Görsel Sanatlar Platformu - GorselSanatlar.org

MÜZE BİLİNCİ => Müzeler ve Müze Eğitimi => Konuyu başlatan: lüƃǝşʎɐ - 22 Nisan 2008, 17:10:55

Başlık: Müze Gezisi Sonrası Bilgi ve Gözlem Örnekleri
Gönderen: lüƃǝşʎɐ - 22 Nisan 2008, 17:10:55
ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ  

1-Gezdiğimiz müzenin türü nedir?

Anadolu Medeniyetleri Müzesi arkeoloji müzesidir.

2-Müzeye eserler nerelerden gelmiştir?

Eserler müzeye Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yapılan kazılar sonucunda bulunarak, başka araştırmacıların buldukları ya da tarihi eser kaçakçılarının yurt dışına çıkardıkları müzayedelerde satın alınarak getirilmiştir.

3-Müzede daha çok hangi eserler vardır?

Müze üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Paleolltik dönemde kullanılan kesi araçları, Neolitik dönemde Çatalhöyük'te kullanılan obsidyen ve çakmak taşı kesi araçları, boğa avı freski, leopar kabartması, kemik objeler, yerleşim planı, pişmiş topraktan hayvan figürleri, tekstil parçaları, hasır parçaları, duvar resimlen, tanrı ve tanrıça figürleri (steatopijik tasvirler), günlük kullanım kapları, tarım araçları, Kalkolitik döneme ait Hacılar'da bulunan çanak çömlekler, pişmiş toprak ve taştan tanrıça figürleri bakır araç gereçler, Eski Tunç devrine ait, Alacahöyük'te kullanılmış bronz geyik heykelleri, altın süsler, kulak tıkaçları, güneş kursları, çalpara (müzik aleti), oyuncaklar, tunç mızrak uçları, sistrum, perdahlı seramikler, Asurlulara ait riton objeler, damga ve mühürler, yazılı belgeler, mermer idoller, kurşun figürler, taş kalıplar, Hititlere ait boğa heykelleri, libasyon kaplan, buhurdanlar, pişmiş toprak sunaklar, sınır anlaşmaları, Sultan Hani Anıtı, Friglere ait ahşap masalar, sehpalar, fibulalar, bronz, altın, gümüş kaplar, seramik ritonlar, frig kitabesi, kibele heykeli, koç aslan başlı situla, altın takılar, Urartulara ait bronz silahlar, at başlıkları, mühürler, insan yüzlü vazo, iğneler, çalpara, mobilya süsleri, bronz, altın, kemik, gümüş takılar. Ortada bulunan ikinci kısımda geç Hitit dönemi duvar kabartmaları, alt katta bulunan üçüncü kısımda Ankara'nın doğa tarihinden görünüm, kaplumbağa, goril, yaprak fosili, Balgat Roma Mezarı, Roma Tiyatrosu, Eski Tunç devri madeni eşya ve seramikleri, cerrahi aletler, kandiller, şehir sikkeleri, Helenistik dönem buluntuları, heykeller, takılar, Roma, Bizans ve Türk islam sikkeleri, adak taşları, çini sanatı örnekleri bulunmaktadır.

4-Gezdiğimiz müze neden önemlidir?

Bir çok medeniyete yurt olmuş Anadolu'nun çeşitli yerlerinden getirilmiş eserlerin sergilendiği bu müzede yüzyıllar öncesinde yaşamış insanların hayat şartlarını ekonomik, toplumsal ve dini yaşayışlarını görmek ve öğrenmek mümkün. Teknoloji ne kadar geri olsa da insanların üretmek adına sanat ve zanaatı nasıl kullandıklarını ve estetiğin insanın içinde var olan bir olgu olduğunu anlamamızı sağlıyor. Çok eski tarihlere ait eserlerin korunmasını ve günümüze ulaşmasını sağladığı için önemli bir müzedir.

5-Bu müzede en çok etkilendiğiniz eser hangisidir? Neden?

II. Ramses'in karısı kraliçe Naphera tarafından Hitit Kralı III. Hattuşili'nin karısı kraliçe Puduhepa'ya yazılmış dostluk mektubu beni etkilemiş eserlerden biridir. İki parçadan oluşan eserin üst parçası yurt dışına kaçırılmış. Londra'daki bir müzayede de satın alınarak geri getirilmiş ve alt parçayla birleştirilmiştir. Taş tablet çivi yazısıyla yazılmıştır. Beni etkileyen yanı, o zamanlarda bile Anadolu'da kadınların sanılandan fazla hak sahibi olmasıdır. Bir kraliçe başka bir ülkenin kraliçesine mektup yazabilir, kendi adına karar verebilir, hatta mektubun üzerinde kraliçeye ait mühürden de anlaşıldığı gibi kendi mührünü bile hazırlatabilirdi. Bu mektubun dostluk mektubu olması aslında kadınların politik diplomasiyle de ilgili olduklarını göstermektedir.

