Gönderen Konu: Seramik ve Cam Bölümü  (Okunma sayısı 14284 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı ...:::£sra:::...

 • Yönetim K.Ü
 • Sanat Kurdu
 • *
 • İleti: 7.764
 • Karizma Puanı: 2742
Seramik ve Cam Bölümü
« : 18 Ağustos 2008, 02:06:17 »

SERAMİK ÖĞRETMENİ
 
TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, seramik ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER
 
Seramik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Seramik öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
- Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
- Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.
 
KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ
 
- Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim-öğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders kitapları, yardımcı kitaplar,
- Yardımcı tahta veya alçı plakalar, seramik boyaları (sır üstü ve sır altı), oksitler, fırçalar, çıkartmalar, elek baskı, sır vb.
- Seramik fırını, torna, seramikle ilgili araç-gereçler.
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
 
Seramik öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
- Estetik görüş sahibi, seramik ürününe güzellik katabilen,
- El ve gözü eşgüdümle kullanabilen,
- Şekiller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları algılayabilen,
- Renkleri ayırt edebilen,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Başkalarının duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.
 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
Seramik öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı kirli, nemli ve biraz gürültülüdür.
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
 
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız meslek, Anadolu kız meslek liseleri, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları ve halk eğitim merkezlerinde seramik öğretmeni olarak çalışırlar.
Bu elemanlar kamu ve özel sektöre ait seramik işletmelerinin model üretimi, dekorlama, sırlama, alçı ve kalıp bölümlerinde çalışabilirler.
Kendi adlarına atölye de açabilirler.
 
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
 
Mesleğin eğitimi; Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi ” Seramik Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.
 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’a (ÖSS) girerek yeterli puanı almak ve özel yetenek sınavını kazanmak gerekmektedir. Ayrıca Seramik, Seramik ve cam, Çini Bölümlerini bitirenlerden “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlayanlar öğretmenlik yapabilirler.
 
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
 
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Temel Sanat Eğitimi; Seramik Teknolojisi ve Uygulaması, Teknik Resim, Meslek Hesapları, Matematik, Fizik, Kimya ve Uygulaması, Elektrik Bilgisi, Seramik Hammaddeleri, Seramik Fırınları, Kurutma ve Pişirme, Seramik Sanat Tarihi, Seramik Kalıpcılığı ve Uygulamaları gibi dersler okutulmaktadır. Fakülte son sınıfta öğrenciler bir yarı yıl “öğretmenlik uygulaması” yaparlar.
 
BURS, ÜCRET VE KAZANÇ DURUMU
 
Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Seramik öğretmenleri ek ders ücreti alabildikleri gibi, görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirini artırma imkanına da sahiptir. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME
 
Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler.
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
 
BENZER MESLEKLER: Heykeltıraşlık
 
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
 
- İlgili Eğitim Kurumları,
- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
- Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
   
 
  Bölümümüz, çok kültürlü bir dünya içindeki dinamiği yakalayarak; ülkenin insan, kültür ve maddi kaynaklarını gelecek yüzyılın oluşumlarına göre değerlendirmeyi, değişen dünya ve ülke koşullarında yer alabilen yeni sanatsal ürünler ve seramik endüstrisine tasarımlar sunabilecek yetkin kişileri yetiştirmeyi hedeflemektedir.
     Seramik Bölümü dört yıllık lisans eğitimi veren, ayrıca lisansüstü ve sanatta yeterlik programları uygulayan bir birimdir. Değişen ülke ve dünya koşulları doğrultusunda, bölüm programları devamlı olarak gözden geçirilmekte ve yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Eğitim programlarında seramiğin sanatsal ve endüstriyel yönünün dengede tutulması hedeflenmektedir. Eğitimin her aşamasında özgünlük, bilimsel metodun uygulanması, çözümleme yetisi, zamanlama, malzemeyi kullanabilme becerisi, anlatım gücü ve yorum değerlendirilmektedir. Stajlar aracılığı ile öğrencilere seramik ve cam endüstrisinde tecrübe kazanma olanağı sağlanmaktadır. Bölümün bu konudaki çalışma ve deneyimleri, diğer üniversitelerin yeni kurulan Seramik Bölümleri tarafından da benimsenmektedir.
 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesinden Alıntıdır.
 
