B) Bale C) Tiyatro D) Opera E) Operetalıntı adresi: www.tarihogretmeni.net
« Son Düzenleme: 13 Eylül 2009, 21:07:15 Gönderen: µа√ϊ »
"Cehalet insanı çirkinleştirir. Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek cevabım vardır. Lakin, lafa bakarım laf mı diye, adama bakarım adam mı diye." Mevlana

Çevrimdışı •« Mа√i »•

 • Moderator
 • Uzman
 • *
 • İleti: 3.637
 • Karizma Puanı: 1012
 • Güzel Bakan Güzel Görür.
Ynt: SANAT TARİHİ SORU BANKASI
« Yanıtla #2 : 13 Eylül 2009, 18:09:09 »

1- Mezopotamya hakkında bilgi veriniz?
2- Piramitlerin özelliklerini yazınız?
3- Hititlerin en önemli sanat eserlerini yazınız?
4- Mısır Kabartmaları hakkında bilgi veriniz
5- Lidyalılar hakkında bilgi veriniz?
6- Sanat eserlerini neden korumlayız?

7- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
a- Yunan mimarisinin en önemli eserleri ………..………….. dır.
b- Serbest figürlü halk heykelleri ……………….. heykeline aittir.
c- Mısırlıların en önemli tanrısı ……………..………. ‘dır.
d- Dor Nizamında su oluklarının uç kısmına………………. denir.
e- Batı Anadolu’da kurulan Yunan şehirlerine ………………….. denir.

8- Aşağıdaki cümlelerde bilgi doğruya “D” yanlışsa “Y” yazınız.
a- ( ) Sümerlerde çömlekçilik gelişmiştir.
b- ( ) Efes Antik şehrindeki stadyumlar İyon nizamına göre yapılmıştır.
c- ( ) Serbest figürlü halk heykelleri Mısır
d- ( ) İskender Lahit’i İskenderiye’dedir.
e- ( ) Zigguratlar Sümerlerin gökyüzünü inceledikleri yapılardır.

9- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
I- Aşağıdaki dönemlerden hangisi Yunan heykelciliğine ait değildir?
a- Arkaik
b- Klasik
c- Helenistik
d- Korint

II- Aşağıdakilerden hangisi Piramit değildir?
a- Keops
b- Kefren
c- Mikerinos
d- Sfenks


alıntı adresi: www.bilgibank.info
« Son Düzenleme: 13 Eylül 2009, 21:12:37 Gönderen: µа√ϊ »
"Cehalet insanı çirkinleştirir. Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek cevabım vardır. Lakin, lafa bakarım laf mı diye, adama bakarım adam mı diye." Mevlana

