Görsel Sanatlar Platformu - GorselSanatlar.org

GÖRSEL SANATLAR DİSİPLİNLERİ => Sanat Tarihi => Konuyu başlatan: yoldaş - 19 Şubat 2011, 13:28:49

Başlık: EMPRESYONİZM AKIMI VE SANATÇILAR
Gönderen: yoldaş - 19 Şubat 2011, 13:28:49
İzlenimcilik (Empresyonizm)

    19. yüzyılının ikinci yarısı ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Fransa’da başlayıp öteki ülkelere yayılan sanat akımı. İzlenimcilik, “bir izlenimin uyardığı duyumların, duyulduğu biçimde üretildiği bir resim yöntemiydi” ve sanatçının, nesneleri kendi kişisel izlenimine göre resimlemesini amaçlıyordu. Bu akım, resim sanatında gerçek bir devrim olarak nitelendirildi. Bu yenilikçi akıma öncülük etmiş pek çok sanatçı vardı. Öncelikle İngiliz Resim Okulu etkin oldu. 1870 Savaşı sırasında Monet, Sisley ve Pissarro, ünlü İngiliz manzara ressamları Constable, Bonington ve Turner’i inceleme fırsatını buldular. Monet’nin çevresindeki kimi sanatçılar, Poussin, Watteau, Boucher ve Fragonard gibi Fransız sanatçılarından da etkilendiler. Ancak Delacroix’nin Kuzey Afrika ve Etretat manzaralarında izlenimciliğin habercisi olan belirtiler vardı. 19 yüzyılın ikinci yarısında “Barbizon Okulu’nu oluşturan manzara ressamları da izlenimciler üstünde etkin oldu. Özellikle Daubigny ve Diaz açık havada çalışan ressamlardı. Corot ve Courbet de “doğa karşısında edindiğimiz izlenimlerle arınmış gerçeğe” inanan sanatçılar olarak akımın sonucunda etkin oldular. Bunların izleyicileri Honfleur yakınında bir hana yerleşerek açık havada resim yapmaya karar verdiler. Boudin, Jongkind daha sonra Monet, suluboya ve pastel çalışmaları yaptılar. Bu arada resminde uyguladığı lekecilik (faşizm) ve seçtiği modern konularla dikkat çeken Edouard Manet’nin 1863’te sergilediği Kırda Öğle Yemeği adlı eseri izlenimciliğin başlangıcında rol oynadı. 1866-1870 ‘de Café Guerbois’da Manet ve Zola’nın önderliğinde toplantılar düzenleniyordu. Sanattaki yeni eğilimlerin tartışıldığı bu toplantılara yazar, eleştirmen, ozanların yanı sıra fotoğrafçı Nadar ve Claude Monet, Degas, Renoir, Sisley, Pissarro, Cézanne gibi ressamlar da katılıyordu. Sanattaki yeni eğilimleri benimseyen sanatçılar, eserlerini sergilemekte güçlük çekmekteydi. 1874’te fotoğrafçı Nadar’ın önerisiyle atölyesinde açılan sergiye otuz kadar sanatçı katıldı. Bu sergi nedeniyle 25 Nisan 1874’te Charivari gazetesinde bir yazı yayımlandı. Louis Leroy imzalı yazı, “Exposition des İmpressionistes” (Empresyonistlerin Sergisi) adını taşıyordu. Empresyonizm deyimi, Claude Monet’nin sergideki “İmpression, Soleil Levant” (İzlenim: Gün Doğumu) adlı eserinden alınmıştı. Leroy, bu deyimi izlenimlerini yansıtma yolunu seçen sanatçıları aşağılamak amacıyla kullanmışsa da izlenimcilik sözünün Monet’nin eserinden kaynaklanmayıp 1858’deki sanat toplantılarında ortaya atıldığı görüşü de ileri sürülmüştür. İzlenimcilik yeni bir görüşü izleyen resim yöntemiydi. Resimler tek tek fırça vuruşlarıyla, saf prizmatik renklerin kullanımıyla, açık havada ışığın değişen etkilerini yakalamak amacıyla gerçekleştirildi.Empresyonizm (izlenimcilik), 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmış ve bütün sanat dallarını etkilemiştir bir akımdır. Özellikle doğadaki dış unsurların kişinin kendi içerisinde birtakım izlenim, duygusal iz bırakmasını savunan sanat ve edebiyat akımıdır. Bu akım içerisinde yer alan sanatçılar, doğayı, çevreyi olduğu gibi değil, dış unsurların görünüşünü değiştirmeden, kendi izlenimleri yardımıyla olmasını tasarladıkları bir biçimde yansıtmaya çalışmışlardır.
Resimde izlenimcilik, özellikle ışık ve renkten kaynaklanan görsel izlenimlerin tanımlanmasına adanmış olduğu söylenebilir. Bu akımı takip edenler tarafından, resmedilen nesne veya olaydan çok günün belirli bir zamanı, belirli bir ışıkta sanatçı üzerindeki izlenimlere önem verildi. Akımın öncüleri Claude Monet ve Camille Pissarro olarak kabul edilir.
Onlara göre sanatçı doğrudan doğruya, gerçeği değil de gördüklerinin kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri esas almalıdır. Varlığın gerçekçiliği ve nesnelliği ikinci plana atılarak, kişisel yorum ön plana çıkarılmıştır.
İzlenimcilikte, yorumlar ve izlenimler, sanatçıdan sanatçıya değişeceği ve her sanatçı, eserinde kendinde oluşan duyguyu ve izlenimi anlatacağı için, meydana getirilen edebî eser, yazarın veya şairin kişiliğine dair izler taşıyacaktır.
Bu akım Sembolizmin bir aşaması olarak kabul edilebilir. Zira temsilcileri arasında sembolizmin önemli temsilcileri de yer almış ve bu akımın etkilerini taşıyan eserler vermişlerdir.