   
SERAMİK SANATLAR
 
 
 
Mevcut Bölümler      : Seramik, Seramik ve Cam, Cam, Seramik Sanatları
 
            Alacağı Unvan            : Seramik Sanatçısı
 
            ÖSS Puan Türü          : Özel Yetenek
 
            Eğitim Süresi : 4
 
 
Seramik sanatları programının amacı, seramik teknolojisi, cam ve seramik sanatları alanında çalışacak üretici insan gücünü yetiştirmek. Seramik sanatları programında çoğunlukla uygulama ağırlıklı desen çalışması ve seramik kimyası alanlarında dersler okutulur. Okutulan diğer dersler sanat konularına ve seramik yapımına dönük bulunmaktadır. Son sınıf öğrencilerinin staj yapma zorunluluğu vardır.
 
 
Seramik sanatlar programına girmek için sanata karşı ilgisi ve yeteneği bulunan, üretici güce sahip olan her aday bu alanda başarı gösterebilir. El becerisi ve fiziksel olarak el ve kol sağlığı ön planda düşünülmelidir.
 
 
Seramik sanatlar eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler "Seramik Sanatçısı" unvanını kazanırlar. Seramik sanatçısı, kil ve topraktan seramik ürün yapımı ile ilgili yöntemler geliştirir; seramik yapımında kullanılacak malzemenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirler, kalite ve tip olarak uygun olan malzemeyi seçer, pişirme, sırlama ve diğer yapım işlerinde uygulanacak metotları belirler, ürünü boyar ve süsler.
 
 
Seramik sanatçılarının serbest çalışma olanaklarının yanı sıra sanatsal üretim, teknolojik üretim vb. dallarda imalatta bulunan kuruluşlarda iş bulma olanakları vardır. Öğretmenlik meslek eğitimi almış olanlar meslek liselerine seramik, çinicilik, cam işlemeciliği ve restorasyon- konservasyon alanındaki derslere öğretmen olarak atanabilirler

Seramik ve Cam Bölümünün Bulunduğu Fakülteler
 

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesiü
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesiü

alıntı
çok çalışmak zamanı

Çevrimdışı harkan_sm

 • Yeni Üye
 • İleti: 5
 • Karizma Puanı: 0
Ynt: Seramik ve Cam Bölümü
« Yanıtla #1 : 15 Eylül 2008, 18:58:31 »
birde ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SERAMİK VE CAM BÖLÜMÜ

antepati

 • Ziyaretçi
Ynt: Seramik ve Cam Bölümü
« Yanıtla #2 : 20 Kasım 2008, 09:56:33 »
iyi gunler esra hoca
sizin cam boyama ile ilgili calışmalarını gorunce uye oldum siteye
ben gaziantepte ihracat bazında cam boyama yaldızlama ve amblemleme işi yapıyorum
sizden ogrenecegim cok şey var olduguna inanıyorum size nasıl ualabilirim acaba mumkunse mesaj
atabilir misiniz?
« Son Düzenleme: 20 Kasım 2008, 09:58:08 Gönderen: antepati »

Çevrimdışı niket

 • Üye
 • *
 • İleti: 25
 • Karizma Puanı: 15
Ynt: Seramik ve Cam Bölümü
« Yanıtla #3 : 19 Nisan 2009, 14:43:11 »
ercıyes unıversıtesın de de var seramık cam tasarımı bolumu :=)hakan senı burda gormek gusel :)

Çevrimdışı harkan_sm

 • Yeni Üye
 • İleti: 5
 • Karizma Puanı: 0
Ynt: Seramik ve Cam Bölümü
« Yanıtla #4 : 22 Ekim 2010, 02:43:54 »
:)