Çevrimdışı •« Mа√i »•

 • Moderator
 • Uzman
 • *
 • İleti: 3.637
 • Karizma Puanı: 1012
 • Güzel Bakan Güzel Görür.
Ynt: SANAT TARİHİ SORU BANKASI
« Yanıtla #3 : 13 Eylül 2009, 18:11:38 »1-Aşağıdakilerden hangisi “dünyanın yedi harikası”ndan biri değildir?
a) Zeus Heykeli
b) Efes Artemis Tapınağı
c) Mısır piramitleri
d) Yazılıkaya Kabartması
e) Rodos heykeli
2- Tarih öncesi çağlara ait zengin koleksiyona sahip olan ve Ankara’da yer alan müze hangisidir?
a) Devlet Resim ve Heykel Müzesi
b) Etnografya Müzesi
c) Anadolu Medeniyetleri Müzesi
d) MTA Müzesi
e) Anıtkabir
3- Aşağıda ilk Çağda Anadolu’da kurulan devletler ve başkentleri eşleştirilmiştir.
Bu eşleşmlerden hangisi yanlıştır?
a) Urartu-Tuşpa (Van)
b) Lidya- Sarth (Sard)
c) Hitit- Alacahöyük
d) Frigya-Gordion
e) Hitit- Hattuşaş
4- Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı, ilk Çağda Anadolu’da kurulan devletlerden hangisine aittir?
a) Hitit
b) Frigya
c) Lidya
d) Urartu
e) İyon
5- Frig heykel ve kabartmalarında en çok hangi figür görülür?
a) Kibele
b) Gordios
c) Kral Midas
d) Arslan
e) Çift başlı kartal
6- Anadolu’da kurulan Yunan kentleri arasında hangisi yer almaz?
a) Efes
b) Bergama
c) Milet
d) Gordion
e) İzmir
7- Yunan mimarî örneklerinden İyon nizamındaki dünyanın yedi harikasından biri
aşağıdaki yapılardan hangisidir?
a) Didim Apollon Tapınağı
b) Bodrum Mausoleum
c) Behramkale Athena Tapınağı
d) Uzuncaburç Zeus Tapınağı
e) Pantheon Tapınağı
8. Heykelde vücudun uzadığı başın küçüldüğü 1/8 oranını kullanarak daha ince ve uzun görünümlü figürler yapan, çok sayıda İskender büstü üzerinde çalışan ve ‘İskender Büstü’ adlı eserin sahibi ünlü heykeltıraş kimdir?
a) Fidyas
b) Skopas
c) Lisippos
d)Polikletos
e) Leohares
9. Olimpia’daki ünlü Zeus heykelini yapan, Yunan heykeltıraşlığının en parlak döneminde yaşayan ünlü heykeltıraş kimdir?
a) Polikletos
b) Praksiteles
c) Briyaksis
d) Fidyas
d) Leohares
10. ‘Disk Atan Atlet’ isimli heykelin sahibi, klasik dönem Yunan heykeltıraşlarından olan ünlü sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Miron
b) Fidyas
c) Lisippos
d) Praksiteles
e) Skopas
11. Yunan mimarisinde başlıca üç nizam vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu nizamlardan biridir?
a) Aka nizamı
b) Frig Nizamı
c) Milet Nizamı
d) Dor Nizamı
e) Efes Nizamı

12. Mezopotamya uygarlığının temelini oluşturan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Asurlar
b) Akadlar
c) Frigler
d) Urartular
e) Sümerler
13. Mezopotamya uygarlığına bakıldığında birçok eser meydana getirilmesine rağmen günümüze ulaşan pek fazla sanat eseri yoktur. Bundaki temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
a) İklimin çok sert olması
b) Kullanılan malzemenin kil ve kerpiç olması
c) Çok istilaya uğraması
d) Devletlerin bu eserlere gereken önemi vermemesi
e) Bu eserlerin sağlam yapılmaması
14. Mısır sanatında ayakta duran heykellerde; vücut ağırlığı her iki bacağa eşit olarak dağıtılmış, bazen sol ayak bir adım önde gösterilmiştir. Baş, omuzlar üzerinde dik olarak yer almış, kollar ise gövdeye paralel olarak aşağıya doğru sarkıtılmıştır. Bu simetrik duruşun adı nedir?
a) Geometrik duruş
b) Edebi duruş
c) Frontal duruş
d) Atletik duruş
e) Sportif duruş
15. Mısır sanatının en önemli mimari eserleri olarak kabul edilen yapılar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Saraylar
b) Tapınaklar
c) Kaya Mezarları
d) Piramitler
e) Evler
16. Eski Mısır’da mumyacılık sanatının gelişmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ölümden sonra dirileceğine inanılması
b) Mısır’da bir gelenek olması
c) Tıbba çok önem veriliyor olması
d) Sosyal bir görev olarak kabul edilmesi
e) Ölüye olan saygıdan
17. Frig ve Lidyalıların en önemli yapı grubunu oluşturan, toprağa kazılmış ahşap mezar odasının içine ölü ve gömü armağanları konduktan sonra çatı ile kapatılarak üstüne toprak yığılması ile oluşan mezarlara hangi isim verilmektedir?
a) Megaron
b) Tümülüs
c) Fibula
d) Kaya Mezarı
e) Sfenks
18. Aşağıdakilerden hangisi ilkçağ Anadolu medeniyetlerinden biri değildir?
a) Urartular
b) Lidyalılar
c) Sümerler
d) Hititler
e) Frigler
19. Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisi Tarih öncesinde Anadolu’daki yerleşim yerlerinden değildir?
a) Truva
b) Çayönü
c) Çatalhöyük
d) Tuşpa
e) Karain Mağarası
20.Mezopotamya uygarlığının temelini oluşturan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Asurlar
b) Akadlar
c) Frigler
d) Urartular
e) Sümerler

21. a) Sanat Tarihine yardımcı olan bilimlerden …………………. Eski yazıları inceler.
b) Sanat Tarihine yardımcı olan bilimlerden …………………. Toprak ve su altında kalmış eseleri inceler.
c) İlkçağda Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye……………….denir.
d) Anadolu’da Paleolitik çağa ait bulunan mağaralar ………………………………………..dır.
e) Sümer mimarisinin en önemli yapı grubu olan ve üst üste yerleştirilmiş gittikçe küçülen katlardan oluşan kuleler şeklindeki tapınaklara………………….. denir?