6-Müzede eserlerin sergilenmesine yönelik düşünceleriniz nelerdir? Önerilerinizi yazar mısınız?

Oldukça sistematik ve amaca uygun bir yerleşim planı hazırlanmış. Rahat geziliyor, aydınlatma da oldukça başarılı, ancak dönemler ayrıldığı halde bir döneme ait eserlerin tamamında eser hakkında bilgi yazılmamış. Bir çok eserin adı bile yazmıyor. Her eserin adının ve kullanım amacının yazılması durumunda daha anlaşılır ve tatmin edici bir gezi gerçekleştirileceğine inanıyorum.


                                                                                                                    Ebru Kaya, 2004
Başlık: **Müze Gezisi Sonrası Bilgi ve Gözlem Örnekleri**
Gönderen: lüƃǝşʎɐ - 22 Nisan 2008, 17:11:54
ANITKABİR MÜZESİ

1-Gezdiğimiz müzenin türü nedir?

Anıtkabir anıt müzedir.

2-Müzeye eserler nerelerden ve nasıl gelmiştir?

Eserler toplama, bağış, hediye, satın alma yoluyla getirilmiştir. Atatürk'e Giresun halkından, SSCB heyet başkanı Voroshilov'dan, Iran Şahı Rıza Pehlevi'den, Libya şefinden hediye edilmiş kılıçlar, kamalar, silahlar, 81 ilden, Azerbaycan ve Kıbrıs'tan mezara konmak üzere getirilen topraklar mevcuttur. Atatürk'ün evinden de özel eşyaları getirilmiştir.

3-Müzede daha çok hangi eserler vardır?

Müze girişinde, Anıtkabir'i ziyaret eden ülke başkanlarının ziyaret fotoğrafları, Birinci Bölümde Atatürk'e hediye edilen silahlar, kılıçlar, sigara ağızlıkları, tabakalar, madalyalar, nişanlar, sikke, kağıt para ve mühürler, ilk Nutuk (Osmanlıca baskı), İş Bankası'nın hediye ettiği saat, Samsun halkının hediye ettiği Samsun anahtarı; ikinci Bölümde Atatürk'ün kullandığı özel eşyaları; Üçüncü Bölümde Çanakkale Savaşı'nın resimsel canlandırılması, Sakarya Meydan Muharebesi'nin işgal yılları sırasında Anadolu halkına yapılan zulmün resimsel canlandırılması, Milli Mücadele komutanlarının portreleri; Dördüncü kısımda Mondros Mütarekesi, Kuvayi Milliye, kongreler, iç isyanlar TBMM'nin açılışı, Çukurova, Urfa, Antep, Maraş ve Trakya milli mücadelesi, doğu batı cephesiyle ilgili rölyef ve resimler mezar odasını gösteren kısım, mücadelede emeği geçenlerin büstleri Atatürk'ün kendi sesinden Nutuk, Beşinci kısım Atatürk'ün doğduğu, okuduğu ve kongrelerin yapıldığı binaların maketleri, Bomba Sırtı olayını anlatan resim, son kısımda da Atatürk'ün kitapları ve müzeyi ziyaret eden ülke başkanlarının hediyeleri bulunmaktadır.

4-Gezdiğimiz müze neden önemlidir?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, bağımsızlığımızın kazanılması için Atatürk önderliğinde Türk halkının karşılık gözetmeksizin canlarını ortaya koyarak bulunduğu özveri, gayret ve çabanın yeni nesillere aktarılması, Milli Mücadele ruhunun yaşatılması ve bu günlere sahip çıkılması için önemlidir.

5-Bu müzede en çok etkilendiğiniz eser hangisidir? Neden?

Bomba Sırtı olayını anlatan resim. Bomba Sırtı Olayı (14 Mayıs 1915) çok önemli ve dünya harp tarihinde eşine rastlanması mümkün olmayan bir hadisedir. "Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre, yani ölüm muhakkak. Birinci slperdekilerin hiç birisi kurtulmamacasına şehit düşüyor. İkinci siperdekller yıldırım gibi onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musunuz. Bomba, şarapnel, kurşun yağmuru altında öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor ve en ufak bir çekinme bile göstermiyor. Sarsılma yok. Okuma bilenler Kuran-ı Kerim okuyor ve cennete gitmeye hazırlanıyor. Bilmeyenler ise, Kelime-i Şehadet getiriyor ve ezan okuyarak yürüyorlar. Sıcak, cehennem gibi kaynıyor. 20 düşmana karşı her siperde bir nefer süngü ile çarpışıyor. Ölüyor, öldürüyor. İşte bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren, dünyanın hiç bir askerinde bulunmayan, tebrike değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebeieri'nl kazandıran bu yüksek ruhtur," Bu, Atatürk'ün ağzından olayın anlatılışıdır.

