Görsel Sanatlar Platformu - GorselSanatlar.org Antik Şehirler
Pages: 1
İzmir Smyrna Agorası By: esyazardamus Date: 09 Şubat 2008, 19:45:36


AGORAAgora, şehrin ızgara planı içerisinde yer almaktadır. Eğimli arazide 160 metrelik teras oluşturabilmek için
yapının bir kısmını bodrum kat oluşturacak şekilde yer altında inşa etmişlerdir. Bizans ve Osmanlı Dönemleri’nde
Agora’nın merkezi orta mekânı, mezarlık olarak kullanılmıştır. Bugünkü mevcut yapının çoğu Roma Dönemi’ne ait olmakla birlikte,
birçok Helenistik yapı da bulunmaktadır.

BATI PORTİK VE AGORA KAPISIPortiklerin ana amacı güneş ve yağmurdan korumak olmakla birlikte, Agora'daki Batı Portik örneğinde olduğu gibi büyük ölçülere
sahip prestij yapılarını da oluşturabilmektedirler. Üç nefli bu yapı MS 178 depreminde büyük hasar
görmüştür ve filozof Aelius Aritides'e göre bir yıl içerisinde İmparator Marcus Aurelius'un yardımı
ile tekrar inşa edilmiştir. Bodrum kattaki kemerler, depreme karşı dayanıklılığı sağlamak üzere orijinal yapıya sonradan eklenmiştir.

BATI KAPININ REKONSTRÜKSİYONUAgora Batı Kapısı 2004 yılında tekrar restore edilmiştir. Eksik parçalar, orijinal antik yapı malzemesine uygun olarak Marmara Adası
mermeri ile tamamlanmıştır. Kilit taşı üzerinde İmparator Marcus Aurelius'un eşi Faustina'ya ait olduğu tahmin edilen bir yüksek kabartma
bulunmaktadır.

Helenistik Dönem'de civarda mevcut su kaynağı nedeniyle Agora'nın şu anki yerinde olmasına karar verilmiştir. Birçok kanalizasyon ve Batı Portik'teki
büyük sarnıçlar Agora'da bol miktarda su bulunduğunu göstermektedir.

Doğu ve güney taraflarında Agora sonrası dönemde inşa edilmiş çevre yapılar bulunmaktadır. 2002 itibarıyla istimlak edilen yapıların yıkımı ve gerekenlerin korunması,
kazı ve restorasyon çalışmaları ile eş zamanlı olarak devam etmektedir. Agora'da yapılan çalışmalar; İzmir Arkeoloji Müzesi, İzmir Ticaret Odası, İzmir Büyükşehir
Belediyesi ve İzmir Valiliği tarafından sürdürülmektedir.

Eski mevcut çimento ile yapılan onarım, yeni yapılacak olan mermer rekonstrüksiyon ile yer değiştirecektir. Antik kaynaklar ve mevcut taş boyutları, henüz açığa çıkmamış
başka önemli antik yapılar da olduğunu kanıtlamaktadır. Güneyde, mevcut parkın altında ve Agora mekanının merkezinde antik yapı kalıntıları bulunduğu bilinmektedir.

BAZİLİKARoma Bazilikaları, adli ve ticari çalışanlar ve memurlar tarafından resmi yapılar olarak kullanılmıştır. Vitruvius, bazilikaların ön cephesi güneye açılacak şekilde;
doğu-batı doğrultusunda yerleştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Üç katlı Smyrna Bazilikası; 160 m. uzunluğu, 29 m. genişliği ile Roma’daki Traianus’tan sonra dünyanın en büyük bazilikasıdır.
Orta nefin zemin katında birkaç sütun yıkılmadan kalmıştır. Üst katta yüksek kabartma ile süslemeler yapılmıştır ve bunlardan Artemis, deniz tanrısı Poseidon ve eşi Amphitrite’e ait olanlar şu anda
İzmir Sanat ve Tarih Müzesi’nde sergilenmektedir. Bodrum kata kuzeydeki caddeden iki giriş bulunmaktadır. Yapı, inşa tarihinden, terk edildiği döneme kadar birçok onarım geçirmiştir.

Grafitiler

Bulunuşu çok büyük önem taşıyan ve Grafiti olarak adlandırılan yazı ve şekiller, güneydeki iki nef duvarında beyaz sıva üzerinde yer almaktadır. Grafitiler koruma amaçlı olarak geçici bir çatı ve
brandalar ile örtülmüştür.

SMYRNAEfsaneye göre, Büyük İskender Pagos Dağı (Kadifekale) eteklerinde ava gittiğinde bir ağaç altında uyumuş ve rüyasında Smyrna tanrıçası Çift Nemesis'i görmüştür.
Tanrıça, Smyrna şehrini rüyayı gördüğü yerde tekrar kurmasını emretmiştir. Rüyayı gördüğü ağacın bulunduğu yerde bir Nemesis Tapınağı olduğu bilinmektedir ve bu ağacın büyük ihtimalle
Agora'nın güneyinde olduğu düşünülmektedir. Antik dönemde Coğrafyacı Strabon, Efes'in rakibi olan Smyrna'nın en güzel İyon şehri olduğunu söylemiştir. Şehrin ekonomik ve siyasi kalbi olan Agora,
Akropol'ün altında ve limanın üstünde yer almaktadır. Daha sonra antik liman doldurulmuş ve şu anki Kemeraltı'nı oluşturmuştur


Kroki