22. Roma mimarlığında görülen başlıca yapı türleri nelerdir? Bunlardan birini kısaca açıklayınız?alıntı adresi: www.tarihogretmeni.net
« Son Düzenleme: 13 Eylül 2009, 21:14:22 Gönderen: µа√ϊ »
"Cehalet insanı çirkinleştirir. Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek cevabım vardır. Lakin, lafa bakarım laf mı diye, adama bakarım adam mı diye." Mevlana

Çevrimdışı **aslı**

 • KENDİSİ
 • Yönetim K.Ü
 • Uzman
 • *
 • İleti: 4.336
 • Karizma Puanı: 1342
 • ...SENLE BEN, BATI-DOĞU; AMA DÜNYA YUVARLAK...
Ynt: SANAT TARİHİ SORU BANKASI
« Yanıtla #4 : 13 Eylül 2009, 18:22:59 »
canım harikasın...emeğine sağlık..

Çevrimdışı •« Mа√i »•

 • Moderator
 • Uzman
 • *
 • İleti: 3.637
 • Karizma Puanı: 1012
 • Güzel Bakan Güzel Görür.
Ynt: SANAT TARİHİ SORU BANKASI
« Yanıtla #5 : 13 Eylül 2009, 18:25:45 »


S1- Çini nedir?  Tanımını  yazınız.
C1-  Mimaride yüzey kaplaması olarak kullanılan , fırınlanmış çeşitli motif ve renkteki sırlı pişmiş toprak malzemeye çini denir.

S2- Çini yapımında kullanılan  “sır”  maddesinin tanımını yazınız.
C2-Pişmiş toprak ,eşya ve yapı malzemesi üzerine sürülerek fırınlanan saydam bir katmanla örterek su ve benzeri sıvılardan etkilenmesini sağlayan koruyucu malzemedir.

S3- Seramik nedir? Tanımını yazınız.
C3-Çinin sırlı veya sırsız kap-kaçak olarak yapılanlarına seramik denir.

S4-Çinin hazırlanmasının safhalarını yazınız.
1-Kil yabancı maddelerden temizlenir, havuzda su ile çamur haline getirilir.
2-İkinci bir havuza aktarılır, birkaç gün bekletilir.
3-İşlenecek hale gelen çini hamuru, kalıp atölyelerinde şekillendirilip kurutulur.
4-Kuruyan hamur belli ısılarda fırında pişirilir , kademeli soğutularak fırından alınır
5-Çini hazırlanan desene göre boyanır , üzeri sırlanır ve tekrar fırınlanır.

S5-Çini teknikleri nelerdir ? yazınız.
C5-Sır altı tekniği, sır üstü tekniği, minai tekniği , lüster tekniği , çini mozaik tekniği, sırlı tuğla tekniği, kabartma tekniği.

S6-Sır altı tekniği nedir? Yazınız.
C6-Desenli çininin sırlanıp fırınlanmasıdır. Böylece saydamlaşan sırrın altında desen oluşur. Bazı renkler sır altında etkili görülür, mavi , mor, siyah.

S7-Sır üstü tekniği nedir? Yazınız.
C7-Desenin , çini önce sırlanıp fırınlandıktan sonra yapılmasıdır. Çini , desen  çizildikten sonra tekrar fırınlanır. Bu işlem ile boyaların sırrın altına geçişi sağlanır.

S8- Minai tekniği nedir? Yazınız.
C8-İran da yaygındır. Anadolu da Konya da görülür. Sır altı ve sır üstü teknikleri bir arada kullanılır. Sır altında, mavi, firuze ve yeşil. Sır üstünde beyaz, kahverengi ,siyah ve kırmızı renkler kullanılır.

