Görsel Sanatlar Platformu - GorselSanatlar.org

ÖĞRETMENLER ODASI => Kendi Kendimizi Geliştiriyoruz => Konuyu başlatan: yoldaş - 01 Eylül 2013, 12:27:24

Başlık: Görsel sanatlar eğitiminde sınıf yönetimi
Gönderen: yoldaş - 01 Eylül 2013, 12:27:24


GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE SINIF YÖNETİMİ


Sınıf yönetimi, genel olarak, belirlenen eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesi için planlama, örgütleme, uygulama ve değerlendirme işlevlerine ilişkin ilke, kavram, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli olarak uygulanması ile ilgili etkinliklerdir. Sınıfta öğrenme ortamının ve yaşantılarının düzenlenmesi ve yönetilmesi, öğretmenlerin sorumluluğu olarak kabul edilmektedir. Eğitim amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için sınıf yönetiminin en etkili öğesi öğretmendir. Bu araştırmanın amacı; ortaöğretimde görev yapan görsel sanatlar öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımlarını saptamaktır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Tipik durum örneklemesi yöntemi tercih edilmiştir. Geleneksel olarak eğitim sistemimizde sınıf yönetiminin bir disiplin sağlama etkinliği olarak görüldüğü söylenebilir. Bu nedenle tutumlar daha çok sınıf yönetiminin davranış düzenlemeleri ve insan ilişkileri boyutlarıyla ilgilidir.

alıntı :http://turkegitimindeksi.com/Articles.aspx?ID=866