İzlenimciliğin Özellikleri

    Akımın en önemli özelliği bir izlenimin uyardığı duyguların duyulduğu gibi yansıtılmasıdır.
    Anlam kapalıdır.
    Bu akımın yazarı, doğrudan doğruya gördüğü gerçeği değil de, gördüklerinin ve izlediklerinin kendisi üzerinde bıraktığı izlenimi ve duyumu esas alır.
    Daha çok edebiyatta ve resimde gelişmiştir.
    Dış aleme, ondaki varlıklara ve nesnelere karşı ilgisizdirler.
    Edebiyatta, resimde, müzikte okuyucunun, seyircinin, dinleyicinin eserle karşı karşıya gelir gelmez edineceği izlenim bu akımın tatlı, yumuşak, kucaklayıcı, canlı teması olmuştur.
    Empresyonist sanatçının anlattığı dış dünya değil, dış dünyadaki varlıkların hayâle bürünmüş izlenimleridir.
    Empresyonistler, etkici ve duygucudurlar. Zaten empresyon, etki - duygu anlamındadır.
    Empresyonizm, esas olarak ve her şeyden önce özgürlüğün simgesidir, sembolüdür.
    Hayale ve soyut betimlemelere yer verilmiştir.
    Her şey sanatçının duyumuna bağlı olarak anlatılır.
    Objenin kişi üzerindeki izlenimleri önemli olduğu için realizmin karşıtıdır.
    Sanatçılar eserlerinde kendi iç dünyalarını dile getirmişlerdir.


Temsilcileri RESİMDEKİ TEMSİLCİLERİ

        Auguste Renoir

(https://www.gorselsanatlar.org/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg88.imageshack.us%2Fimg88%2F4742%2F99048002.jpg&hash=58b8e5e032f4e6f31fedf1a99f2161da)        Claude Monet
(https://www.gorselsanatlar.org/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg88.imageshack.us%2Fimg88%2F9855%2F33102377.jpg&hash=bfd762497586429ff35b605d8583237e)        Van Gogh
(https://www.gorselsanatlar.org/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg262.imageshack.us%2Fimg262%2F3936%2F22578725.jpg&hash=51f9566f46f652397e98b7b92d1c15f8)


        Toulouse Leatrec

(https://www.gorselsanatlar.org/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg405.imageshack.us%2Fimg405%2F8248%2F64236289.jpg&hash=6df4d3900bd66e96b27783e6b50b4566)


        Sisley
(https://www.gorselsanatlar.org/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg405.imageshack.us%2Fimg405%2F1030%2F65040657.jpg&hash=fa608c4febc4b557505a9268d4456f91)


        Cezanne
(https://www.gorselsanatlar.org/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg405.imageshack.us%2Fimg405%2F2824%2F71865966.jpg&hash=d16a2400f0de03fb7c5a7e214eed43bc)


        Camille Pissarro
(https://www.gorselsanatlar.org/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg541.imageshack.us%2Fimg541%2F797%2F67313981.jpg&hash=e5805efbb4a017aa8e5c3848bd5257d2)    Müzikte Temsilcileri
        M.Ravel
        C.Debussy
        J.A.Carpenter
        O.Respighi
        C.T.Griffes
        I.Albéniz
        P.Dukas

    Edebiyatta Temsilcileri
        Rilke
        Arthur Rimbauld
        James Jayce

