G繹rsel Sanatlar Platformu - GorselSanatlar.org Antik ehirler
Pages: 1
Trysa By: esyazardamus Date: 30 Ocak 2008, 01:28:52
Trysa

Trysa harabeleri Ka - Finike yolu 羹zerindeki Kyaenai harabelerine ait k繹y羹n 羹zerindeki kayalara oyulmu tap覺nak eklindeki mezar覺 g繹rd羹kten hemen sonra Davazlar K繹y羹'ne gelinir. Trysa bu k繹y羹n 1 km ilerisindeki G繹lba覺 mevkiindedir.

Tepenin dou eteinde, 癟覺k覺 yolunun hemen yak覺nlar覺nda bir癟ok lahit g繹rerek t覺rmanmaya devam ederken, Trysa'n覺n kuzey ve bat覺s覺n覺 癟eviren kiklopien tarz覺 su duvarlar覺 ile yap覺 kal覺nt覺lar覺n覺 da g繹rmek m羹mk羹nd羹r. Tepenin kuzeydou ucuna ula覺ld覺覺nda G繹lba覺 An覺t覺 olarak adland覺r覺lan heroonun kal覺nt覺lar覺 ile kar覺la覺l覺r. Heroon d繹rt yandan 癟ok k繹eli talardan 繹r羹lm羹 bir duvar ile 癟evrilidir. Yerli kayadan oyularak 癟覺kar覺lan ve bir aile i癟in haz覺rlanm覺 olan lahit bu duvarlar覺n bat覺 k繹esine konmutur.

M.. IV. y羹zy覺la ait heroona dou y繹n羹nden s羹sl羹 bir kap覺 ile girilir. Kap覺 lentosunun d覺 y羹z羹nde belirli aral覺klarla ilenmi kanatl覺 d繹rt boa aras覺nda gorgoneion tasviri mevcuttur. Boalar覺n d覺takilerinin altlar覺na koltukta oturan erkekler, i癟tekilerin alt覺na ise erkeklere y羹zleri d繹n羹k ve arkalar覺nda k覺zlar覺 bulunan kad覺nlar isabet eder. Bunlar mezar覺n sahibi olan kiiler olmal覺d覺r.

Heroonu 癟evreleyen duvar覺n i癟 y羹z羹nde yer alan 癟ift s覺ra frizde mitolojik sahneler vard覺r. Kap覺n覺n bulunduu tarafta, d覺ta; ilk s覺rada Amazonlarla Yunanl覺lar覺n sava覺, ikinci s覺rada da belden yukar覺s覺 insan eklinde at adam yani Kentaurlar yer al覺r. Dier tarafta ise harp sahnesi bulunmaktad覺r.

Heroonun dou duvar覺nda Theseus ile ilgili kabartmalar iki frizde de duvar boyunca devam eder. Atina kral覺n覺n olu olan Theseus Atina'ya babas覺n覺n yan覺na gelirken yollar覺 kesen b羹t羹n dev ve vahi hayvanlar覺 繹ld羹rm羹t羹r. Girit Adas覺'ndaki korkun癟 Minotauros'u 繹ld羹rerek Yunanistan'覺n en 羹nl羹 kahraman覺 olur. Bu frizlerde ayr覺ca dier bir kahraman olan Perseus da yer al覺r. Zeus ile Danae'nin olu olan Perseus'un kahramanl覺klar覺 aras覺nda "Medusa'n覺n ba覺n覺 kesmesi" de vard覺r.