S9- Lüster tekniği nedir? Açıklayınız.
C9-Çiniye madeni bir parlaklık verebilmek için , sırrın üzerine içinde metal oksitleri olan boyalar sürülerek fırınlanır. Daha çok Abbasi sanatında görülür. Sarı ve kahverengi renk tonları kullanılır.

S10-Çini mozaik tekniği nedir? Yazınız.
C11-Anadolu Selçuklu yapılarında , mihrap, duvar ve kubbelerde kullanılmış ve geliştirilmiştir. Tek renkte sıralanmış çini parçaları istenilen şekle göre kesilerek dekarasyon oluşturacak şeklinde harç içine yerleştirilir.

S11-Kabartma tekniği nedir? Yazınız.
C11- Selçuklu ve Beylikler devri kitabelerinde kullanılır. Yumuşak çini üzerine şekiller kabartma oluşturacak biçimde kalıpla basılır çevresi oyularak desen açığa çıkarılır. Sırlanıp fırınlanır.

S12- Kitabe nedir ? yazınız.
C12- Bir yapının tarihini ve yaptıranı belli etmek amacı ile yapı üzerine yerleştirilen metin .
             
S13-Büyük Selçuklu çini sanatı özellikleri nelerdir ? yazınız.
C13-Tek renk fruze çiniler kullanılmıştır. Kümbetlerde , tuğla mozaik, sırlı tuğla  ve çini süslemeler yer alır. Aynı zamanda üzerilerinde yazı ve geometrik desenler görülür.

S14- Anadolu Selçuklu çini sanatı özellikleri  nelerdir ? yazınız.
C14- Sır altı ve sır üstü iki teknik çoğunlukla kullanılmıştır. İç mekanlarda çini teknikleri kullanılırken , minare ve dış cephelerde  sırlı tuğlayı tercih etmişlerdir. İslam sanatına çini mozaik mihrap süslemelerini getirmişlerdir.

S15- Osmanlı çini sanatı özelliklerini yazınız.
C15- Osmanlılar da çini kaplamalar sadece duvar ve mihraplarda görülür. Geometrik pano içine yerleştirilen bitkisel motifler , yazılar ve hayvan figürleri süslemenin ana karakterini oluştururlar. Osmanlı çinilerinde fruze , sarı , lacivert beyaz, yeşil kahverengi, kırmızı en çok kullanılan renklerdir.

S16- Osmanlı çini teknikleri nelerdir ? yazınız.
C16 Tek renkli çiniler, çini mozaik tekniği , renkli sır tekniği , mavi –beyaz çiniler, kırmızı sır altı İznik ve Kütahya çinileri.

S17-Osmanlı  seramik teknikleri nelerdir ? yazınız.
C17- Milet işi çiniler, şam işi çiniler, haliç işi çiniler

S18- Milet işi çinilerin özelliklerini yazınız.
C18-14 ve 15 yy da  İznik te yapılmışlardır. Kırmız hamurlu , sır altı tekniğinde yapılmış ve mavi, mor, fruze, yeşil renklerin kullanıldığı bitkisel ve geometrik motifli örneklerdir.

S19 – Haliç işi çini özelliklerini yazınız.
C19-  15 ve 16 yy da İznik te yapılmışlardır. Sır altında çin etkili çiçek motifleri, sitilize ejder , bitkisel ve hayvan motifleri yer alır. Mavi beyaz renkli porselene benzeyen küçük kaseler şeklindedir.

S20- Şam işi çini özelliklerini yazınız.
C20- 16 YY dan sonra  İznik te yapılmış, çoğunluğu tabak şeklinde olan seramiklerdir. Beyaz zemin üzerine mavi, yeşil , eflatun , turkuaz kullanılır. Çin etkili şakayık, pul , bulut ve çicek motifleri ile süslenmişlerdir.