6-Müzede eserlerin sergilenmesine yönelik düşünceleriniz nelerdir? Önerilerinizi yazar mısınız?

Eser sıralanması ve sergilenmesi çok iyi, mücadele ruhunu hissedebiliyorsunuz, ses düzeniyle de pekişmiş, ancak rehberlerin daha deneyimli olması gerektiği fikrindeyim.

                                                                                                                        Ebru Kaya, 2004
Başlık: **Müze Gezisi Sonrası Bilgi ve Gözlem Örnekleri**
Gönderen: B૯ηбüL - 22 Nisan 2008, 17:29:43
teşekkürler ayşegülcüm  560a +1
Başlık: **Müze Gezisi Sonrası Bilgi ve Gözlem Örnekleri**
Gönderen: <menekse> - 22 Nisan 2008, 17:33:42
paylaşımınız için tşkler ayşegül öğretmenim +1 560a 560a
Başlık: **Müze Gezisi Sonrası Bilgi ve Gözlem Örnekleri**
Gönderen: lüƃǝşʎɐ - 22 Nisan 2008, 17:44:54
Menekşe ve Bengülcüm ilginiz için çok teşekkürler.  110b
Başlık: **Müze Gezisi Sonrası Bilgi ve Gözlem Örnekleri**
Gönderen: ilker - 22 Nisan 2008, 17:46:12
teşekkürler
Başlık: **Müze Gezisi Sonrası Bilgi ve Gözlem Örnekleri**
Gönderen: fishman - 22 Nisan 2008, 17:50:37
aysegül ögretmenim bu güzel paylaşım için teşekkür ederim.
+1 eklendi. ( 500 ) düz olsun.
mutlu kalın..... 380a 560a 380a 560a
Başlık: **Müze Gezisi Sonrası Bilgi ve Gözlem Örnekleri**
Gönderen: lüƃǝşʎɐ - 22 Nisan 2008, 18:03:20
teşekkürler İlker öğretmenim. 570a

teşekkürler fishman mutlu kalacağım siz de mutlu kalın.  440a 380a 380a
Başlık: **Müze Gezisi Sonrası Bilgi ve Gözlem Örnekleri**
Gönderen: fishman - 22 Nisan 2008, 18:05:43
bunu biliyorum. 40 defa deyince bi şeyi olurmuş ya. 8 yüz 9 defa bile dedim.. eh artık gerisi size kalmış.
yinede mutlu kalın..... ( 810 oldu bile..  380a )  380a 560a 380a 560a
Başlık: Ynt: Müze Gezisi Sonrası Bilgi ve Gözlem Örnekleri
Gönderen: ... - 30 Ağustos 2008, 17:33:04
paylaşım için teşekkürler  360a
Başlık: Ynt: Müze Gezisi Sonrası Bilgi ve Gözlem Örnekleri
Gönderen: saplıkedi - 09 Eylül 2008, 01:05:45
 560a
Başlık: Ynt: Müze Gezisi Sonrası Bilgi ve Gözlem Örnekleri
Gönderen: mehmete - 09 Eylül 2008, 01:08:29
paylaşım için teşekürler hocam...
Başlık: Ynt: Müze Gezisi Sonrası Bilgi ve Gözlem Örnekleri
Gönderen: lüƃǝşʎɐ - 12 Eylül 2008, 16:32:31
ben teşekkür ederim saplıkedi ve mehmet öğretmenim. 360a
Başlık: Ynt: Müze Gezisi Sonrası Bilgi ve Gözlem Örnekleri
Gönderen: erdemerem - 19 Şubat 2012, 16:27:02
Paylaşım için teşekkür ederim
Başlık: Ynt: Müze Gezisi Sonrası Bilgi ve Gözlem Örnekleri
Gönderen: yardıma muhtaç - 05 Aralık 2018, 16:10:29
HOCAM RİCA ETSEM BU 6 SORUYU LORYADAKI HAVACILIK MÜZESİ İÇİN YANITLARMSNZ DERSTEN KALCAM YOKSA ODEV KUSURSUZ OLMASI LAZM EN AZ 90 ALMAK İÇN. OLUMLU VEYA OLUMSUZ DONUS YAPABİLİRSENİZ SEVİRİM.