G繹rsel Sanatlar Platformu - GorselSanatlar.org Antik ehirler
Pages: 1
Dolichiste (Kekova) By: esyazardamus Date: 29 Ocak 2008, 23:44:50
Dolichiste (Kekova)

Doa ve tarihin b羹t羹nletii bir d羹nya cenneti olan Kekova olaan羹st羹 g羹zellikleri b羹nyesinde bar覺nd覺rmaktad覺r. Mavi yolculuk yapanlar覺n kolayca ula覺p gezebildii ve yatlar覺n覺 emin bir ekilde demirleyebildii bir yer olan Kekova tarihle i癟 i癟e inan覺lmaz g羹zellikler sergiler. Kekova'ya denizden ula覺m Ka ve Kale ayaz覺'ndan kiralanan kay覺klarla yap覺labilir.

Ka'tan sonra Uluburun ge癟ilerek Kekova'ya doru yol al覺nd覺覺nda 繹nce S覺cak Yar覺madas覺 ile kar覺la覺l覺r. S覺cak 襤skelesinde Aperlai antik kenti, yar覺madan覺n ucunda Toprakada ve Karaada yer al覺r. Bundan sonra Kekova Adas覺 uzanmaktad覺r. Bu adadan dolay覺 t羹m b繹lge Kekova ad覺yla an覺lmaktad覺r. Kekova Adas覺 depremlerle biraz suyu batm覺 bu nedenle buraya bat覺k ehir denilmitir. Kekova Adas覺'n覺n kar覺s覺nda Kalek繹y ve biraz ileride de yatlar i癟in sakin bir koy olan 癟a覺z K繹y羹 bulunmaktad覺r.

Fenike - Ka karayolundan Kekova levhas覺n覺n bulunduu yola sap覺ld覺覺nda 19 km sonra bir doa harikas覺 olan 癟a覺z'a ula覺l覺r.

Buras覺 tarihle doan覺n ve bug羹nk羹 yaam覺n i癟 i癟e olduu bir b繹lgedir. S覺cak 襤skelesindeki Aperlai, Bat覺k Kent, Kalek繹y'deki Simena, 癟a覺z'da bulunan Theimussa, G繹kkaya koyu 羹zerindeki Istlada birbirine 癟ok yak覺n antik kentlerdir. Deniz kenar覺ndaki bu kentlerden baka K覺l覺癟l覺'da Apollonia, 癟a覺z'a 2 km uzakl覺kta yol 羹zerindeki evreli'de Tyberissos antik kenti bulunur. Tyberissos eski ad覺 Tirmisin olan ovaya bakan 365 m y羹kseklikteki bir tepe 羹zerinde bulunmaktad覺r. Da覺n eteklerinde bir d羹zineye yak覺n Lykia lahdi ve g羹vercin yuvas覺 eklindeki Lykia kaya mezarlar覺 bulunmaktad覺r ki bunlar Hellenistik ve Roma a覺'na aittir. Antik ehir tepenin iki zirvesinde yer al覺r. Kuzeyde ehrin akropolisi, bulunmaktad覺r. Daha al癟ak olan g羹ney tepesinde ise Dor d羹zenindeki Apollon tap覺na覺n覺n 羹zerine onun talar覺 ile yap覺lm覺 olan bir kilise bulunur.

evreli'den Kapakl覺'ya doru gidilirse 4 km sonra 襤nidibi denilen yere gelinir. Bu alan覺n dousunda yani deniz taraf覺nda 10 dakikal覺k bir y羹r羹y羹 yap覺l覺rsa ilgin癟 yap覺lar覺yla 羹nl羹 Istlada antik kentini de g繹rme ans覺na sahip olabilirsiniz. Buradaki ehirler k羹癟羹k olduundan birka癟覺 birleerek Lykia Birlii i癟inde temsil edilmekteydiler. rnein; Aperlai, Simena, Apollonia ve 襤sinda bu birlik i癟inde temsil ediliyordu. evreli'den 2 km sonra yol bizi bir yery羹z羹 cenneti olan Kekova'ya ulat覺r覺r. Bu yol 癟a覺z'da bitmektedir. Ancak buradan teknelerle Kalek繹y'deki Simena, Bat覺k ehir, S覺cak 襤skelesi'ndeki Aperlia g繹r羹lebilir.

Kekova Adas覺

B繹lgeye ad覺n覺 veren ada, Kale K繹y羹'n羹n 繹n羹nde uzanan b羹y羹k癟e bir adad覺r. Ucunda yer alan Tersane Koyu'na tekneler yerleebilir. Burada Bizans Devri'ne ait bir kilisenin apsisi ile kar覺la覺l覺r. Kaz覺 yap覺lmad覺覺 i癟in tarihini bilmediimiz bu adan覺n her taraf覺 kal覺nt覺larla doludur. Tersane Koyu'na g繹re sa tarafta denize batm覺 d羹kk璽nlar ile sol tarafta bat覺k ehrin su i癟indeki kal覺nt覺lar覺 g繹r羹lebilir. K覺y覺ya takip ettiimizde, evlerin yar覺s覺n覺n sulara g繹m羹ld羹羹n羹 ve merdivenlerin denize indiini g繹rebiliriz. Ayr覺ca denizin i癟inde temeller ve ev tabanlar覺n覺 da g繹rmek m羹mk羹nd羹r.

kaynak k羹lt羹r bakanl覺覺