S21- 17 yy ve sonrası Osmanlı seramik merkezleri  isimlerini yazınız.
C21- İSTANBUL , İZNİK , KÜTAHYA

S22- Halı tezgahı nedir? Hangi bölümlerden oluşur yazınız.
C22- Birbirine  paralel duran  ve kendi eksenleri etrafında dönebilen uzaklıkları  ayarlanabilen köşeli iki ağaç direkten meydana gelir . bunlar üzerine gerilen dikey iplere argaç , düğümleri sıkıştırmak için aralara atılan halı genişliğince uzanan iplere  arış adı verilir

S23-Türk halı düğümleri isimlerini yazınız
C23- SİNE ( İRAN) DÜĞÜMÜ, GÖRDES (TÜRK ) DÜĞÜMÜ

S24- Selçuklu halı  sanatı özelliklerini yazınız.
C24 Selçuklu halılarında desenler çoğunlukla  2 -3 sıra halinde  değişik kalınlıklarda bordürler içine alınmıştır. Zemin rengi kırmızı veya mavidir. Zemin üstünde kahverengi , sarı fruze ,lacivert, krem  ve yeşil renkleri tercih etmişlerdir. Bazı halılarda figür ve motiflerin çevresi beyaz çizgiler ile belirtilmişdir.

S25- Anadolu daki 14 yy  halı özlelliklerini yazınız.
C25- Bu halılara hayvanlı halı grubu adı verilir. Küçük kareler veya altıgenler içinde , tek ve çift başlı kartallar , hayat ağacı ,simetrik kuşlar , ejder motifleri ve geyik motifleri yer alır.

S26- Anadolu da ki 15 yy halı özelliklerini yazınız.
C26- Hayvan figürlü halıların yerini geometrik motifli ve sitilize edilmiş bitki motifleri almıştır. Avrupa da ressamların özellikle alman ressam Holbein  in tablolarında ve tuvallerinde yer aldığı için Holbein Halıları adını almışlardır. Ve dört grupta incelenirler.

S27- Osmanlı halı sanatı genel özellikleri nelerdir ? yazınız.
C27- Stilize hayvan motifleri yerini yıldız ve geometrik desenlere bırakır. Osmanlı halıları yapıldıkları yere göre gruplandırılırlar.


S28- Uşak halıları genel özellikleri nelerdir yazınız.
C28-  Halılarda kırmızı, sarı ve lacivert renkler yoğun olarak kullanılmıştır. Geometrik motifler mavi , siyah ve yeşil renkler ile işlenmiştir. Büyük boyutlu bu halılarda bordürler çicek motifleri ile doldurulmuştur.

S29- Uşak halıları kaç gurupta incelenir , isimlerini yazınız.
C29-Madolyonlu, yıldızlı, kuşlu, ve uşak yaprak halıları olarak dört gurupta incelenir.

S30-Bergama halıları özellikleri nelerdir ? yazınız.
C30- Geometrik ve stilize edilmiş bitkisel motifler kullanılmıştır. Ençok kullanılan renkler koyu kırmızı , mavi , sarı  lacivert  yeşil ve beyazdır.

S31- Saray halıları genel özellikleri nelerdir yazınız.
C31- İran düğümü ile dokunmuş , malzeme olarak ipek iplikler kullanılmıştır. Desen olarak çicek motifleri tercih edilmiştir.

S32- Seccade nedir ? tanımını yazınız, özelliklerini yazınız.
C32  Küçük ölçülü ince dokunmuş halılardır. Büyük çoğunluğu mihrap desenlelidir. Malzeme olarak yün , pamuk ve ipek iplikler kullanılmıştır. Ana renkler  parlak kırmızı ve mavidir. Kula ve Gördes seccadeleri en önemli gurupları oluşturururlar.

S33- Hat nedir? Tanımını yazınız. Kullanıldıkları  yerleri belirtiniz.
C33- Güzel yazı yazma sanatıdır. Kitaplarda , kitabelerde , seramik kaplarda , madeni eşyalarda,  ve mimari öğeler üzerinde yer alır.

S34-Küfi yazı nedir ? tanımını yazınız. Özelliklerini belirtiniz.
C34- Köşeli şekillerin hakim olduğu yazı türüdür. Daha çok dekarasyon amaçlı kullanılmıştır. Köşeli ,örgülü ve çiçekli olmak üzere üç çeşidi bulunur.

