Gönderen Konu: Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi GSF  (Okunma sayısı 7063 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı ...:::£sra:::...

  • Yönetim K.Ü
  • Sanat Kurdu
  • *
  • İleti: 7.764
  • Karizma Puanı: 2742
Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi GSF
« : 18 Ağustos 2008, 10:55:07 »

Resim ve Heykel anasanat dallarının dışında, kurulması düşünülen-önerilen bölüm ya da anasanat dalları Kahramanmaraş’ın zanaatsal alt yapısı ile doğrudan bağlantılı olarak dikkate alınmış ve düşünülmüştür. Geleneksel sanatın özüne zarar vermeden o geleneksel sanatın becerilerine en yatkın bölüm ya da anasanat dalları önerilmiştir.

1919 yılında Weimar’da kurulan, tüm dünya ülkelerinde ( Türkiye’de Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu ) kabul gören ( zaman zaman uzaklaşılsa da tekrar tekrar kabul gören ) Bauhaus sanat anlayışı ile sanat eğitimi vermek ana amacımızdır.

Kahramanmaraş’ın; bakırcılık zanaatı, Endüstri Ürünleri Bölümü-Metal Eşya Sanat Dalını, İstanbul’dan sonraki ikinci büyük kuyumculuk merkezi oluşu ve gümüşçülüğü, Takı Sanat Dalını; ahşap-eşya oymacılığı İç Mimarlık Bölümünü ya da Mobilya Tasarımı Sanat Dalını, … ton pamuk üretimi, 355 Tekstil fabrikası ve atölyesi , bu alanda çalışan 20.000 işçisi ise bize, Tekstil Bölümünü ya da Moda, Baskı, Dokuma Sanat Dallarını çağrıştırmaktadır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 16 Nisan 2004 tarihli 2004/7032 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Prof. Dr. Nafi BAYTORUN2un Rektörlüğü yönetiminde kurulmuştur.


Madde 2- Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Misyonu

Sanat ve tasarım alanlarına, özgün yaratılarla katkıda bulunabilecek sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmek, çeşitli yayınlar, projeler ve etkinlikler ile toplumun sanat ve tasarım açısından eğitilmesine, sanat ve tasarımın yaşamın içine girmesine yardımcı olmak.


Madde 3- Güzel Sanatlar Fakültesinin Vizyonu

Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kurulmasında, Kahramanmaraş’ın sosyo – ekonomik yapısı, sanayisi ve zanaatsal alt yapısına göre hareket edilmiş, bununla beraber yerel sanayinin ihtiyacı olan elemanı yetiştirmekten daha çok, özgür düşünebilen, uygulayabilen yaratıcı bireyleri toplumla buluşturmak ana hedef olarak belirlenmiştir.

Ayrıca;

• Öğrencilerin çağdaş sanat ve bilimsel araştırma yöntemleri ile kazandıkları yeteneklerini endüstri alanında uygulamaya dökebilmesi.

• Çağımızın teknolojik ve sosyal değişmelerine duyarlı, yaratıcı, eleştirel düşünebilen, kendi kültürünü benimsemiş genç sanatçılar yetiştirilmesi.

• Öğrencinin disiplinler arası çalışmalar yapabilmesini ve kendine özel bir program hazırlamasını sağlayacak olanakların oluşturulması.

• Çift dal ve ana dal-yan dal diploma olanaklarının sağlanması.

• Öğretim üyelerinin araştırma geliştirme, yaratı çalışmalarını kolaylaştıracak ve disiplinler arası çalışmalarla sanata katkılarını artıracak ortamın oluşturulması.

• Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerinin arttırılması.

Sanat ve tasarımın toplum yaşamındaki yerinin artırılması amacı ile çeşitli yayınların, TV programlarının, gezici sergilerin, atölye çalışmalarının düzenli hale getirilmesi diğer hedeflerdir.


A Grubu Dersler

Resim Anasanat Atölye

Heykel Anasanat Atölye

Takı Sanat Dalı Atölye

( 15 Saat )

B Grubu Dersler

( Zorunlu Atölye Dersleri )

1- Fresko

2- Mozaik

3- Sugrafitto

4- Vitray

5- Kalıp-Döküm

6- Metal

7- Teknik Resim

8- Perspektif

9- Mimarlık Bilgisi

10- Fotograf

11- Video

Zorunlu Teorik Dersler

1- Türk Sanat Tarihi

2- Dünya Sanat Tarihi

3- Çağdaş Türk Sanat Tarihi

4- Çağdaş Dünya Sanat Tarihi

5- Yazı

6- Estetik ve Sanat Felsefesi

C Grubu Dersler

Seçmeli Dersler

1- Deri

2- Geleneksel Türk Sanatları

3- Geleneksel Halk Sanatları

4- Seramik

5- Cam

6- Köşgerlik

7- Keçe

8- Baskı-Resim

9- Sanat Ekonomisi + İktisat

10- Bakırcılık

11- Ahşap Oymacılık

12- Halı

Tekstil Tasarımı Bölümü

- Dokuma Sanat Dalı

- Baskı Sanat Dalı Dersler sonra tasarlanacaktır

- Moda Sanat Dalı

İçmimarlık Bölümü

- Mobilya Tasarım Sanat Dalı Dersler sonra tasarlanacaktır

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

- Metal Eşya Sanat Dalı

- Deri Eşya Sanat Dalı Dersler sonra tasarlanacaktır

Grafik Tasarımı Bölümü

- Endüstri Grafiği Sanat Dalı Dersler sonra tasarlanacaktır


II.KISIM

Yönetsel Yapı, Dersler, Ders Yükü, Anadal-Yandal Programları, Başarı Değerlendirme


