Görsel Sanatlar Platformu - GorselSanatlar.org

GÖRSEL SANATLAR DİSİPLİNLERİ => Sanat Eleştirisi ve Estetik => Konuyu başlatan: ilker - 21 Haziran 2007, 17:44:22

Başlık: Sanat ve kitsch
Gönderen: ilker - 21 Haziran 2007, 17:44:22
Sanatsal olanla kitsch olan nedir,bir sanat yapıtını kitsch bir üründen nasıl ayırt edebiliriz.Biraz bunun  üzerinde durmamız gerek.Öncelikle kitsch olanı tanımlamak ve ne olduğunu bilmemiz gerek.
                  Kitsch,ifadeci güçten,artistlik değerlerden,yenilikten uzak olan,kötü zevk ve değerleri yansıtan,bazen tekrar edilerek üretilen sanat ürünleri için “değersiz” anlamında kullanılan bir kelimedir.Kitsch olanda sıradanlık söz konusudur,görüşleri zenginleştirme ya da geliştirme yönü de yoktur.Kitsch alışılmamış bir durumdan yola çıkmaz;çünkü yenilikten yoksundur.Bu yüzden kitsch olanın görünen görüntüsünün dışında bir anlam veya bir içeriği yoktur.
                   Oysaki geçek bir sanat yapıtının özünde derinliklere inme vardır.İnsan duygularının,önüne konan eserlerin biçimine,rengine,yüzeyine,seslerine anlamına ve kütlesine göre biçim alma vardır.
                 “Kitsch,nesneleri doğal olmayan boyutlarda daha küçük boyutlarda daha küçük veya daha büyük ölçütlerde üretir,malzemeyi taklit eder,biçimlerle oynar farklı biçimleri uyumsuz,anlamsız bir yaklaşımla birleştirir modayı tekrar ettikçe eder.Çünkü bozulmanın özü duygusallıktır ve bilinen gerçeklerin yeniden deforme ederek  yansıtılmasıdır. (Artut,2002:39)                                                                     
                    Kitsch özellikle insanların duygularını  harekete geçiren onların belleklerindeki temel konuları hedefler.Aşık,gözyaşı,içindeki çocuk,anne,yaşlı,yoksul,insanı cezbeden kadın,sevimli hayvan figürleri gibi genelin duygularını harekete geçiren kitsch örnekler oldukça çoktur.
                    Kitsch herkesi etkileyen bir amaç peşindedir.Bu nedenle hemen benimsenmeyi hedefler.Kitsch’e bakıldığında onda bilinen,görünen olduğundan izleyici onun karşısında dünyaya yeniş bir açıdan bakma gereksinimi duymaz;çünkü kitsch,sanatsal çaba ve estetik kaygılardan  uzaktır.Giyimde bile kitsch özellikler  görülür.Bir mağaza sahibi vitrindeki mankene kıyafet giydirirken,hangi kıyafet genel beğeniye daha çok hizmet ediyorsa bunun kaygısını yaşar.Kitsch,ticari kaygılarla bütünleşir.Günümüzde yine çokça rastlanır.Müzik çalan biblolar yapılırken genel beğeni hedeflenmiştir ve onları alan kişi evinin en güzel köşesine koyup,büyük zevkler yaşayabilir.Zaten kitsch’in amaçlarından biri de budur.:İnsanların eğlenmesini sağlamak.