S35-Kitabe ve güzel yazılı levhalarda kullanılan yuvarlak karakterli yazılara ….  Adı verilir.( SÜLÜS)

S36- Sülüs yazının dekoratif hale getirilmesine ….. adı verilir. (tevki)

S37- Dini ve bilimsel yazmalarda  kullanılan yuvarlak hatlı yazı çeşidine … adı verilir.(nesih)

S39-Hat sanatında her türlü yazının uzaktan kolayca okunabilecek biçimde iri ve kalın yazılmış  şekline ….adı verilir.(celi)

S40- Osmanlı fermanlarında kullanılan yazı çeşidine…..adı verilir.(divani)

S41- Osmanlı mali kayıtlarında kullanılan yazı çeşidine….adı verilir.(siyakat)

      S42- Osmanlı  hat sanatına ilişkin , bazı kişilerin isimlerini yazınız.
      C42- AMASYALI  YAKUT(13YY), AMASYALI ŞEYH HAMDULLAH(15YY) , ALİ BİN YAHYA(15YY)  , AHMET KARAHİSARİ (16YY), HAFIZ OSMAN(17YY), MUSTAFA RAKIM ve MEHMET ESAT YESARİ(18YY) ,MEHMET CELALETTİN  ve KAZASKER  MUSTAFA BEY (19YY) , KAMİL AKDİK( 20YY)
S43-Minyatür nedir? Tanımını ve özelliklerini yazınız.
C43-El yazması kitaplarda yer alan çok renkli , küçük boyutlu resimlerdir. Anlatımı kolaylaştırır, perspektif  yoktur.

S44- Selçuklu minyatürlerinden bazılarının isimlerini yazınız.
C44- Kitab-tiryak , Ottamata , Kelile ve Dinme, Varka ve Gülşah

S45- Kitab-ı tiryak minyatürünün özelliklerini yazınız.
C45- 1199 Selçuklu minyatürüdür. Selçukluların yaşantısını , tiplerini , kıyafetlerini ve kullandıkları eşyaları konu alır.

S46 –Otamata minyatürünün özelliğini yazınız.
C46- 1205 tarihli EL-CEZİRİ tarafından Diyarbakır da yazılıp resmedilmiştir. Selçuklu minyatürü olup konusu itibari ile su saatleri, robotlar , tulumba , kan ölçen aletler gösterilmiştir.

S47- Fatih Albümü  MEHMET SİYAH KALEM  minyatürlerinin özelliklerini yazınız.
C47- Göçebe toplumun yaşayış şekli , insan ve hayvan karışımı yaratıklar ,Şamanizm  ile ilgili konular bulunur. İnsan ve hayvan yüzlerinde komik ifadeler bulunur.
"Cehalet insanı çirkinleştirir. Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek cevabım vardır. Lakin, lafa bakarım laf mı diye, adama bakarım adam mı diye." Mevlana

Çevrimdışı •« Mа√i »•

 • Moderator
 • Uzman
 • *
 • İleti: 3.637
 • Karizma Puanı: 1012
 • Güzel Bakan Güzel Görür.
Ynt: SANAT TARİHİ SORU BANKASI
« Yanıtla #6 : 13 Eylül 2009, 18:27:21 »


S1-Roma tiyatroları kaç bölümden oluşur ? isimlerini yazınız.
Cı- cavea , scene ve orkestra bölümleri olarak üç bölümden oluşur.

S2- Roma tiyatro mimarisinin , Yunan tiyatro mimarisinden farkları nelerdir? Yazınız
C2-Roma tiyatroları düzlük alanlara yapılmıştır. Roma tiyatrolarında oturma yerleri ve sahne binası bitişik düzende yapılmıştır.

S3-Hipakaust sistem nedir ? yazınız
C3- Roma hamamlarında ısıtma taban ve duvar içinde yer alan boşluklardan sıcak su ve buhar geçirilerek sağlanmıştır bu sisteme  hipokaust sistem adı verilir

S4- Roma ev ve saray mimarisinin genel özellikleri nelerdir? Yazınız.
C4- Evlerin girişinde bir ön bölüm, geri planda bir avlu, avlunun iki yanına sıralanmış simetrik odalardan meydana gelir. Avlu ortasında yağmur sularının biriktirildiği bir havuz bulunur. Yapı içinde fresko ve mozaik, dışında ise mermer kaplamalar görülür.

S5- Roma heykel sanatının  Yunan heykel sanatından farkları nelerdir? Yazınız
C5- Yunan lılardan farklı olarak tarihi portreler ve kabartmalar yapmışlardır. Yunan sanatında tanrılar insan şeklinde yapılırken, Roma da imparatorlar tanrısal özellikler verilerek yapılmıştır. Yunan portrelerinde idealleştirme , Roma lılarda ise realist bir uslup görülür.