    Türk Edebiyatındaki temsilcileri:
        Ahmet Haşim
        Cenap Şahabettin


Başlık: Ynt: EMPRESYONİZM AKIMI VE SANATÇILAR
Gönderen: yoldaş - 19 Şubat 2011, 14:23:59Akademinin dayatmalarına, halkın kıt beğenisine, eleştirmenlerin zevksizliğine, egzersizlerin sıkıcılığına, benzer konuların tekrarlanmasına son! 1860 yılından sonra bir grup genç Fransız ressam pencerelerini açıp, doğanın kıpır kıpır canlılığını, ışığı ve doğa sevgilerini açık havada tuvale aktarır.


(https://www.gorselsanatlar.org/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg262.imageshack.us%2Fimg262%2F543%2F1568272.jpg&hash=be833add3ec754cd7d386df30caed98f)
Başlık: Ynt: EMPRESYONİZM AKIMI VE SANATÇILAR
Gönderen: asumanvedat - 19 Şubat 2011, 14:25:21
kesin o devirde yaşasaydım empresyonist olur aç kalırdım.....resimlerdeki coşkuya, renklere ışığa bayılıyorum......hayatın içinden bakan ve resimlerini öyle yapan santçılara da tabiki........teşekkürler paylaşımlarınız için.......+1 ne çok borcum var size......inşallah taksitle ödaerim.... 560a 560a 560a
Başlık: Ynt: EMPRESYONİZM AKIMI VE SANATÇILAR
Gönderen: yoldaş - 19 Şubat 2011, 14:32:22
kesin o devirde yaşasaydım empresyonist olur aç kalırdım.....resimlerdeki coşkuya, renklere ışığa bayılıyorum......hayatın içinden bakan ve resimlerini öyle yapan santçılara da tabiki........teşekkürler paylaşımlarınız için.......+1 ne çok borcum var size......inşallah taksitle ödaerim.... 560a 560a 560a

evet asuman hocam bende bu dönemi çok seviyorum.... teşekkür ederim değerli yorumlarınıza...
Başlık: Ynt: EMPRESYONİZM AKIMI VE SANATÇILAR
Gönderen: dbhi - 19 Şubat 2011, 15:38:44
yine yeniden harika bir paylaşım.ne demeli? teşekkürler arkadaşım... 560a  321s  340a karizma hala engelde...
Başlık: Ynt: EMPRESYONİZM AKIMI VE SANATÇILAR
Gönderen: yoldaş - 19 Şubat 2011, 15:40:42
yine yeniden harika bir paylaşım.ne demeli? teşekkürler arkadaşım... 560a  321s  340a karizma hala engelde...

sağolasın arkadaşım
Başlık: Ynt: EMPRESYONİZM AKIMI VE SANATÇILAR
Gönderen: NilsuBaran - 19 Şubat 2011, 17:56:25
Empresyonist resimleri ben de çok beğeniyorum, paylaşım için teşekkürler hocam
Başlık: Ynt: EMPRESYONİZM AKIMI VE SANATÇILAR
Gönderen: yoldaş - 19 Şubat 2011, 18:06:58
Empresyonist resimleri ben de çok beğeniyorum, paylaşım için teşekkürler hocam

ben teşekkür ederim değerli yorumlarına bilgeciğim
Başlık: Ynt: EMPRESYONİZM AKIMI VE SANATÇILAR
Gönderen: ömür banu - 19 Şubat 2011, 20:15:30
emprestyonizm i bende çok beğeniyorum.paylaşım içinteşekkürlerarkadaşım.karizman eklendi bile
Başlık: Ynt: EMPRESYONİZM AKIMI VE SANATÇILAR
Gönderen: yoldaş - 20 Şubat 2011, 00:51:41
emprestyonizm i bende çok beğeniyorum.paylaşım içinteşekkürlerarkadaşım.karizman eklendi bile

sağolasın arkadaşım
Başlık: Ynt: EMPRESYONİZM AKIMI VE SANATÇILAR
Gönderen: dbhi - 20 Şubat 2011, 10:07:34
+1 borcum:)
Başlık: Ynt: EMPRESYONİZM AKIMI VE SANATÇILAR
Gönderen: yoldaş - 20 Şubat 2011, 22:58:56
+1 borcum:)

sağolasın arkadaşım
Başlık: Ynt: EMPRESYONİZM AKIMI VE SANATÇILAR
Gönderen: nilay_str - 13 Mayıs 2021, 17:10:41
Bu akımı sınıfta yaratıcı drama tekniğiyle nasıl anlatabilirim?