Görsel Sanatlar Platformu - GorselSanatlar.org

DOKÜMAN => Görsel Sanatlar 5.6.7.8. Sınıf Dokümanları => Zümre Toplantı Tutanakları => Konuyu başlatan: bora61 - 05 Şubat 2018, 16:02:44

Başlık: 2017 2018 2 dönem zümresi
Gönderen: bora61 - 05 Şubat 2018, 16:02:44
Arkadașlar güncel yeni gündem maddeleriyle ve kararlarıyla zümre hazırlayan varmı varsa lütfen atabilirmi.
Başlık: Ynt: 2017 2018 2 dönem zümresi
Gönderen: ayşinnur - 05 Şubat 2018, 23:23:46
İyi akşamlar arkadaşlar güncel yeni gündem maddeleriyle ve kararlarıyla zümre hazırlayan varmı acaba paylaşırsanız çok mennun olurum .
Başlık: Ynt: 2017 2018 2 dönem zümresi
Gönderen: gokhanal - 06 Şubat 2018, 10:07:28
e-Müfredat'a uygun zümre olursa daha iyi olur
Başlık: Ynt: 2017 2018 2 dönem zümresi
Gönderen: bora61 - 06 Şubat 2018, 15:27:25
Evet değerli arkadașlarim bir arkadașimiz bize yardim etsin müfredata uygun zümreye karar yazalım varsa lütfen bir arkadașim paylașsin.
Başlık: Ynt: 2017 2018 2 dönem zümresi
Gönderen: sevim güler - 07 Şubat 2018, 19:11:41
hocam e müfredata uygun tutanak buldunuz mu
Başlık: Ynt: 2017 2018 2 dönem zümresi
Gönderen: ziyagökalp - 07 Şubat 2018, 21:43:21
e müfredat açılmadığı için gündem maddeleri bilinmiyor
Başlık: Ynt: 2017 2018 2 dönem zümresi
Gönderen: nurseli66 - 07 Şubat 2018, 23:24:50
[color=var(--ytd-video-primary-info-renderer-title-color, var(--yt-primary-text-color))][size=var(--ytd-video-primary-info-renderer-title-font-size, 1.8rem)]Ders 11# e-müfredat modülünde zümre toplantısı işlemleri
https://www.youtube.com/watch?v=qTjB1VvUTEY&t=609s gündem maddeleri var.Karaları sizler yazacaksınız ;D [/size]
[/color]
Başlık: Ynt: 2017 2018 2 dönem zümresi
Gönderen: elifos - 08 Şubat 2018, 20:42:59


e müfredat gündem maddeleri arkadaşlar.....
-Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması
-Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması
-Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması
-Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi
-Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi
-Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi
-Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması
-Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi
-Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması
-Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması
-Görsel sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçütleriyle puanlarının belirlenmesi
-Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması
-Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi
-(Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında) Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, dal dersleri ve modüllerinin belirlenmesi
-(Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında) Gerektiğinde yeni öğretim programlarının hazırlanması ve mevcutların geliştirilmesi
-(Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında) Alandaki gelişmelerin izlenip değerlendirilmesi
-(Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında) Matematik ve fen bilimleriyle ilgili atölye, laboratuvar ve meslek dersleri arasındaki ortak konuların birlikte ve eş zamanlı yürütülmesi
-(Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar
-(Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında) Meslekî ve teknik eğitimle ilgili proje, yarışma, fuar ve sergi çalışmaları
-(Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında) Meslekî ve teknik eğitim ile ilgili sağlık ve güvenlik şartları
-Açılış ve Yoklama
-Dilek ve Temenniler
-Kapanış