S6- Roma döneminde zafer kazanan komutanlar, veya imparatorlar için yol üzerine veyahut meydanlara yapılmış yapılara…… denir.( zafer takı)

S7-Mozaik ve fresko kelimelerinin  tanımlarını yızınız.
C7- Küçük renkli cam veya taş parçaları ile yapılmış süsleme tekniğine mozaik adı verilir. Yaş sıva üzerine yapılan resim tekniğine fresko adı verilir.

S8- Erken hiristiyan sanatı kavramı nedir? Açıklayınız.
C8- Roma pagan inancına uymayan hiristiyan inancının , özellikle katokomplarda ms3 ve ms4 yy arasında kalan dönemde , fresko ve mozaik tekniği ile sürdürülen sanat dönemidir.

S9-Katakomp nedir? Tanımını yazınız.
C9- ilk hiristiyanların toplanıp ibadet ettikleri yer altı sığnaklarının genel adıdır.

S10- Erken hiristiyan dönemi resim sanatı özlelikleri nelerdir? Yazınız
C10- Katokomplarda fresko ve mozaik tekniğinde resimler yapmışlardır. Resimlerde dini anlam taşıyan, yalın sitilize edilmiş biçimler ve semboller kullanılmıştır. Günlük hayattan alınan sahneler de resmin konusu olmuştur. Figürler düz bir fon üzerine  yerleştirilmiştir, derinlik görülmez. Resimler mesaj niteliğindedir.

S11- Erken hiristiyan dönemine ait aşağıdaki sembollerin karşılıklarını yazınız.
C11-Haç-isa nın çarmıha gerilmesi, palmiye- din uğruna ölümü, çiçekli bahçe-cennet, koyun çobanı –isa ve inanları, balık-dine daveti ,güvercin- tanrının kutsal ruhunu

S12- Bizans sanatının genel özellikleri nelerdir? Yazınız.
C12-Bizans uygarlığı ve sanatı Yunan ve Anadolu kültürleri ile biçimlenmiştir. İki ayrı uslupta gelişmiştir, taşra ve başkent uslubu. Bizans sanatının amacı kilise ve devleti yüceltmektir.

S13-Taşra ve başkent uslubu nedir? Açıklayınız.
C13- Biçim güzelliğine önem vermeyen, dini konuları yalın bir anlatımla veren usluba taşra uslubu. Eski sanat geleneklerini kullanarak biçimde göz kamaştırıcı örnekler veren usluba başkent uslubu adı verilir.

S14- Bizans mimari sanatının genel özellikleri nelerdir? Yazınız
C14-Doğu ve batı etkisinde gelişen bir sanat özelliği gösterir. Mimaride ana malzeme tuğladır. Almaşık duvar örme tekniğini kullanmışlardır. Dini , sivil ve askeri  mimari olarak 3 bolümde incelenir.

S15-Almaşık duvar örme tekniği nedir? Yazınız.
C15- Farklı malzemeler kullanılarak yapılan duvar örme tekniğidir.

S16-Bizans kilise mimari planları kaça ayrılır? İsimlerini yazınız.
C16-Bazalikal planlı, merkezi planlı , haç planlı ve kubbeli planlı.

S17-Bazalikal planlı kilise yapısının özelliklerini yazınız.
C17- içi sütun dizileri ile bölümlere ayrılmıştır( nef). Orta bölüm daha geniş ve daha yüksektir(orta nef). Doğu yönünde ise yarım kubbe ile kapatılmış bir bölüm yer almıştır.(apsis) Ana mekanın önünde girişi hazırlık bölümü bulunur.( narteks)

S18-Bizans merkezi planlı kilise yapısı özelliğini tanımlayınız.
C18-Bu kilise planı, kare veya çokgen planlı olup, iç görünüşleri ile yuvarlak bir mekan etkisi yaratan plan çeşididir.

S19-Haç planlı kiliseler kaça ayrılır? Birini açıklayınız.
C19- ikiye ayrılır. Latin haçı ve yunan haçı. YUNAN HAÇI : Birbirine eşit tonozlarla örtülü kolların, kubbe ile örtülü merkez etrafında olması. LATİN HAÇI: Orta nefin apsis ve narteks ekseninde daha uzun inşaa edilmesi.