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Yönetsel Yapısı


Madde 4- Yönetsel yapı

Fakültenin işleyişi, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Bölüm Kurulu, Bölüm Akademik Kurulu, Ana Sanat Dalı Kurulu, Ana Sanat Dalı Kurulu, Ana Sanat Dalı Akademik Kurulu gibi yönetsel organların çalışmalarıyla olur. Hemen her sanatsal akademik ve teknik konuda Fakülte ve Bölüm düzeyinde kurulan komisyonlar, yaptıkları ön çalışmalar ve hazırladıkları raporlarla bu kurulları bilgilendirir ve kararların daha doğru alınmasını sağlar.


Madde 5- Diploma Proje Ders/ Dersleri

Tüm A grubu dersleri Diploma Proje dersi/ derslerinin ön koşuludur. Son sınıf A grubu derslerinden devam koşulunu sağlamış ve stajlarını tamamlamış olan öğrenciler, Diploma Proje dersi/derslerine girebilirler. 8. yarı yılın bitiminden önceki 30 iş günü süre, Diploma proje derslerinin final sınavı sayılacak ve öğrencinin bilgi, birikim, yaratıcılık ve uygulama düzeyini gösterecek bir bitirme projesine ayrılır. Proje konuları, öğrenci ile Diploma Proje derslerinin öğretim üyeleri tarafından önerilir. Bölüm Akademik Kurullarınca kesinleştirilir. Diploma Proje derslerinde başarı notu 100 tam puan üzerinden 60’tır.


Madde 6- Haftalık Ders Yükü

Tüm bölümlerde 1. ve 2. yarıyıllarda haftada 30 saat zorunlu ders vardır. 3. yarıyıldan başlayarak her bölümde ve her yarıyılda haftalık zorunlu ders saatleri 20-30 saat arasında değişir. Herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci bir yıl sonra, borçlu olduğu dersin o yılki programda bir başka dersle aynı saatte yer alması durumunda, öncelikle borçlu olduğu dersi almak zorundadır. Bir öğrencinin haftalık ders yükü 40 saati geçemez.


Madde 7- Çift Ana Dal, Ana Dal-Yan Dal Programları

Fakültenin öğrencileri, Ana dal; Yan Dal ve Çift Ana Dal yönergesine uygun olarak, gereken koşulları yerine getirdikleri takdirde 7 yıllık üst sınırı geçmemek koşuluyla iki ayrı bölümün diplomalarını ya da bir bölümün diplomasıyla bir başka bölümün yan dal diplomasını almaya hak kazanabilirler.


III. KISIM

Atölyeler, Fiziki Mekan Gereksinimi


Madde 8- Atölyeler

Tüm bölümlerin öğrencileri mezun olabilmek için 4 yıl boyunca dersler dışında en az 4 krediyi fakülte içi atölye çalışmalarından almak zorundadırlar. Her 4 saatlik çalışma süresi 1 kredi olarak değerlendirilir.


Madde 9- Fiziki Mekan Gereksinimi

Fakültemizde her bir bölümün ihtiyacına yönelik 1 atölye, 1 laboratuar, 1 derslik ve 5 bölüme ait 5 sergi galerisi gerekmektedir. Kitap, çeşitli süreli yayınlar içeren bir kütüphane, 100 kişilik konferans salonu, bir bilgi işlem merkezi, 5 bölümde 5 bilgisayar atölyesi, Doğal Boya Araştırma ve Geliştirme laboratuarı, bir marangoz atölyesi, bir metal işleri atölyesi, bir öğretim elemanları kafeteryası, bir öğrenci kantini, öğrenciler, öğretim elemanları ve idari personel için bir yemekhane, gereğinde tenis kortu olarak da kullanılabilen bir basketbol sahası da gerekmektedir.


IV.KISIM

Öğrenci Alınışı, Kayıt, Sınav Şekli, Eğitim Öğretim


ÖĞRENCİ ALINIŞI – KAYIT

Madde 11- Sınav Şekli

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Yetenek Sınavı iki aşamalı olarak yapılır. Her öğrenci sınava girmeden önce, istediği bölümleri tercih sırasına göre sıralar. Birinci sınavın başarı puanlarına göre, aday dört bölümün ikinci aşama sınavına girmeye hak kazanabilir.


Madde 11a- Birinci Aşama Eleme Sınavı

Sınav; modelden resim, görsel algılama veya şekillendirme konularında tüm Fakülte Bölümleri için ortak yapılır.


