G繹rsel Sanatlar Platformu - GorselSanatlar.org Antik ehirler
Pages: 1
Xanthos By: esyazardamus Date: 30 Ocak 2008, 01:29:21
Xanthos

"Pers ordusu, ba覺nda komutanlar覺 olduu halde Xanthos Ovas覺'na indii zaman, Xanthoslular bitmez t羹kenmez kuvvetlere kar覺 az say覺 ile d繹v羹t羹ler, yiitlikte nam sald覺lar, ama yenildiler, kentlerine geri at覺ld覺lar, kad覺nlar覺, 癟cuklar覺, hazineleri ve k繹leleri kaleye doldurdular. Alttan, yandan atee verdiler. yle ki yang覺n kaleyi yerle bir etti. Bundan sonra birbirlerine korkun癟 yeminlerle balanarak d羹mana sald覺rd覺lar ve Xanthos'ta oturanlar覺n t羹m羹 de savaarak 繹ld羹ler."

Heredot M.. 545 y覺l覺nda Lykial覺lar覺n Pers komutan覺 Harpagos'a kar覺 sava覺n覺 b繹yle anlatmaktad覺r. Bu ateten yaln覺zca o s覺rada baka yerlerde bulunan Xanthoslular kurtulabilmiler, daha sonra ehirlerine gelerek ehri yeni batan kurmulard覺r.

Burada Xanthos'un M.. V. y羹zy覺lda varolduunu anl覺yoruz. M.. 1200 y覺l覺nda yap覺lan Troya Sava覺 s覺ras覺nda balar覺nda Xanthoslu Sarpedon olduu halde Lykial覺lar Troya Sava覺'na kat覺lm覺lard覺r. Bu da bize g繹steriyor ki Xanthos M.. 1200 y覺llar覺nda da vard覺r. Fakat, g繹rkemli ama talihsiz bu ehir M.. 475 - 450 s覺ras覺nda bu kez bir yang覺n felaketiyle kar覺lam覺, batan baa yanm覺t覺r. Kaz覺larda bu tarihlere ait kal覺n bir k羹l tabakas覺 ortaya 癟覺kar覺lm覺t覺r.

M.. 429'da Melesandros isimli Atinal覺 bir komutan vergi toplamaya kalk覺nca t羹m Lykial覺lar birleerek yine ona kar覺 koyarlar. Bu savata Melesandros 繹l羹r ve Atina ile olan ilikiler da sona erer. M.. 333'de 襤skender'in eline ge癟en Xanthos, 襤skender'in 繹l羹m羹yle M.. 309'da Ptolemaioslar覺n eline ge癟er. Daha sonra da Suriye Kral覺 III. Antiokhos'un eline ge癟en Xanthos'u bu d繹nemde b羹y羹k bir gelime i癟inde g繹r羹r羹z.

M.. II. y羹zy覺lda Xanthos Lykia Birlii'nin baehridir. Bir ara Rodos y繹netimine verilen Xanthos, Rodoslular覺n y繹netimine kar覺 gelerek 繹zg羹rl羹羹ne kavumutur. Tarihi boyunca b羹y羹k istil璽lar ve felaketler ge癟iren Xanthos'u Roma d繹neminde M.. 42 y覺l覺nda Brutus igal eder. Lykia aakropol羹n羹 yerle bir ederek Xanthoslular覺 k覺l覺癟tan ge癟irir. Xanthoslular Brutus'a teslim olmamak i癟in yine topluca intihar ederler. Kuca覺nda 癟ocuu ile bir kad覺n覺n atee atlad覺覺n覺 g繹ren Brutus 癟ok 羹z羹l羹r ve askerlerine, Xanthoslular覺 kurtaranlar覺 繹d羹llendireceini s繹ylerse de 癟ok ge癟 kal覺r. Hemen bir y覺l sonra ise Marcus Antoninus, Brutus'un a癟t覺覺 yaralar覺 sarmak i癟in Xanthos'a elini uzat覺r ve ehri yeni batan imar eder. Roma 襤mparotoru Vespasianus da bu ehre dost癟a davranm覺 olmal覺 ki ad覺na bir tak dikilmitir. M.S. II. y羹zy覺lda Roma'n覺n yan覺nda Lykial覺 zenginler de Xanthos'a yard覺m etmilerdir. rnein Licinius Langos'un ehirde bir hamam yapt覺rd覺覺n覺 biliyoruz.

Bizans d繹neminde bir piskoposluk merkezi olan Xanthos, Arap ak覺nlar覺 balay覺nca terk edilmitir. Xanthos'u ilk defa 1838 y覺l覺nda Ch. Fellows kefetmi, bu kii b羹t羹n r繹lyefleri ve b羹y羹k mimari par癟alar覺 s繹kerek, Patara'ya yanaan harp gemisiyle Londra'ya ta覺m覺t覺r. Bug羹n British Museum'un Lykia salonunda buradan g繹t羹r羹lm羹 olan bir癟ok eser sergilenmektedir. 1950'den beri kaz覺 Frans覺zlar taraf覺ndan yap覺lan Xanthos'u 繹nce Dr. Pierre Demargne, sonra Prof. Dr. Henri Metzger kazm覺t覺r.

Xanthos, Fethiye - Ka yolu 羹zerinde, Fethiye'ye 55 km uzakl覺ktad覺r. K覺n覺k K繹y羹'n羹n yak覺n覺nda Een ay覺'n覺n ay覺rd覺覺 Mula - Antalya il s覺n覺r覺 羹zerindedir. K覺n覺k K繹y羹'n羹n hemen yan覺ndan Xanthos harabelerine 癟覺k覺l覺r.