Görsel Sanatlar Platformu - GorselSanatlar.org
Pages: 12345
1. 2017 YILI GÖRSEL SANATLAR DERSİ MÜFREDAT DEĞERLENDİRME RAPORU (12 replies)
2. haydi etkinlik üretelim (2 replies)
3. "haydi etkinlik üretelim" seminer çalışması (2 replies)
4. MEB dergisi makale inceleme seminer çalışması(slayt) (8 replies)
5. Görsel Sanatlar Eğitimi ve Günümüzde Estetik Çevre Algısı(SUNU) MAKALE (0 replies)
6. resim dersinin öğrenci sosyalizasyonuna katkıları (3 replies)
7. GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN BİREYSEL GELİŞİM VE SOSYALLEŞME AÇISINDAN ÖNEMİ SEMİNER (0 replies)
8. ders etkinlikleri hazırlama sunusu (4 replies)
9. GÖRSEL SANATLAR DERSİ PROJE TABANLI UYGULAMA ÖRNEKLERİ (19 replies)
10. 2010 Seminer Çalışması Öğrenci Tanıma Tekniklerinin Araştırılması (16 replies)
11. TAŞINDI: ortaöğretimde sorumluluk sınavı (0 replies)
12. BEYİN FIRTINASI VE ÖRNEK OLAY YÖNTEMİYLE SANAT ELEŞTİRİSİ SUNUSU (37 replies)
13. seminer etkinlik örneği (18 replies)
14. Eğitimde dramanın önemi seminer çalışması (0 replies)
15. Etik çalışmalar ve okullarda etik değerler sunusu (0 replies)
16. İKS verilerinin okul gelişim planına yansıtılması (0 replies)
17. sosyal ve kültürel faaliyet örnekleri sunusu (0 replies)
18. Özgün materyal hazırlama teknikleri sunusu (0 replies)
19. Yenilenen eğitim mevzuatı seminer çalışması (0 replies)
20. Öğretim stratejilerinde uygulama örnekleri geliştirme sunusu (0 replies)