Madde 11b- İkinci Aşama Seçme Sınavı

Her bölümde ayrı olarak yapılır. Sınav, dosya değerlendirme ve sözlü sınavdan oluşur. Bölümlerce gerek duyulması halinde, sözlü sınavın yanı sıra yazılı sınav da yapılabilir.

Giriş sınavlarına yabancı uyruklu öğrenciler de kabul edilir. Sınavları kazanan yabancı uyruklu öğrencilerden, toplam alınacak öğrenci sayısının en çok %5’inin kesin kayıtları yapılabilir.


Madde 12- Eğitim – Öğretim

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne özel yetenek sınavı ile öğrenci alınır.Bir yıl İngilizce hazırlık okutulacaktır.Eğitim Öğretimle ilgili tüm kurallar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi ile düzenlenmiştir. Dört yıl olan Fakültede lisans programını tamamlamak için öğrencilere verilen süre en çok 7 yıldır.

Fakültede öğretim; tasarım ve sanat dersleri, teorik dersler atölye veya laboratuar çalışmaları, proje, diploma ödevi, staj, yıl içi ödevleri ve seminer gibi uygulamalardan oluşur. Lisans programlarında (yıllara ve yarıyıllara göre) yer alacak dersler ve uygulamaları ile bunların saat sayısı, zorunlu mu seçmeli mi olduğu, Bölümlerin önerileri dikkate alınarak Fakülte Kurulu’nca belirlenir ve Üniversite Senatosu’nun onayı ile kesinleşir.

Bu derslerin müfredatı da ilgili akademik sanat/bilim, anasanat/anabilim dalı kurullarında belirlenir ve Bölüm Başkanlarının önerisi üzerine Fakülte Kurulu’nun onayı ile kesinleşir.


Madde 13- Ders Grupları

Fakültede tüm dersler özelliklerine göre dört ana grupta toplanır.

13a- A Grubu Dersler : Fakültenin her bölümündeki mesleki şekillendirmeye yönelik, kurumsal ve uygulamalı nitelikte ve ön koşullu olabilen tasarım ve sanat dersleridir. Tüm bölümlerde Temel Sanat Eğitimi ve Diploma Proje Dersleri A Grubu kapsamındadır. Bu derslerde devam zorunluluğu %80’dir.

Tüm bölümlerde 1. ve 2. yarıyıllardaki A grubu dersleri 3. yarıyıla geçmek için ön koşuldur.

13b- B Grubu Dersler : Her bölümde A Grubu derslerini destekleyen ve bölümün kendi alanındaki zorunlu veya seçmeli teorik ya da uygulamalı ön koşulsuz derslerdir. Bu derslerde devam zorunluluğu % 80’dir.

13c- C Grubu Dersler :Bölümler arası ortak, ön koşulsuz, zorunlu veya seçmeli kuramsal dersler ve Yabancı Dil dersleridir. Bu derslerde devam zorunluluğu % 70’dir.

13d- D Grubu Dersler : YÖK tarafından konulmuş olan ve tüm Türkiye üniversitelerindeki programlarda zorunlu olarak bulunan derslerdir.


Madde 14- Seminerler ve Atölye Çalışmaları ( Workshoplar )

Her bölüm kendi programları içinde çeşitli seminerler ve atölye çalışmaları düzenleyebilir. Bu etkinlikler kredi ile değerlendirilmez ancak öğrencilere katıldıklarını gösteren belgeler verilir.


Madde 15- Fakülte Dışından Öneriler ve Etkinlikler :

Akademik işleyişin dışında her bölümün oluşturduğu Danışma Kurullarının, eğitimin kalitesini artırıcı, endüstri ile ilişkileri geliştirici, dış dünya ile entegrasyonu sağlayıcı önerileri de Bölüm ve Fakülte kurullarında ele alınır ve değerlendirilir.KURUMSAL STRATEJİLER

1- Devlet Kaynakları

Devletin genel bütçe içinden üniversitelere ayırdığı paydan fakülteye düşen bölüm.Bu gelirin kaynağının bir bölümü, üniversite öğrencilerinden alınan yükseköğretim katkı paylarıdır.

2- Özel Sektör Katkıları

Çeşitli kuruluş ve kişiler, Bölüm danışma kurulları aracılığı ile veya özel projeler bağlamında, teknoloji, mekan düzenlemeleri, sergiler ve yayınlar için katkılar sağlar, öğrencilere burslar verirler.

3- Döner Sermaye Gelirleri

Fakültemiz, kamu kuruluşlarına, özel kişi ve kuruluşlara sanat ve tasarımlar üretir, bu yolla gelir sağlar.

Kendi ayakları üzerinde durabilen, öğreten, üretirken öğreten, üretirken kazanan, yaratıcı bireylerin tavizsiz bir arada olduğu bu grubun adıdır.KSÜ G.S.F.


Saygılarımla

Şahin ÖZYÜKSEL

DEKAN

http://www.ksu.edu.tr/index.php?afile=ksubilgi&hid=54&menu=1&birim=GSF
çok çalışmak zamanı