S20-Örgü teknikleri kullanılarak yapılmış eğrisel yüzey yada yüzeylerden oluşan mimari örtü elemanına…..denir. (tonoz)

S21-Yarım kubbe şeklindeki mimari örtü elamanına …..denir. (kubbe)

S22-Kubbeli bazalikalar yapı özelliklerini yazınız.
C22-Merkezi bir kubbe ile örtülü , merkezi kubbeye bağlı yarım kubbe , yarım kubbeye bağlı çeyrek kubbe ile modüler bir yapıya sahiptir.

S23-Hiristiyan sanatında şehir merkezlerine uzak mesafede kurulmuş din adamı yetiştiren kuruluşlara…..denir. (manastır)

S24- Tahta veya madeni levhalar üzerine İsa yı ve Meryem i tasvir eden ya da Hiristiyan mitolojisine ait sahneleri ele alan taşınabilir boyalı yada kabartmalı resimlere….denir. (ikona)

S25-El yazması kitaplara yapılan , derinliği olmayan çizgisel resimlere…..denir.(minyatür)
S26-Bizans sanatı sivil mimari genel özellikleri nelerdir? Yazınız
C26-Helenistik ve roma kent mimarisi geleneğini sürdürülmüştür. Sivil mimaride meydanlar , meydan ortasında dikili taşlar, su kemerleri ve sarnıçlar önemli rol oynar.

S27-Bizans mimarisinde su kemerleri vasıtası ile getirilen suların ,ya da yağmur sularının depolandığı yerlere …..denir.(sarnıç)

S28-Bizans resim sanatının özellikleri nelerdir? Yazınız.
C28-Hiristiyanlığı anlatabilmek için araç haline getirilmiştir. Fresko ,mozaik, ikona, minyatür ve kumaş resimleri yapmışlardır. Freskolarda figürler, iki boyutlu olarak yapılmış, derinlik verilmemiş, fonda düz bir boyama bazen de altın ve gümüş yaldız kullanılmıştır. Konular genelde dinseldir.

S29-İkonoklazma dönemi nedir? açıklayınız
C29-MS723-745 yılları arasında , tasvirli resimlerin yasaklandığı dönemdir. Sebeb resimlerin zamanla tapınma aracı haline gelmesidir. Musevilik ve İslamiyet dininin bunda etkisi de vardır.

S30-Romanesk mimari genel özellikleri nelerdir? Yazınız
C30-11-12 YY sonu hüküm süren bir dönemdir. Kilise , manastır, katedral, inşaa etmişlerdir. Duvarlarda  ve apsisde  küçük pencereler vardır. Yapılar az ışık alır. Yapı içinde ve dışında az ışık kullanılmıştır. Kilise korosunun, altında  kriptalar bulunur. Yapı içinde ağır payeler sütunlar bulunur. Yapı dışında kalın duvarlar ,köşeli veya yuvarlak iri çan kuleleri bulunur. Üst örtü sistemi çapraz ve beşik tonozdan oluşur. Porteler basamaklar halinde içeri doğru uzanır ve üzerilerinde heykel ve kabartmalar vardır.

S31-Eski kiliselerde hiristiyanların gizli tapınmak amacıyla kullandıkları kilise ve kiliselede koro veya apsisin altında yer alan mezar odasına…denir.(kripta)

S32- Mimaride kullanılan anıtsal giriş kapılarına….denir.( portal)

S32- Gotik mimari genel özellikleri nelerdir? Yazınız.
C32-14-15 YY sonu hüküm süren bir dönemdir. En önemli yapı grubu katedrallerdir. Katedraller yukarıya doğru yükselen incelen kuleleri ile dini inancın yansımasını oluştururlar. Roman mimarisindeki kalın duvarlar yerlerini paye , sivri kemerler ve payandalara bırakırlar. Paye ve sivri kemer araları vitray resimlerle kaplanmış, yapı içi oldukça aydınlıktır. Çoğunlukla ana kapı üzerinde gül(roza) biçimli pencere yer alır. Üst örtü sistemi yıldız , ağ, çapraz ve kaburgalı tonzlarla kaplanmıştır. Çan kuleleri geleneği devam etmiştir

S33-Renkli camlardan meydana getirilen süsleme tekniğine …..denir.(vitray)
"Cehalet insanı çirkinleştirir. Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek cevabım vardır. Lakin, lafa bakarım laf mı diye, adama bakarım adam mı diye." Mevlana