G繹rsel Sanatlar Platformu - GorselSanatlar.org Antik ehirler
Pages: 1
Gerga By: esyazardamus Date: 30 Ocak 2008, 00:54:01
Gerga

Ayd覺n 襤li'ne bal覺, ine 襤l癟esi Delikta mevkiinde yer alan kent, Alabanda antik kentinin 13 km. kuzeybat覺s覺nda bulunmaktad覺r. Kentin tarihinin Arkaik D繹neme kadar gittiini g繹steren izler vard覺r. Halen kent i癟inde g繹r羹len kal覺nt覺lar Arkaik D繹nem ve Roma D繹nemine aittir. Gerga, Karia k羹lt羹r羹n羹 yans覺tan 繹nemli bir merkezdir. Dalar aras覺nda kurulmu bir kent olmas覺 nedeniyle Karia karakterini korumu olan kentlerden biri olarak nitelendirilmektedir. Sur duvarlar覺 tipik Karia stilindedir.

Gerga ad覺 kaynaklarda bir kent olarak belirtildii gibi yerel bir tanr覺ya ait olabilecei de belirtilmektedir. En 繹nemli yap覺, halen ayakta olan ve tap覺nak olarak adland覺r覺labilecek 繹zelliklere sahip yap覺d覺r. B羹y羹k kesme talardan yap覺lm覺, yap覺n覺n 羹癟gen al覺nl覺覺nda yaz覺 vard覺r. Yap覺n覺n hemen alt覺nda yere d羹m羹 dev heykelin Kybele'ye ait olabilecei d羹羹n羹lmektedir. Heykelin zaman覺m覺zdan 20-30 y覺l 繹nce ayakta olduu kaynaklardan ve 癟evre halk覺ndan 繹renilmitir.